In memoriam Rimvydas Žigaitis (1933–2010)

Publikuota: 2013-11-20 Autorius: MB inf.
In memoriam Rimvydas Žigaitis (1933–2010)

Lapkričio 23 d., šeštadienį, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Didžiojoje salėje įvyks kompozitoriaus Rimvydo Žigaičio 80-osioms gimimo metinėms skirtas renginys.

Atminimo vakare dalyvaus Kauno valstybinis choras (meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis) ir Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos moksleiviai Tadas Ruzveltas (klarnetas), Jurga Petkūnaitė (vokalas) ir folkloro ansamblio „Sūduoniukai“ jaunesnioji grupė.

„Nepaisant to, kad didžiąją gyvenimo dalį R. Žigaitis skyrė organizaciniam darbui, kitų kūrybos ir talento sklaidai, jo paties kūrybos kraityje – per du šimtus įvairių žanrų kūrinių. Neatsitiktinai ir šio vakaro meninę programą parengė ilgametis R. Žigaičio bendražygis Petras Bingelis, kurio vadovaujamas Kauno choras atliks gražiausius kompozitoriaus chorinės muzikos opusus. Simboliška, kad vakare muzikuos ir R. Žigaičio vardu pavadintos Kazlų Rūdos menų mokyklos moksleiviai, taip pat bus rodoma archyvinė video medžiaga, priminsianti didžių žmonių išėjimu paženklintą praėjusią epochą, kurioje gyvenę sukūrė tai, ką turime ir tęsiame šiandien. Nepaisant žvėriško šiandienos gyvenimo tempo, kuomet sunku rasti laiko šalia esantiems, drįstame prašyti atrasti laiko išėjusiajam – pabūti kartu ir prisiminti žmogų, visą save atidavusį tam, ką mylėjo labiausiai – žmonėms“ – kalbėjo Lietuvos muzikų sąjungos prezidentė A. Žigaitytė-Nekrošienė.

1957 m. baigęs Maskvos P. Čaikovskio valstybinę konservatoriją, R. Žigaitis 1957–1961 m. dėstė Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje ir Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mokykloje, kurioje taip pat buvo Muzikos teorijos skyriaus vedėjas. 1961–1963 m. Vilniaus pedagoginio instituto Muzikos katedros vyr. dėstytojas, 1962–1963 m. Muzikos teorijos katedros vedėjas. Nuo 1969 iki 2001 m. – Lietuvos valstybinės konservatorijos (nuo 1992 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija) teorinių disciplinų vyr. dėstytojas, nuo 1979 m. – docentas, 1986–1988 m. – einantis profesoriaus pareigas ir Kompozicijos katedros vedėjas, nuo 1988 m. – Muzikos teorijos katedros profesorius.

„Gyvenimas gražus paprastumu, tačiau tas paprastumas – tai ne vien tai, kas gražu, šventiška. Dramatizmas irgi suteikia gyvenimui gražumo. O dramatiškų situacijų mano gyvenime buvo labai daug, tad jeigu viską sudėliotume į vieną paveikslą, net nežinau, kuri pusė nusvertų – šventiški ar dramatiški atvejai. Tačiau atmintyje išlieka tik gražūs įspūdžiai – tikrai matau ir jaučiu, kad gyvenimas nugyventas ne veltui“ – savo 75-tojo jubiliejaus išvakarėse kalbėjo R. Žigaitis.

1963–1986 m. R. Žigaitis buvo Lietuvos valstybinės filharmonijos meno vadovas (1975–1978 m. ir direktorius). R. Žigaitis – daugelio tradicinių renginių Lietuvoje pradininkas ir organizatorius. Jo iniciatyva pradėti rengti kasmetiniai fortepijoninės muzikos vasaros koncertų ciklai Druskininkuose, M. K. Čiurlionio namelyje, Naujametiniai koncertai Vilniuje, vėliau – kituose Lietuvos miestuose, koncertai muziejuose, paveikslų galerijose, Vilniaus kamerinės muzikos festivaliai, tarptautiniai Vilniaus vargonų muzikos festivaliai bei Lietuvos jaunųjų atlikėjų festivaliai, stambūs vasaros koncertų sezonai – festivaliai Palangoje, kasmetiniai festivaliai – „Muzikos pavasariai“ Klaipėdoje, Senosios muzikos festivaliai Šiauliuose ir kt. Nuo 1975 iki 1986 m. buvo rengiamos Muzikos dienos, Muzikos šventės moksleiviams, dalyvaujant žymiausiems Lietuvos muzikiniams kolektyvams ir atlikėjams, 20-tyje Lietuvos rajonų.

