Atrinkti kandidatai į Lietuvos kultūros tarybos narius (papildyta)

Publikuota: 2017-05-29 Autorius: MB inf.
Atrinkti kandidatai į Lietuvos kultūros tarybos narius (papildyta)

Pirmadienį, gegužės 29 d., kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson kartu su Lietuvos kultūros ir meno taryba prie LR kultūros ministerijos išrinko 10 būsimų naujosios kadencijos Lietuvos kultūros tarybos narių, kuriuos teiks tvirtinti Vyriausybei.

Siūlomi naujieji nariai atrinkti iš dvidešimties kandidatų, kuriuos parinko specialiai tam paskirti rinkikai.

Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson pabrėžė, kad renkantis naujuosius Lietuvos kultūros tarybos narius buvo siekiama ir kuo platesnio meno bei kultūros sričių atstovavimo, ir regionų atstovų įtraukimo į būsimą Lietuvos kultūros tarybos sudėtį.

„Visi iš dvidešimties pretendentų, mano nuomone, yra verti prisiimti šią atsakomybę, tačiau labai svarbu tai, kad Lietuvos kultūros taryboje, užtikrinant kuo įvairesnį sričių tinkamą atstovavimą, būtų plačiai atstovaujami ir regionai. Labai norime, kad Lietuvos kultūrinis gyvenimas nesikoncentruotų tik sostinėje, tad regionų specifikos išmanymas buvo vienas iš pagrindinių principų, kuriuo vadovavomės renkant būsimos Lietuvos Kultūros tarybos sudėtį“, – pabrėžė L. Ruokytė-Jonsson.

Ministrė paminėjo, kad buvo atsižvelgta ir į rinkikų nuomonę, kurią šie išreiškė reitinguodami kandidatus.

Vyriausybei teikiami tvirtinti Lietuvos kultūros ir meno tarybos nariai (sąrašas sudarytas abėcėlės tvarka):

Vytautas Anužis – aktorius (Vilnius/Klaipėda);
Ema Silvija Bojadžian – tautinių mažumų (bendrijų) atstovė ir muzikos pedagogė (Kaunas);
Virginijus Kinčinaitis – menotyrininkas (Šiauliai);
Rimantas Kmita – rašytojas (Vilnius);
Agnė Narušytė – fotografijos tyrinėtoja (Vilnius, Vilniaus dailės akademija);
Rolandas Palekas – architektas (Vilnius);
Ina Pukelytė – teatrologė, kultūros vadybininkė (Kaunas);
Radvilė Racėnaitė – etnologė (Vilnius);
Skaidra Trilupaitytė – menotyrininkė (Vilnius, Vilniaus dailės akademija);
Ingrida Veliutė – paveldosaugininkė (Kaunas, Vilniaus dailės akademija).

Šiuo metu Lietuvos kultūros tarybą sudaro Tarybos pirmininkė, kultūros vadybininkė Daina Urbanavičienė, menotyrininkė, Lietuvos mokslo premijos laureatė Rūta Janonienė, teatro kritikas Vaidotas Jauniškis, muzikologė Jūratė Katinaitė, bibliotekininkė Rima Maselytė, architektas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Kęstutis Pempė, dailininkas Saulius Valius, tautinių mažumų atstovė, filosofė, dailės kritikė Pillė Veljataga, muzikos edukologas, kultūros vadybininkas Remigijus Vilys ir fotomenininkas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Stanislovas Žvirgždas. Dabartinės Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo kadencija baigsis 2017 m. birželį.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gegužės 23 d. Kultūros ministerijoje vyko Lietuvos kultūros tarybos narių rinkėjų posėdis, kuriame buvo atrinkti 20 pretendentų į Lietuvos kultūros tarybos (LKT) narius.

Iš atrinktų kandidatų kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson kartu su Lietuvos kultūros ir meno taryba prie LR kultūros ministerijos atrinks 10 kandidatų, kurie bus pateikti tvirtinti Vyriausybei. Kultūros ministrė Vyriausybės tvirtinimui teikia ir LKT pirmininko kandidatūrą.

Pretendentų sąrašas (sudarytas abėcėlės tvarka):
1.  Vytautas  Anužis
2.  Tomas Bakučionis
3.  Ema Silvija Bojadžian                     
4.  Virginijus Kinčinaitis
5.  Lina Kaminskaitė-Jančorienė
6.  Rimantas Kmita
7.  Nijolė Laužikienė
8.  Jolanta Lebednykienė
9.  Viktoras Liutkus
10. Agnė Narušytė
11. Nijolė Nevčesauskienė
12. Rolandas Palekas
13. Ernestas Parulskis
14. Ina Pukelytė
15. Radvilė Racėnaitė
16. Ramutė Rachlevičiūtė
17. Alvydas Šlepikas
18. Skaidra Trilupaitytė
19. Ingrida Veliutė
20. Pillė Veljataga

