Informacija apie asmenų, turinčių paramos gavėjo statusą, atsiskaitymą už panaudotą paramą

Publikuota: 2017-05-18 Autorius: VMI informuoja
Informacija apie asmenų, turinčių paramos gavėjo statusą, atsiskaitymą už panaudotą paramą

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017 M. GEGUŽĖS 12 D. ĮSAKYMO NR. VA-40 „DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2003 M. BALANDŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. V-103 „DĖL PARAMOS TEIKIMO METINĖS ATASKAITOS FR0477 FORMOS, PARAMOS GAVIMO IR PANAUDOJIMO METINĖS ATASKAITOS FR0478 FORMOS IR JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM), atsižvelgdama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. VA-137 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įgyvendinimo“, parengė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 m. gegužės 12 d. įsakymą VA-40  „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-103 „Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau - 2017 m. gegužės 12 d. įsakymas VA-40).

Įsakymas parengtas atsižvelgus į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2015 m. gruodžio 17 d. priėmė Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymą     Nr. XII-2202, kuriuo Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas Nr. I-172 (toliau – LPĮ) išdėstytas nauja redakcija ir šiame įstatyme yra įteisinta galimybė nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams nuo 2017 m. sausio 1 d. skirti iki 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio meno kūrėjo statusą turintiems fiziniams asmenims, o taip pat, pagal LPĮ nuostatas nuo 2017 m. sausio 1 d. juridiniams asmenims teikiamos piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos yra laikomos parama, teikiama pagal LPĮ.

Išsamiau >>> 

Komentarai