Grigališkojo choralo savaitė Marijampolėje sutelks choralo giesmininkus

Publikuota: 2019-07-19 Autorius: Skirmantė Valiulytė
Grigališkojo choralo savaitė Marijampolėje sutelks choralo giesmininkus

Vasara – puikus metas išmokti kažko naujo ar neskubant pasigilinti į jau žinomus dalykus. Tai, pavyzdžiui, gali būti grigališkasis choralas, o viena palankiausių progų mokytis jį giedoti – tradiciniai grigališkojo choralo vasaros kursai Marijampolėje. Kaip sakė pernai juose dėstęs garsus Estijos chorvedys ir grigališkojo choralo žinovas Jaanas-Eikas Tulve – „Grigališkasis choralas – tai laisvės mokykla“. Taigi choralo savaitėn Marijampolėje kviečiami siekiantys pažinti laisvę.

Jau keturioliktą kartą Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos rengiami grigališkojo choralo vasaros kursai šiemet vyks liepos 28 – rugpjūčio 4 dienomis. Devinti metai palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio mieste Marijampolėje vyksianti kasmetinė grigališkojo choralo entuziastų stovykla bus skirta Bažnyčios mokytojams, pagerbiant tomis dienomis Bažnyčios kalendoriuje įrašytus šventuosius kunigus, Bažnyčios mokytojus šv. Ignacą Lojolą ir šv. Alfonsą Mariją Liguorį. Šiemet minint 450 metų jėzuitų misijos Lietuvoje sukaktį savaitės motto pasirinkta Šv. Rašto eilutė „In nomine Iesu omne genu flectatur“ – „Jėzaus vardui priklaups kiekvienas kelis“ (Fil. 2,10).

Šių metų kursų vyriausiuoju mokytoju ir choro vadovu sutiko būti mokytojas iš Lenkijos dr. Michałas Sławeckis. Šis vargonininkas, kompozitorius, dirigentas, grigališkojo choralo tyrinėtojas baigė vargonų studijas saleziečių muzikos licėjuje Liutomerske, Varšuvos F. Chopino muzikos akademijoje 2001–2006 m. studijavo bažnytinę muziką, o 2003–2008 m. – kompoziciją. 2006–2007 m. Italijoje, A. Casellos konservatorijoje L’Akviloje, studijavo kompoziciją, vargonus ir grigališkąjį choralą, taip pat stažavosi „Pontificio Istituto di Musica Sacra“ Romoje (pas A. Turco ir D. Saulnier). M. Sławeckis aktyviai reiškiasi kaip solistas, akompaniatorius bei dirigentas, vadovauja kard. Stefano Wyszyńskio universiteto akademiniam chorui bei moterų ansambliui „Clamaverunt iusti“. 2012 m. F. Chopino muzikos akademijoje apsigynė daktaro disertaciją. Dėsto bažnytinę muziką, tyrinėja grigališkąją semiologiją, dermes, estetiką, istoriją, atlikimo tendencijas. 2010 m. Vygrių vienuolyne Lietuvos choralistams vedė choralo kursą. Marijampolėje dėstys ir diriguos jungtiniam choralo savaitės dalyvių chorui „Cantores Montis Pacis“ ir vadovaus baigiamajam Savaitės koncertui.

Šiųmečiuose kursuose taip pat dėstys nuolatinis savaitės kursų mokytojas ir choralistų draugas iš Lenkijos kun. dr. Mariuszas Białkowskis, grigališkojo choralo savaičių Marijampolėje 2014–2018 m. dėstytojas ir dvasios tėvas, puikus liturgijos žinovas kun. Kęstutis Palikša, „Schola Gregoriana Vilnensis“ choro nariai dr. Giedrius Tamaševičius ir Živilė Stonytė-Tamaševičienė.

Savaitės metu vargonuos ir baigiamajame koncerte Marijampolės bazilikoje šiemet dalyvaus Dovilė Savickaitė. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (prof. L. Digrio klasėje), Leipcigo aukštojoje muzikos mokykloje (pas prof. Chr. Krummacherį) ir Amsterdamo konservatorijoje (pas prof. J. van Oortmersseną) vargonus studijavusi ir vargonų bei bažnytinės muzikos magistro laipsnį turinti muzikė yra Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios vargonininkė.