Naujos kadencijos LKT narių rinkėjais buvo deleguoti: Audrius Ambrasas, Rimantas Bagdzevičius, Vilma Griškevičienė, Antanas Jonynas, Marytė Maslauskaitė, Audronė Pajarskienė, Jonas Rudzinskas, Jurgita Staniškytė, Helmutas Šabasevičius, Edita Utarienė, Mikas Vaicekauskas, Lolita Valužienė, Rytis Zemkauskas, Petras Zurlys. Lietuvos kultūros tarybos įstatyme nustatyta tvarka Tarybos narių rinkėjus deleguoja Lietuvos kultūros ir meno taryba, Lietuvos meno kūrėjų̨ asociacija, asociacija „Kultūros savivaldos kolegija“, Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos bibliotekininkų draugija, Lietuvos muziejų̨ asociacija, Lietuvos kultūros centrų asociacija, tautinių bendrijos, nepriklausomų organizacijos ir asociacijos.

Pretendentus galėjo siūlyti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. Pretendentais į Lietuvos kultūros tarybos narius siūlomi asmenys turi būti nepriekaištingos reputacijos, pasiekimais kultūros ar meno srityse Lietuvoje žinomi ir ne mažesnę kaip 5 metų patirtį įgyvendinant kultūrinius projektus turintys asmenys. Be to, pretendentai turėtų turėti žinių ir gebėjimų, padedančių siekti LKT keliamų tikslų. Pretendentais negali būti tik kultūros ir meno organizacijų vadovai ir į Lietuvos kultūros tarybos rinkėjų sąrašą įtraukti rinkėjai.

LKT rinkimus organizuoja Kultūros ministerijos Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Profesionalaus meno skyrius. Informacija apie rinkimų eigą skelbiama Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt.

Šiuo metu pirmosios kadencijos Lietuvos kultūros tarybą sudaro: Tarybos pirmininkė, kultūros vadybininkė Daina Urbanavičienė, menotyrininkė, Lietuvos mokslo premijos laureatė Rūta Janonienė, teatro kritikas Vaidotas Jauniškis, muzikologė Jūratė Katinaitė, bibliotekininkė Rima Maselytė, architektas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Kęstutis Pempė, dailininkas Saulius Valius, tautinių mažumų atstovė, filosofė, dailės kritikė Pillė Veljataga, muzikos edukologas, kultūros vadybininkas Remigijus Vilys ir fotomenininkas, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Stanislovas Žvirgždas. Pirmoji Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo kadencija baigsis 2017 m. birželį.

____________________________________________________________________________________________________________________

PRETENDENTŲ Į LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ SĄRAŠAS

1. Vytautas Anužis
2. Elona Bajorinienė
3. Tomas Bakučionis
4. Raimondas Banionis
5. Ilja Bereznickas
6. Donatas Brandišauskas
7. Ema Silvija Bojadžian Tautinių mažumų (bendrijų) atstovė
8. Martynas Bialobžeskis
9. Marius Dirgėla
10. Jurij Dobriakov
11. Justas Dvarionas
12. Povilas Gylys
13. Tomas Grunskis
14. Elzė Gudavičiūtė
15. Alina Jaskūnienė
16. Jolanta Jurašienė
17. Lina Kaminskaitė-Jančorienė
18. Jolanta Karpavičienė
19. Jūratė Katinaitė
20. Izolda Keidošiūtė
21. Virginijus Kinčinaitis
22. Rimantas Kmita
23. Sigitas Laurinavičius
24. Nijolė Laužikienė
25. Jolanta Lebednykienė
26. Mantas Lesauskas
27. Viktoras Liutkus
28. Jūratė Markevičienė
29. Giedrė Mickūnaitė
30. Deimantas Virgilijus Narkevičius
31. Agnė Narušytė
32. Nijolė Nevčesauskienė
33. Algirdas Orantas
34. Rolandas Palekas
35. Ernestas Parulskis
36. Ina Pukelytė
37. Nina Puteikienė
38. Rūta Rikterė
39. Radvilė Racėnaitė
40. Ramutė Rachlevičiūtė
41. Rokas Radzevičius
42. Vytautas Rumšas
43. Skirmantas Sasnauskas
44. Henrikas Savickis
45. Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė
46. Antanas Stanevičius
47. Viktorija Sideraitė Alon Tautinių mažumų (bendrijų) atstovė
48. Rimantė Sodeikienė
49. Živilė Sverdiolienė
50. Robertas Šervenikas
51. Alvydas Šlepikas
52. Ingrida Tatolytė
53. Aušra Trakšelytė
54. Skaidra Trilupaitytė
55. Saulius Valius
56. Pillė Veljataga Tautinių mažumų (bendrijų) atstovė
57. Ingrida Veliutė
58. Remigijus Venckus
59. Romualdas Vikšraitis
60. Remigijus Vilys
61. Rimutė Vitaitė
62. Eligija Volodkevičiūtė
63. Inga Zinkevičiūtė Tautinių mažumų (bendrijų) atstovė
64. Stanislovas Žvirgždas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarai