In memoriam Algis Uškevičius (1936-2021)

Publikuota: 2021-01-18 Autorius: Leonidas Melnikas
In memoriam Algis Uškevičius (1936-2021)

Sausio 6 d. mirė Algis Uškevičius (1936-2021). 

Algis Uškevičius – geras, nuoširdus žmogus, vilnietis, smuikininkas, altistas... Iš Vilniaus ilgesniam laikui niekada nebuvo išvažiavęs, nebent Antrojo pasaulinio karo pabaigoje į kaimą, pradėjus bombarduoti miestą. Tačiau, kaip pats sakė, čia būdamas išgyveno 7 valdžias, turėjo 7 pilietybes. Jo tėvas – didelis muzikos mėgėjas, dainavęs M. K. Čiurlionio vyrų chore, jau pasibaigus karui pastūmėjo sūnų „į muziką“. Smuiku mokytis pradėjo gerokai pavėluotai – dešimties metų. Penkerius metus mokėsi Dešimtmetėje muzikos mokykloje (dabar Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla), vėliau perėjo į Aukštesniąją muzikos mokyklą (dabar Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorija). Jo smuiko mokytojas buvo Saulius Sondeckis. Štai kaip prisiminė tas pamokas: „Saulius Sondeckis globojo mane kaip sūnų. Buvau liesas, ilgu kaklu – padovanojo savo švarką, kad galima būtų padėti ant peties pagalvėlę smuikui. Paskolino gerą smuikų meistro Kazio Rašymo gamybos smuiką, padovanojo gerą ebonito medžio stryką. Buvau vyriausias klasėje, todėl pamokos man buvo vėlesniu laiku. Pirmi metai buvo nelengvi – reikėjo taisyti griežimo techniką. Dirbdavom klasėje, kol sargas atėjęs imdavo skambinti raktais". Pas Sondeckį tęsė mokslus ir Vilniaus konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija). Studijas baigė 1961 m. Nuo 1958 m. griežė Radijo orkestre, vėliau LRT lengvosios muzikos orkestre. Pradėjo, kai įrašų studija buvo mažytė ir prožektorių lempos sproginėjo nuo karščio, o muzikos kūriniai buvo įrašomi ištisai, be jokių juostų karpymų ir montavimų... Orkestre griežė 50 metų iki pat paskutinio koncerto 2008 m. Dirbo su visais orkestro meno vadovais: Jonu Vadausku, Rimvydu Racevičiumi, Aloyzu Končiumi, Tauru Adomavičiumi, Jaroslavu Cechanovičiumi, Tomu Leiburu. Buvo kviečiamas talkinti ir kitiems Lietuvos orkestrams: Nacionalinės filharmonijos, Operos ir baleto teatro... Paprašytas, visada atsiliepdavo, padėdavo: iššifravo V. Jakubėno baleto „Vaivos juosta“ klavyro rankraštį ir kompiuteriu jį perrašė; padėjo tvarkyti S. Sondeckio archyvą...

Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius...

Komentarai