Alytaus MM orkestras SVAJONĖ Vilniuje

Publikuota: 2018-06-22 Autorius: Tomas Bakučionis
Alytaus MM orkestras SVAJONĖ Vilniuje

Tradiciniuose antradieniniuose koncertuose Šv. Kazimiero bažnyčioje be vargonininkų neretai išgirsime įvairių muzikos kolektyvų ir ansamblių. Tačiau tokį gausų jaunųjų muzikų orkestrą – tikrai retai. Gegužės 15-ąją pasirodė Alytaus muzikos mokyklos orkestras „Svajonė“.

Alytaus muzikos mokyklos orkestro istorija prasidėjo dar 2012-ais, kai ilgametis (dabar jau šviesios atminties) Nacionalinės M.K.Čiurlionio orkestro vadovas Pranas Stepanovas paskatino alytiškius žengti į profesionalią sceną ir surengti koncertą Šv. Kazimiero bažnyčioje. Dabar Alytaus simfukams vadovauja aštuoni vadovai – Vaiva Martikonytė, Justina Jočytė Orintienė, Ingrida Krikščiūnienė, Antanina Pasaravičienė, Ričardas Matulevičius, Saulius Bučinskas, Arūnas Ščetilnikovas, Gintautas Rakauskas.

Intensyvus Prano Stepanovo darbas su orkestru paliko ryškų pėdsaką. Net 2015-ųjų pavasarį, kai netekome Prano Stepanovo, orkestras griežė Maestro paruoštą programą bažnyčioje.

Bet kuriam dideliam orkestrui griežti Šv.Kazimiero bažnyčioje, kur reverberacija siekia apie 6 sekundes, yra nemenkas iššūkis. Alytiškių orkestras tikrai nusipelno pagiriamojo žodžio, kad su šia užduotimi palyginus sėkmingai susitvarkė – buvo pasirinkti tinkami tempai, pakankamai aiški garso artikuliacija, ganėtinai „švarus“ intonavimas. Gero žodžio vertas ir jaunasis orkestro dirigentas Karolis Variakojis. Jis yra Nacionalinės M.K.Čiurlinio menų mokyklos auklėtinis, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė dirigavimo studijas prof. Juozo Domarko klasėje. Išties Maestro Juozo Domarko „ranka“ Karolio dirigavime juntama. Karolis Variakojis puikiai jaučia ir valdo orkestrą, jo dirigavimo technika ir kinetika labai aiškiai suvokiama. Regis ir pats Maestro Domarkas, įdėmiai klausęsis alytiškių koncerto, savo mokiniu liko patenkintas, o tobulintinos detalės yra kiekvieno muzikos atlikėjo, dirigento profesinės kasdienybės dalis.

Orkestras parengė įvairiapusišką, įdomią koncerto programą, įtraukdami įvairių epochų ir stilių muziką – nuo Antonio Vivaldi iki šiuolaikinių autorių John‘o Williams‘o ir savaip visą koncertą įprasminusiu John‘o Cage‘o kūriniu „Svaja“ („Dream“). Labai gaiviai nuskambėjo Kritstinos Vasiliauskaitės Trys lietuvių liaudies dainos. Stabiliai ir sėkmingai pasirodė solistai – alytiškiai smuikininkai Erika ir Gabija Kirkščiūnaitės, Izabelė Gervelytė, Edvardas Vinerskas, violončelininkė Barbora Gailiūtė (iš J.Tallat-Kelpšos konservatorijos), kurie atliko A.Vivaldi Koncertą keturims smuikams (I d.), ypač išskirčiau violončelininką iš Marijampolės Kasparą Šerpytį (mokyt. Irenos Valiulienės auklėtinis), kuris atliko Max‘o Bruch‘o „Kol Nydrei“.

Tad sveikindami Alytaus muzikos mokyklos bendruomenę su solidžiu prisistatymu sostinėje, galime pasidžiaugti, kad Alytaus „Svajonės“ koncertas pavasariniame Vilniuje jau tapo tradicija.

Simfoninio orkestro „Svajonė“ susiklausymo pasitikrinimas koncerte Šv. Kazimiero bažnyčioje Vilniuje

Truputis orkestro istorijos (arba kaip gimė tradicija) ...

