Choro „Adoramus“ muzikos šviesa

Publikuota: 2021-09-05 Autorius: Ieva KANANAVIČIŪTĖ
Choro „Adoramus“ muzikos šviesa

„Lumen“ – taip pavadintas šių metų rugsėjo 1-osios dienos vakarą Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažynčioje įvykęs Vilniaus miesto sakralinės muzikos choro „Adoramus“ (meno vadovas ir dirigentas Imantas Šimkus) koncertas. Lietuvių kalba koncerto pavadinimas reiškia šviesą, kuri simboliškai žymi naujųjų mokslo ir studijų metų pradžią. Tiesa, ši programa prieš metus buvo pristatyta koncerto, skirto žuvusiems ir nukentėjusiems nuo pasaulinės pandemijos, metu.

Koncertas pradėtas be įžanginės kalbos, atliekant estų kompozitoriaus Arvo Pärt‘o kanono principu sukurtą kūrinį „Da Pacem Domine“. Choro pozicija, sustojus lanku aplinkui klausytojus, padėjo giliau pasinerti į dialogiškus mediatyvius sąskambius. Po kūrinio atlikimo koncerto vedėja Miglė Viselgaitė žodį tarti pakvietė Vilniaus universiteto kapelioną kunigą Eugenijų Puzynią, kuris pabrėžė simbolišką koncerto pavadinimo reikšmę ir lygino ją su Dievo skleidžiama šviesa. Vėliau užsiminta daugiau apie pirmąjį kūrinį – tai malda už taiką ir ramybę, liudijanti žmonijos patirtą skausmą, išgyvenimus ir išreiškianti tvirtą tikėjimą Dievu ir jo globa šiais neramiais laikais.

Koncertas buvo tęsiamas šiuolaikinio norvegų kompozitoriaus Ola Gjeilo kūriniais „Ubi Caritas“ ir „Ave Generosa“. Pirmasis, anot koncerto vedėjos, savo skaidriu unisoniniu skambesiu priminė apie vieną žmogiškojo ryšio, bendrystės esmių: „Kur gailestis ir meilė – ten Dievas yra.“ Antrasis kūrinys yra parašytas vokiečių vienuolės benediktinės Hildegardos Bingietės tekstui pritaikius muziką, o solo partiją atliko Adelė Vaiginytė. Vėliau skambėjo lietuvių kompozitoriaus, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Vaclovo Augustino kūriniai: „Tavo gimimas, Dievo Gimdytoja Mergele“, kurio tekstas – tai trumpasis atliepas ir Zacharijo giesmės priegiesmis, liudijantys Mergelės Marijos šventumą, bei „Mano Dieve“. Pastarojo žodžių autorius – Šv. Aurelijus Augustinas – pratęsė bendrą naratyvą: „Dievas yra gėris ir savo dovanomis veda mus šviesos link.“

Koncerto pabaigoje atlikti du choro „Adoramus“ meno vadovo ir dirigento Imanto Šimkaus kūriniai, kuriuos jis sukūrė Taize vienuolyne Prancūzijoje. Variacijų formos kūrinys „Duok man save, mano Dieve“, kuriame panaudoti Šv. Aurelijaus Augustino žodžiai, dedikuotas kompozitoriui Vaclovui Augustinui, ilgamečiam kolegai ir profesoriui. Kompozicija buvo itin šviesi: pagarbaus džiugesio kupiną choro refreną papildė solistų partijos, kanklių skambesys (solistai – Agnieška Savel, Gražina Purvinš, Povilas Petručionis, kanklėmis grojo Ramunė Rimšienė). Baigiamasis kūrinys – „Šlovinkite Viešpatį!“, kuriame skambėjo 148-osios psalmės tekstas, o muzika parašyta naudojant Gustavo Mahlerio V-osios simfonijos Adagietto tematinę medžiagą (solo partiją atliko Martyna Kvašytė).

Po koncerto publika negailėjo gausių ovacijų, kurių pasekoje choras padainavo nuotaikingą Jolie Gold dainą „From a Distance“ (solo partijas atliko Kotryna Kvašytė, Viltautė Arlauskaitė, Ramunė Rimšienė), po rimties reikalaujančios koncerto programos atskleidusią jaunatvišką choro prigimtį.

Iš tiesų, džiugu stebėti tiek choro, tiek jo meno vadovo Imanto Šimkaus augimą, žinant choro gyvavimo istoriją. Pirmąsias vadovavimo ansambliui patirtis I. Šimkus įgijo Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje, daugumai žinomai Kalvarijų bažnyčios vardu. Septyniolikmetis I. Šimkus, kartu su konservatorijos bičiuliais subūręs nedidelį ansamblį ir giedojęs bažnyčios mišiose, buvo pakviestas vadovauti bažnyčios ansambliui, kuriam vėliau suteiktas Šv. Cecilijos (muzikos ir muzikantų globėjos) vardas. Ansamblis gyvavo keturis metus, kadangi 2015 m. Imantas Šimkus gavo kvietimą dirbti Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolyno chore. Tuo metu choras išgyveno sudėtingą laiką, išsiskirstė nariai, tad dirigentui kilo idėja suburti atlikėjus į vieną kolektyvą ir tokiu būdu gimė pastarojo vienuolyno choras „Adoramus“, praėjusių metų rugsėjo 12-tą dieną minėjęs savo penkmečio sukaktį.

Šiuo metu choras yra išaugęs į keturiasdešimties narių kolektyvą, turėjęs galimybę giedoti Palaiminto Teofiliaus Matulionio beatifikacijos metu 2017 m., Romos Popiežiaus Pranciškaus valstybinio vizito Lietuvoje metu 2018 m. 2019 m. choras išleido kompaktinį diską „Benedicta Tu“, kuriame I. Šimkus debiutavo kaip kompozitorius – tarp įrašų pateko ir jo sukomponuota „Ave Maria“, kuri, sulaukusi sėkmės, nuskambėjo ir Austrijos radijuje. Vienas ryškiausių praėjusių metų įvykių – choro suorganizuotas liturginės muzikos konkursas, kurio laimėtojų mišios choro tarybos iniciatyva buvo išleistos vienoje rinktinėje. Visos mišios sukurtos lietuvių kalba, atitinkančios liturginį kanoną, sulaukusios Vyskupo palaiminimo ir įgijusios bažnytinio leidinio statusą. 2020 m. choras atsiskyrė nuo Šv. Jono kongregacijos vienuolyno ir tapo Vilniaus miesto sakralinės muzikos choru „Adoramus“. Dabar jo pagrindinis siekis yra puoselėti liturginę muziką, atliekamą a cappella, Lietuvos nacionalinų kompozitorių kūrybą bei tarnauti liturgijos metu. Pasikeitęs choro statusas praplėtė ir choro veiklas – atsirado daugiau koncertų, prasiplėtė choro repertuaras, kurį I. Šimkus įvardija kaip liturginės muzikos tradicijų derinimą su šiuolaikine, ypač nacionaline, muzikos kalba.

Susiję nariai

Ieva  Kananavičiūtė

Ieva Kananavičiūtė

Muzikologija

Imantas Šimkus

Imantas Šimkus

Dirigentas

Komentarai