Įteiktos premijos už ryškiausius 2013 m. lietuvių muzikologijos darbus

Publikuota: 2014-05-20 Autorius: MB inf.
Įteiktos premijos už ryškiausius 2013 m. lietuvių muzikologijos darbus

Gegužės 19 d. Čiurlionio namuose Vilniuje Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikologų sekcija surengė geriausių 2013 m. muzikologijos darbų apdovanojimo iškilmę. 

Geriausių muzikologijos darbų konkursas rengiamas kiekvieną pavasarį nuo 2004 m. Jame premijos teikiamos už ryškiausius praėjusių metų darbus įvairiose muzikologijos mokslo srityse, taip pat už Lietuvos muzikinės kultūros tyrinėjimą ir populiarinimą. Premijų steigėjai – Lietuvos kompozitorių sąjunga ir Vytauto Landsbergio fondas.

Šiemet Onos Narbutienės premija apdovanotos Jūratė Vyliūtė ir Gaila Kirdienė už knygą „Lietuviai ir muzika Sibire“, kuri grąžino į istoriją muzikų – tremtinių ir politinių kalinių – vardus ir darbus. Kaip laudacijoje sakė Austė Nakienė, „knyga pasirodė tuomet, kai aprašyti tremtį išgyvenusių muzikų patirtį tapo būtina, kad nebūtų pavėluota. Tad šis darbas – muzikologų akademinės bendruomenės jautrumo išraiška, pagarbos tremtyje išlikusiems ir iš ten negrįžusiems ženklas. Ši knyga yra ir bus priminimas, kokios didelės grėsmės gali iškilti tautai ir kultūrai, kokios didelės vertybės yra valstybės nepriklausomybė ir jos piliečių laisvė“.

Vytauto Landsbergio premija paskirta Rimai Povilionienei už studiją „Musica mathematica. Tradicijos ir inovacijos šiuolaikinėje muzikoje“ – fundamentalų muzikos ir matematikos ryšių tyrinėjimą. Pasak laudaciją tarusios Audros Versekėnaitės, „šioje monografijoje atskleisti matematinių procesų dėsningumai ir semantinių prasmių horizontai muzikos kūriniuose nevalingai priverčia patikėti, kad visi muzikiniai procesai turi savo logiką ir skaitmeninę išraišką. Telieka pritarti matematiko ir filosofo Gottfriedo Wilhelmo Leibnizo ištartiems žodžiams: "Muzika yra nesąmoningai skaičiuojančios sielos slėpiningos pratybos".

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio premija apdovanotas kompozitorius ir eseistas Šarūnas Nakas už LRT Klasikos radijo laidų ciklus „Čiurlionio metai“ (klausytis) ir „Bacevičiaus laikai“ (klausytis), atskleidusius originalių įžvalgų ir naujus lietuvių muzikos kontekstus. Pasak laureatui laudaciją sudėjusio Edmundo Gedgaudo, „laidų autorius nevengia subjektyvių potėpių į reiškinius žvelgdamas per savąją jausmų bei asociacijų prizmę, nedangstydamas aplinkybės, jog jam kalbant apie kultūros praeitį asmeniniams požiūriams tenka nemenkas vaidmuo. Kartais taip pakrutinamos giliai įsišaknijusios nuomonės, o klausytojas skatinamas paieškoti savų joms kontrargumentų. Šarūnas vargu ar siekia, kad visi laidų adresatai unisonu jam pritartų, veikiau manyčiau jį nuoširdžiai bandant pažadinti snūduriuojantį tėvynainių intelektą, taip gal vieną kitą paskatinant apčiuopti savą, nepriklausomą požiūrį“.

2013 m. muzikologų darbus vertino 8 ekspertų komisija: Jūratė Gustaitė (pirmininkė), Edmundas Gedgaudas, Jonas Bruveris, Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė, Vytautė Markeliūnienė, Austė Nakienė, Živilė Stonytė-Tamaševičienė ir Jūratė Katinaitė. Renginio metu koncertavo pianistas Eugenijus Žarskus.

 

Komentarai