Jubiliejus – puiki proga pademonstruoti pagarbą profesijai

Publikuota: 2015-12-06 Autorius: MB inf.
Jubiliejus – puiki proga pademonstruoti pagarbą profesijai

2015 m. vėlyvą rudenį Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas (KU TSI), vadovaujamas direktorės prof. dr. R. M. Andriekienės, šventė 20-ies metų jubiliejų. ,,Instituto veikla įspūdinga, iš tiesų yra kuo pasidžiaugti ir kuo didžiuotis…“– šventinėse iškilmėse kalbėjo LR Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė, KU rektorius prof. Eimutis Juzeliūnas ir kt sveikinti susirinkę garbūs svečiai.

Į instituto jubiliejinių renginių pynę gražiai įsiliejo lapkričio 23–25, 30 d. bei gruodžio 2 d. vykęs jau tradiciniu tapusio projekto ,,Pianistų rengimo tarptautiniams konkursams papildomas aspektas: atviros meistriškumo paskaitos ir pamokos“ jubiliejinis XV-asis seminaras (projekto vadovė– docentė Inga Maknavičienė), be įvairių meninių akcentų išryškinęs ir vieną iš svarbiausių socialinių aspektų – glaudžius, draugiškus ir kūrybiškus menininkų ryšius nepaisant iškilusių politinių tarpvalstybinių nesutarimų, „nes menas, muzika nepripažįsta ribų ir ne tik todėl, kad jų kalba universali ir visiems suprantama…“ – kalbėjo renginio atidarymo metu pianistė, doc. I. M.

15 metų vykstančio projekto atviros meistriškumo pamokos – interpretacijos seminarai supažindino jaunuosius klaipėdiečius, jų pedagogus bei iš visos Lietuvos atvykstančius pedagogus su daugeliu įžymių užsienio ir Lietuvos fortepijono meistrų, atskleidė jų kaip atlikėjų meninius polinkius ir kūrybinius polėkius bei siekius, pravėrė pedagoginių pasiekimų uždangą ir tuo pačiu atvėrė kelius į užsienyje rengiamus tarptautinius konkursus bei nubrėžė gaires, kaip jiems pasiruošti, atliekant naujus, dar nežinomus moderniosios naujosios muzikos opusus, o čia labai pravertė seminare dalyvavusių profesorių edukacinė misija. Per 15 metų seminaruose ne kartą sulaukta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorių – Z. Ibelhaupto, P. Geniušo, dr. L. Drąsutienės, J. Karnavičiaus, V. Vitaitės, K. Grybausko, A. Žvirblytės, docentų – A. Šikšniūtės, R. Zubovo ir kt. atvirų meistriškumo pamokų. Taip pat visus 15 metų entuziastingai šią idėją rėmė užsienio aukštųjų muzikos mokyklų profesoriai – W. Groppenberger (Austrija: Viena, Gracas), H. Schicker (Šveicarija: Ciurichas), L. Grossmann (Vokietija: Berlynas), M. Korecka Soszkowska (Lenkija: Varšuva, Krokuva), K. Knorre (Rusija: Maskva), V. Slobodian (Rusija: Kaliningradas), E. Tkach (Ukraina), M. Marčenko (Rusija: Maskva), L. M. Boruchzon (Rusija: Sankt Peterburgas), M. Švinka (Latvija: Ryga), Antra ir Normunds Viksne (Latvija: Ryga), V. Riabčikov (Rusija: Maskva) ir kt. Akivaizdus ir vienijantis visų šių seminarų lektorių bruožas – didelė pagarba muzikai ir savo profesijai.

Neatsiejama seminarų atidarymo tradicija tapo šio projekto partnerio – Lietuvos muzikų sąjungos – organizuojami šių seminarų lektorių koncertai-rečitaliai, kurių šiais metais turėjome net du: lapkričio 23 d. Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijoje svečio iš Maskvos – tarptautinio konkurso laureato Viktoro Riabčikovo rečitalis ir gruodžio 1 d. KKS ,,KASKADŲ“ trio koncertas ,,Sveika žiema, sveikas Haydnai“ arba ,,Hi, Haydn“. Tai įspūdingi pasirodymai, paliekantys neblėstančius prisiminimus. Pvz., atmintyje dar išlikę ankstesnių seminarų rečitaliai - profesorių iš Rusijos (V. Slobodian, M. Marčenko), Latvijos (Antros ir Normunds Viksnes dueto) ir kitų pasirodymai. 