Kursuose kviečiami dalyvauti visi grigališkojo choralo mėgėjai, patyrę ir pradedantieji: muzikos mokytojai, vargonininkai, bažnyčių choristai, kiti besidomintys šiuo unikaliu viduramžių muzikos paveldu ir liturginiu giedojimu. Savaitės programa formuojama iš dviejų esminių dėmenų: teorinių studijų (paskaitų, seminarų) ir praktinio giedojimo (repeticijos, giedojimas liturgijoje). Daug dėmesio šią savaitę skiriama ir dvasiniam ugdymui ar tiesiog dvasinei ir fizinei rekreacijai.

Savaitės metu dalyviams bus surengta vienos dienos išvyka į Šv. Benedikto vienuolyną Palendriuose. Čia drauge su broliais benediktinais bus giedamos liturginės valandos, vyks Mišios, broliai skaitys paskaitas aktualiomis dvasinio gyvenimo temomis. Savaitės dalyviai gyvens ir mokysis istoriniame Marijampolės Marijonų vienuolyne (Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre). Baigusiems šiuos kursus bus išduoti diplomai.

Savaitės studijas, kaip ir kasmet, vainikuos baigiamieji renginiai, į kuriuos kviečiami visi norintieji ir mėgstantys grigališkąjį choralą ir katalikiškąją liturgiją. Rugpjūčio 3 d., šeštadienį, 19 val. Marijampolės bazilikoje vyks jungtinio savaitės dalyvių choro „Cantores Montis Pacis“ (dir. Michał Sławecki) ir vargonininkės Dovilės Savickaitės koncertas. O rugpjūčio 4 d., sekmadienį, 12 val. Marijampolės bazilikoje vyks Mišios, kuriose giedos Savaitės dalyviai, vargonuos D. Savickaitė.

Visa informacija apie Savaitę skelbiama inerneto svetainėje www.gregoriana.lt (čia galima užpildyti dalyvio anketą, išankstinė registracija būtina!), o aktualijos publikuojamos adresu http://www.facebook.com/gregoriana.lt.

***

GRIGALIŠKOJO CHORALO SAVAITĖ MARIJAMPOLĖ 2019
IN NOMINE IESU OMNE GENU FLECTATUR
Liepos 28 – rugpjūčio 4 d., Marijampolė

Savaitės studijas vainikuos baigiamieji renginiai, į kuriuos kviečiami visi norintieji ir mėgstantys grigališkąjį choralą ir katalikiškąją liturgiją:

Rugpjūčio 3 d., šeštadienį, 19 val. Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje
Grigališkojo choralo savaitės Marijampolėje dalyvių koncertas
Jungtinis Savaitės dalyvių choras CANTORES MONTIS PACIS
Vadovas ir dirigentas MICHAŁ SŁAWECKI (Lenkija)
Vargonininkė DOVILĖ SAVICKAITĖ

Programoje – grigališkojo choralo giesmės ir kūriniai vargonams (Nicolas Lebègue, Jehan Alain, Jonas Tamulionis)

Įėjimas laisvas

Rugpjūčio 4 d., sekmadienį, 12 val. Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje
Iškilmingos šv. Mišios
Giedos Grigališkojo choralo savaitės dalyvių jungtinis choras CANTORES MONTIS PACIS
Vadovas ir dirigentas MICHAŁ SŁAWECKI (Lenkija)
Vargonuos DOVILĖ SAVICKAITĖ

***

Savaitės rengėjas: Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija
Bendradarbiai:

Vilkaviškio vyskupijos pastoracinis centras, Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas, Vilniaus arkikatedra bazilika

Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Marijampolės savivaldybė, Vilniaus arkikatedra bazilika

Informacija: www.gregoriana.lt, savaite@gregoriana.lt, tel. (8 618) 49 103

Komentarai