Grigališkojo choralo savaitė SOLESMES 2022

Publikuota: 2022-07-11 Autorius: Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos inf.
Grigališkojo choralo savaitė SOLESMES 2022

Vilniaus šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos tradicinis kasmetinis renginys – Grigališkojo choralo savaitė – keičia kryptį. Šie saviti vasaros kursai, kuriuose dalyvauja grigališkojo choralo mėgėjai ir puoselėtojai iš Lietuvos ir užsienio, šiemet rengiami ne Lietuvoje, bet Prancūzijoje, grigališkojo choralo „sostinėje“ – Solemo (Solesmes) šv. Petro benediktinų vienuolyne. Grigališkojo choralo savaitė vyks rugpjūčio 17–24 d.

Lietuvos choralistų ryšiai su Solemo benediktinais trunka jau 32 metus. 1990 metais pirmieji vyrai, susibūrę į grigališkąjį chorą Vilniaus arkikatedroje, susitiko su Solemo vienuoliais, buvo apdovanoti giesmynais ir liturginėmis knygomis, pakvietė juos atkurti benediktinų veiklą Lietuvoje. Ir štai – jau 23 metus Lietuvoje gyvuoja Solemo įkurtas Palendrių benediktinų vienuolynas, kurio narių gretose rasime ir buvusių Vilniaus arkikatedros bazilikos grigališkojo choro „Schola Gregoriana Vilnensis“ giesmininkų. Eilę metų buvo rengiamos Lietuvos choralistų piligriminės kelionės į Solemą, o 2010 m. ten suorganizuota ir Grigališkojo choralo savaitė. 2020 metais skelbta Savaitė Soleme buvo atšaukta dėl pandemijos. O šiemet vėl ryžtasi Savaitę organizuoti būtent Soleme.

Jau šešioliktąjį kartą vyksiančios, Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos rengiamos savaitės mokytoju bus Michałas Sławeckis (Lenkija), vargoninke – Eglė Rudokaitė. Savaitės metu jos dalyviai mokysis ir melsis Solesmes benediktinų abatijoje. Savaitę lydės grigališkojo choralo koncertai ir apeigos Legnicoje, Le Mane ir Paryžiuje.

Kursų vyriausiasis mokytojas ir choro vadovas dr. Michałas Sławeckis yra vargonininkas, kompozitorius, dirigentas, grigališkojo choralo tyrinėtojas. Jis baigė vargonų studijas saleziečių muzikos licėjuje Liutomerske, Varšuvos F. Chopino muzikos akademijoje 2001–2006 m. studijavo bažnytinę muziką, o 2003–2008 m. – kompoziciją. 2006–2007 m. Italijoje, A. Casellos konservatorijoje L’Akviloje, studijavo kompoziciją, vargonus ir grigališkąjį choralą, taip pat stažavosi „Pontificio Istituto di Musica Sacra“ Romoje (pas A. Turco ir D. Saulnierį).

M. Sławeckis aktyviai reiškiasi kaip solistas, akompaniatorius bei dirigentas, vadovauja kard. Stefano Wyszyńskio universiteto akademiniam chorui bei moterų ansambliui „Clamaverunt iusti“. 2012 m. F. Chopino muzikos akademijoje apsigynė daktaro disertaciją. Dėsto bažnytinę muziką, tyrinėja grigališkąją semiologiją, dermes, estetiką, istoriją, atlikimo tendencijas.

2010 m. Vygrių vienuolyne Lietuvos choralistams vedė choralo kursą. 2019 m. buvo Grigališkojo choralo savaitės Marijampolėje vyriausiuoju mokytoju ir Savaitės dalyvių jungtinio choro „Cantores Montis Pacis“ dirigentu, dėstė ir 2021 m. Grigališkojo choralo savaitėje Marijampolėje. Užsimezgus šiltai bičiulystei su Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija ir choru „Schola Gregoriana Vilnensis“, kartu inicijuota ir įgyvendinta programa „Gaude Maria Virgo“ įrašyta į 2022 m. išleistą kompaktinę plokštelę, ji bus pristatyta ir kelionės į Solemą metu rengiamuose koncertuose.

Savaitės vargonininkė Eglė Rudokaitė 2017 metais baigė Nacionalinę M. K. Čiurlionio menų mokyklą, fortepijono specialybę (Sonatos Mikulės kl.). Nuo 2013-ųjų lankė vargonų fakultatyvo pamokas pas mokytoją dr. Vidą Pinkevičių, o nuo 2017 m. studijuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, doc. dr. Balio Vaitkaus vargonų klasėje. Tobulinosi prof. P. van Dijko, M. Perestegi, H. Lucke’s, J. Ebenbauerio, M. Tomadino meistriškumo kursuose. 2021 m. vasarą dalyvavo J. B. Monnot vedamuose meistriškumo kursuose Ruano šv. Onos bažnyčioje.

2016 m. J. S. Bacho jaunųjų pianistų konkurse Vilniuje E. Rudokaitė laimėjo I premiją ir laureatės diplomą, tais pačiais metais buvo įvertinta antrąja premija Vilniuje vykusiame Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkurse. 2019 m. ji tapo VII J. Naujalio vargonininkų konkurso I premijos laureate bei pelnė specialų prizą už geriausią Naujalio kūrinio interpretaciją. 2020 m. už studijų pasiekimus pelnė LR Prezidento A. Smetonos vardinę stipendiją. 2022 m. vykusiame tarptautiniame Jūrmalos akademinės muzikos konkurse pelnė I premiją.

2014–2021 m. Eglė vargonavo šv. Kryžiaus (Bonifratrų) bažnyčioje Vilniuje. Nuo 2020 m. yra Vilniaus arkikatedros bazilikos grigališkojo choro „Schola Gregoriana Vilnensis“ vargonininkė. Nuo 2021 m. dirba Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Jaunoji muzikė koncertavo daugelyje Lietuvos bažnyčių, 2018 m. buvo Grigališkojo choralo savaitės Marijampolėje vargonininke. E. Rudokaitė aktyviai koncertuoja ir solo, ir su įvairiais kolektyvais.

Grigališkojo choralo savaitės dalyviai giedos jungtiniame chore „Cantores Montis Pacis“. Jo pavadinimas kilęs iš 2006 m. atgaivintos Grigališkojo choralo savaičių tradicijos Pažaislyje – „Taikos kalno giesmininkai“. Savaičių ciklą Pažaislio vienuolyne choras, vadovaujamas Dainiaus Juozėno, užbaigė 2009 metais skambiu akordu Kauno Įgulos bažnyčioje Pažaislio muzikos festivalio programoje atlikdamas M. Dupré „Švč. M. Marijos mišparus“ (varg. Balys Vaitkus ir Živilė Stonytė).

2010 m. choras giedojo Poznanės ir Le Mano katedrose, šv. Klotildos bazilikoje Paryžiuje. Nuo 2011 m. savo giesme „Cantores Montis Pacis“ nuolat džiugina Marijampolės klausytojus. Per šešiolika veiklos metų chorui vadovavo garsūs Europos grigališkojo choralo autoritetai: Daniel Saulnier, Alexander Markus Schweitzer, Antonino Albarosa, kun. Ján Vel’backý, Inga Behrendt, kun. Mariusz Białkowski, Réka Miklós, Stephan Zippe, Juan Carlos Asensio, Jaan-Eik Tulve, Michał Sławecki, s. Susi Ferfoglia. Chorui akompanavo bei kartu programas kūrė Lietuvos vargoninkai: Balys Vaitkus, Jurgita Kazakevičiūtė, Indrė Gerikaitė, Agnė Petruškevičiūtė, Dovilė Savickaitė, Eglė Maciukevičiūtė ir Eglė Rudokaitė.

dalyvių laukia intensyvi programa – teorinės studijos su benediktinais (paskaitos, dvasinės pratybos) ir praktinis giedojimas (repeticijos, pasirengimas koncertams ir apeigoms). Didelis dėmesys Savaitėje skiriamas dalyvavimui vienuolių liturginėse apeigose – Mišiose ir liturginėse valandose, taip pat fizinei rekreacijai. Pakeliui į Solemą, dalis kursų dalyvių – Vilniaus arkikatedros grigališkasis choras „Schola Gregoriana Vilnensis“ – Žolinės iškilmės vakare, rugpjūčio 15 d., koncertuos viduramžiškoje Marijos evangelikų bažnyčioje Legnicoje, o rugpjūčio 21 d., pabaigus studijas Soleme, jau dalyvių jungtinis choras „Cantores Montis Pacis“ koncertuos Le Mano katedroje. Vargonuos Eglė Rudokaitė, ji atliks Henry Dallier, Charles’o-Marie Widoro, Johanno Sebastiano Bacho ir Jean-François Dandrieu kūrinius.

Kursų dalyvių išvykimas iš Vilniaus autobusu numatomas rugpjūčio 14 d., sekmadienį, sugrįžimas – rugpjūčio 26 d., penktadienį. Šie kursai yra mokami (dalyvio mokestis 590 EUR). Norintiems dalyvauti kursuose būtina išankstinė registracija el. paštu savaite@gregoriana.lt. Išsamesnės informacijos galima teirautis tel. 8 618 49 103.

 

Komentarai