Burdamas sistemingai koncertinei veiklai atlikėjus, siekdamas rengiamų koncertų Lietuvoje įvairovės R. Žigaitis daug prisidėjo, kad Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje etatiniais kolektyvais buvo įteisinti, vėliau visuomenės pripažinimą pelnę ir Lietuvos reprezentaciniais kolektyvais tapę tokie kolektyvai kaip Lietuvos kamerinis orkestras, Medinių pučiamųjų kvintetas, Vilniaus ir Čiurlionio kvartetai, senosios muzikos ansamblis „Musica humana“, Klaipėdos liaudies instrumentų sekstetas „Uostamiesčio muzikantai“, Šiaulių kamerinis choras „Polifonija“. R. Žigaitis aktyviai dalyvavo ir kuriant Kauno valstybinį chorą (1969 m.), išskirtinį dėmesį skyrė šio kolektyvo pirmųjų kelerių metų kūrybinei veiklai. Koncertinės veiklos įvairovei buvo įsteigta ir keletas vėliau populiariais tapusių estradinių ansamblių („Nemuno žiburiai“, „Estradinės melodijos“, „Nerija“, „Vilniaus aidai“, „Plius minus“). Dalyvauti koncertinėje veikloje buvo kviečiami operos solistai, Lietuvos muzikos akademijos pedagogai – pianistai bei solistai instrumentalistai. Tokiu būdu buvo sukurta ir nuosekliai per keliolika metų įdiegta muzikos vertybių sklaidos Lietuvoje sistema.

Nuo 1995 m. iki mirties Rimvydas Žigaitis vadovavo Lietuvos muzikų sąjungai – buvo jos prezidentas.

Lapkričio 23 d. 17 val.

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos

Didžiojoje salėje koncertas

IN MEMORIAM

RIMVYDAS ŽIGAITIS

(1933–2010)

80-osioms kompozitoriaus gimimo metinėms

Dalyvauja Kauno valstybinis choras (meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis)

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos moksleiviai Tadas Ruzveltas (klarnetas), Jurga Petkūnaitė) ir folkloro ansamblio „Sūduoniukai“ jaunesnioji grupė

PROGRAMOJE

Rimvydo Žigaičio kūriniai chorui

„Žemės pašventinimas“ (ž. A. Baltakio), „Ar žinot, žalios pušys?“ (ž. Vyt. Karaliaus),

„Nulenkim galvas“ (ž. A. Drilingos), „Bus rytas, diena“ (ž. V. Reimerio),

„Tyla“ (ž. Br. Mackevičiaus), „Išjojo, jojo“ (ž. Lietuvių liaudies),

„Palieskim žemę“ (ž. M. Karčiausko),

„Baltoji žuvėdra“ (ž. V. Palčinskaitės),

„Jaunystės valtys“ (ž. J. Nekrošiaus),

„Jaunimo daina“ (ž. P. Kondroto)

Atlieka Kauno valstybinis choras, diriguoja Petras Bingelis

 

„Žaidimas“ pjesė klarnetui ir fortepijonui

Atlieka Tadas Ruzveltas (klarnetas, 3 kl. Paruošė mokytojas metodininkas Gintautas Puskunigis) ir Lina Vaitkuvienė (fortepijonas)

 

„ Tai skraidžiojo paukštelė“ harmonizuota lietuvių liaudies daina

Atlieka Jurga Petkūnaitė (Mokytojos metodininkės Birutės Pavalkienės klasė) ir Lina Vaitkuvienė (fortepijonas)

 

„Neturiu aš namelių“ išplėtota lietuvių liaudies daina

Atlieka folkloro ansamblio „Sūduoniukai“ jaunesnioji grupė, vadovės mokytoja metodininkė Eglė Bernotienė ir kanklių vyr. mokytoja Irena Dulinskaitė

 

 

 

 

 

 

Komentarai