Šio projekto edukacinė svarba – akivaizdi. Kasmet Klaipėdoje vykstančiuose meistriškumo kursuose dalyvauja gabiausi jaunieji pianistai iš Klaipėdos miesto bei regiono. Projekto seminarai turi ne tik reikšmingos įtakos jaunimo kultūrinio ir meninio ugdymo tobulinimui, bet tampa ir puikia motyvacija siekiantiems tobulėti, nes ne tik suteikia pasitikėjimo, kelia jaunųjų atlikėjų sparnus, bet ir paskatina siekti meistriškumo viršūnių. Todėl nenuostabu, kad šio projekto dalyviai kasmet laimi tarpt. konkursuose laureatų, diplomantų vardus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, kad dauguma jų aktyviai dalyvauja ir šio projekto sukurtuose tarptautiniuose konkursuose (,,XXI a. menas Klaipėdoje“, skirto F. Chopino 200-ųjų gimimo metinėms“ (2010), ,,Renaissance“ (2014), tarptautiniame festivalyje ,,Impresijos“ (2014) ir kituose renginiuose.

Šių metų 15-ąjį interpretacijos seminarą jauniesiems pianistams pradėjo mums gerai žinomos prof. Tatjanos Nikolajevos (Rusija: Maskva) auklėtinis, tarptautinių konkursų laureatas, daugelio kompaktinių plokštelių autorius Viktoras Riabčikovas (Rusija: Maskva). Atviras meistriškumo pamokas vedė nuolatiniai seminarų svečiai – Kaliningrado apskrities Valstybinės filharmonijos solistas, Sergejaus Rachmaninovo koledžo pedagogas Vladimiras Slobodianas bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė, mokytoja ekspertė Albina Šikšniūtė – P. I. Čaikovskio valstybinės konservatorijos (Rusija: Maskva) absolventė. Visi XV-ojo seminaro lektoriai yra dažni tarptautinių konkursų vertinimo komisijų (žiuri) nariai. Visi yra ne tik nuolat koncertuojantys pianistai, bet nepaprastai įdomūs pašnekovai, eruditai, išmintingi pedagogai, besistengiantys kuo įtaigiau perteikti savo kūrybinę patirtį, o jų mokiniai – tarptautinių konkursų laureatai, konservatorijų (tarp jų ir Maskvos P. Čaikovskio konservatorijos) dėstytojai – tęsia šias tradicijas... Ilgametė seminaro lektorių koncertinio ir pedagoginio gyvenimo patirtis įgalino itin konstruktyviam darbui – aptarti kiekvieno kūrinio atlikimą taikliomis, konkrečiomis, aiškiomis pastabomis, rekomendacijomis ir tai buvo atliekama labai efektyviai, nors dalyvių paraiškų buvo gausu, o vieno kūrinio atlikimui ir aptarimui skiriamos vos 30 min. Norisi pažymėti, jog augantis dalyvių skaičius nesumažina vertintojų darbo tempo ir efektyvumo - jubiliejiniame 15-ajame seminare buvo pasiektas savotiškas rekordas – visas penkias darbo dienas buvo dirbama paraleliai iš karto dvejose salėse, ir išdirbta tiek valandų, kiek, dirbant tradiciškai, būtų pareikalavusios 10 dienų…

Šių metų seminaro naujovė – atviros meistriškumo pamokos ne tik pianistams, bet ir smuikininkams. Jas mielai sutiko vesti Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė, mokytoja ekspertė Rusnė Mataitytė, paprastai ir suprantamai aiškinusi, betarpiškai demonstravusi kūrinių atlikimui, formos vientisumui ir kt. svarbius ritmo, artikuliacijos ir kitus meistriškumo aspektus. Nors visi projekto interpretacijos seminarai vyko skirtingose uostamiesčio muzikos meno erdvėse (E. Balsio menų gimnazijoje, J. Kačinsko muzikos mokykloje, S. Šimkaus konservatorijoje bei J. Karoso muzikos mokykloje), klausytojų netrūko, o organizatoriai ne tik džiaugėsi sėkmingais dalyvių pasirodymais, bet ir nuolat augančia tęstinio projekto paraiškų gausa.

Tęstinio projekto vadovė ir iniciatorė – docentė Inga Maknavičienė renginio pabaigoje nuoširdžiai dėkojo šio seminaro globėjams – KU TSI direktorei prof. dr. R. M. Andriekienei, UAB ,,Mūsų laikas“ valdybos pirmininkui Rimantui Cibauskui, projekto partneriams – visų Klaipėdos muzikos meno mokyklų direktoriams Sigitui Kusui, Loretai Jonavičienei, Gintautui Misiukevičiui, Romualdui Garuckui ir jų pavaduotojoms, organizacinio komiteto nariams, pedagogams, parengusiems itin daug ir puikiai grojančių jaunųjų muzikų, linkėjo ir toliau taip gražiai augti, stiebtis, tobulėti ir puoselėti svarbiausią dalyką – pagarbą savo profesijai. 

 

Komentarai