Šviesios atminties Mokytojo, dirigento Prano Stepanovo iniciatyva 2012 m. „Svajonė“ pirmą kartą buvo pakviesta surengti koncertą profesionalios muzikos cikle „Sakralinės muzikos ir susikaupimo valandos Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje“. Alytaus orkestrui avansu buvo suteiktas pasitikėjimas. Neslėpsiu, to pirmojo koncerto visi laukėme su nerimu. Ypatingai susikaupęs dirbo Maestro Pranas Stepanovas, su vaikų orkestru ėmęsis parengti klasikinės ir sakralios muzikos programą. Koncertas pavyko netikėtai puikiai – po bažnyčios skliautais muzika suskambėjo kažkaip ypatingai, ypatingai pakiliai nuteikė ir mus, ir klausytojus. Koncerto rengėjai, vargonininkai, docentė, Religinės muzikos centro pirmininkė Renata Marcinkutė-Lesieur ir profesorius, Nacionalinės premijos laureatas Leopoldas Digrys čia pat pakvietė orkestrą koncertuoti sekančiais metais. Taip kasmet, kai pražysta pavasaris, ypatingai susikaupęs orkestras vyksta į Vilnių. Nepalūžom, koncertavom ir tą liūdną 2015 m. pavasarį, kai Maestro Prano Stepanovo parengtą programą atlikome jau be Maestro.

2018 m. gegužės 15 d. vakarą Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje nuskambėjo jau septintasis Alytaus muzikos mokyklos simfoninio orkestro „Svajonė“ koncertas. Vadovaujamas ir diriguojamas jauno, veržlaus dirigento Karolio Variakojo, orkestras kaskart atsiskleidžia vis naujomis spalvomis, įgauna savitą, išskirtinį skambesį, koncertų klausytojus nustebina įdomia ir netikėta programa.

Koncertai Šv. Kazimiero bažnyčioje pasižymi ypatinga nuotaika, išskirtiniu orkestro skambėjimu – tai tarytum kolektyvo susiklausymo pasitikrinimas: kaip giliai esi muzikoje, kaip girdi draugą, jauti ir seki dirigentą. Kai viskas pavyksta – sieloje neapsakoma šventė!

Šioje programoje buvo staigmenų. Antonio Vivaldi Koncerto h-moll op. 3 Nr. 104 smuikams ir violončelei solo su orkestru grojo Alytaus muzikos mokyklos mokiniai – Erika ir Gabija Krikščiūnaitės, Izabelė Gervelytė, Edvardas Vinerskas, Barbora Gailiūtė (dabar jau Vilniaus Tallat Kelpšos konservatorijos studentė). O štai Max Bruch’o pjesę Kol Nidrei violončelei su orkestru atliko Marijampolės meno mokyklos mokinys Kasparas Šerpytis. Netikėtas publikai buvo ir John Cage kūrinys „Svaja“ (Dream).

Pilnutėlėje bažnyčioje orkestras turi ir savo publiką: čia susirenka draugai, buvę „svajoniukai“, giminės, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mokyklos pedagogai. Ir visada ateina garbūs, bei mylimi svečiai: orkestro globėjas profesorius, Nacionalinės premijos laureatas Juozas Domarkas, ir kompozitorė Kristina Vasiliauskaitė.

Kompozitorė Kristina Vasiliauskaitė (koncerte nuskambėjo jos ciklas „Trys lietuvių liaudies dainos“, „Svajonės“ orkestrui kūrinį aranžavo Dominykas Digimas): „Stebiuosi Jūsų entuziazmu ir pasiaukojančiu darbu su jaunimu! Duok Dieve sveikatos ir ištvermės Jūsų be galo prasmingame darbe!"

Irena Valiulienė, Marijampolės meno mokyklos mokytoja, solisto violončelininko Kasparo Šerpyčio mokytoja: „Po Šv. Kazimiero bažnyčios Vilniuje skliautais nuskambėjo Alytaus muzikos mokyklos simfoninio orkestro „Svajonė“ atliekama įvairi ir nepaprastai graži koncertinė programa.

Labai džiaugiuosi, kad šiame koncerte Max Bruch‘o Kol Nidrei atliko mūsų mokyklos violončelininkas, mano mokinys Kasparas Šerpytis. Orkestras, diriguojamas dirigento Karolio Variakojo, sutartinai grojo subtiliai solisto atliekamą kūrinį.

Dėkoju orkestro vadovei Daivai Martikonytei už kvietimą ir suteiktą galimybę Kasparui koncertuoti su nuostabiai grojančiu Alytaus muzikos mokyklos simfoniniu orkestru „Svajonė“.

Borisas Traubas, (smuikininkas rugsėjo 13 d. įvyksiančio „Amerikos virtuozų“ ansamblio ir „Svajonės“ orkestro bendro koncerto organizatorius: "Koncertas buvo labai įdomus. Orkestras įgauna savo gražų skambesį. Programa įdomi, čia aiškiai matosi Karolio Variakojo, kaip Domarko mokinio, ranka. Buvo gražu..."

Prof. Juozas Domarkas pasakė, kad jūsų ateitis turi būti gera, nes šalia entuziazmo jūs turite palaikymą mieste ir protingą Muzikos mokyklos direktorę.

Alytaus muzikos mokyklos simfoninio orkestro „Svajonė“ vadovė,
smuiko mokytoja metodininkė
Daiva Martikonytė

Komentarai