Choras Adoramus pristato liturginės muzikos konkurso komisiją

Publikuota: 2020-09-10 Autorius: Mb.info
Choras Adoramus pristato liturginės muzikos konkurso komisiją

Liturginės muzikos konkurso komisiją sudaro:

Milda Zapolskaitė – choro „Bel Canto“, valstybinio choro „Vilnius“ chormeisterė, Vilniaus miesto savivaldybės choro „Jauna muzika“ narė.

Prof. Audronė Žigaitytė-Nekrošienė – Lietuvos muzikų sąjungos prezidentė, kompozitorė, profesorė, muzikos kritikė ir apžvalgininkė, muzikos meno ir mokslo žurnalo „Muzikos barai“ leidėja ir redaktorė.

Doc. Gintautas Venislovas – choro „Brevis“ meno vadovas ir dirigentas, LMTA docentas.

Kun. Eugenijus Puzynia SJ – Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčios vicerektorius, Vilniaus universiteto kapelionas, pirmasis mišraus jaunimo choro „Exaudi“ meno vadovas ir dirigentas bei choro įkūrėjas.

Prof. Vaclovas Augustinas – kompozitorius, dirigentas, pedagogas, choro „Jauna muzika“ vadovas.

Kun. Kęstutis Palikša – Vilniaus arkivyskupijos kurijos kancleris, Lietuvos Vyskupų Konferencijos liturgijos komisijos sekretorius, lektorius, supažindinantis su liturgija bei jos šventimo nuostatomis.

Taip pat iki rugsėjo 14 d. kviečiame registruotis el. paštu adoramuschoras@gmail.com visus, ketinančius dalyvauti konkurse ir pranešame, jog nuo šios dienos pradedamos individualios konsultacijos konkurso dalyviams techniniais, maketavimo ir kt. klausimais (konsultuos choro vadovas ir dirigentas Imantas Šimkus).

Visus, kuriems kyla klausimų rašant kompozicijas, prašome kreiptis el. paštu adoramuschoras@gmail.com. Konsultacijos bus suteikiamos tik iš anksto užsiregistravusiems.

Primename, jog paskutinė diena pateikti kompozicijas – rugsėjo 27 d.

Projektą finansuoja Kultūros taryba

Susiję nariai

Imantas Šimkus

Imantas Šimkus

Dirigentas

Komentarai