Koncerte Zitos Bružaitės dainos mažiems ir visiems

Publikuota: 2018-02-25 Autorius: Jūratė Petrikaitė
Koncerte Zitos Bružaitės dainos mažiems ir visiems

Koncertas „Muzikinis blyksnis“ – tai dar vienas chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ pasirodymas visuomenei Nacionalinės filharmonijos Didžiojoje salėje, įvykęs vasario 4 d.

Pagal savo sumanymą šis renginys yra ankstesnių „Liepaičių“ mokyklos surengtų koncertų tąsa, kurių programa sudaroma pasirinkus kokio nors poeto ar kompozitoriaus kūrybą vaikams. Šį kartą skirtas kompozitorės Zitos Bružaitės dainų vaikų chorams pristatymui. Į koncerto programą buvo įtraukti 1995–2017 m. sukurti ir šiam koncertui aranžuoti Z. Bružaitės choriniai kūriniai Martyno Vainilaičio, Violetos Palčinskaitės, Ramutės Skučaitės, Vytauto Kazielos, Vinco Mykolaičio-Putino, Sigito Gedos, Henriko Radausko ir kt. poetų tekstais. Koncerte pasirodė gerai parengti „Liepaičių“ mokyklos Antros klasės (vadovė Diana Mickevičiūtė), Jaunučių (vadovė Edita Jaraminienė), Jaunių (vadovė Audronė Steponavičiūtė Zupkauskienė) chorai, kurie, be abejonės, yra užtikrinta mokyklos Merginų choro ir choro „Liepos“ ateitis. Prie koncerto sėkmės daug prisidėjo Lietuvos kamerinis orkestras, kuriam dirigavo Modestas Barkauskas, aktoriai ir dainų atlikėjai Aistė Lasytė ir Dominykas Vaitiekūnas. Pianistas Povilas Jaraminas papuošė ir praturtino improvizacijomis visus koncerte skambėjusius kūrinius. Jų atlikimas su Lietuvos kameriniu orkestru „Liepaičių“ mokyklos chorams suteikė galimybę muzikuoti su aukšto lygio muzikantais profesionalais. Koncerto pabaigoje skambėję „Himnas muzikai“ (autorės ž.) ir „Elegija“ (A. Baltakio ž.) sutelkė visus koncerte dalyvavusius chorus jų bendram pasirodymui scenoje, kurių vadoves, ilgametes „Liepaičių“ mokyklos pedagoges ir renginio režisierę Eglę Storpirštienę kalbiname po koncerto.

Antros klasės choro vadovė Diana Mickevičiūtė: 
Koncertas praėjo sklandžiai ir nepareikalavo didelių pastangų, kad vaikai susikauptų. Buvo naudingas tuo, kad choristės, dalyvaudamos bendrose repeticijose, išmoko ir kitų mokyklos chorų koncertui parengtas dainas. Viena jų „Pūga“. Prie šios dainos patrauklumo, žinoma, prisidėjo Violetos Palčinskaitės tekstas ir aktoriai, ypač Dominykas Vaitiekūnas. Kompozitorės koncepcija pasiteisino, aranžavus kūrinius, įvedant kamerinį orkestrą ir aktorius. Toks kūrinių pateikimas buvo vertas Filharmonijos salės. Šis koncertas, manyčiau, prašoko koncerto skirto visai šeimai ribas.

Mergaitėms šis koncertas buvo nepaprastai vertinga patirtis. Repeticijos su profesionaliu dirigentu, dainavimas su kameriniu orkestru ir pianistu improvizatoriumi, pagaliau mėgstamos grupės dainuojančių aktorių ir pačios kompozitorės dalyvavimas repeticijose leido pajusti nepakartojamą meninio rezultato gimimą. Mergaitės turėjo unikalią galimybę patirti, kaip jų dainuojamos ir pažįstamos dainelės transformuojasi ir atsiskleidžia kitoje interpretacijoje, įgyja naują meninę kokybę.

Pati labai žaviuosi kompozitorės Zitos Bružaitės kūryba vaikams, visuomet jos dainų įtraukiu į mokomąjį repertuarą. Kompozitorės dainos pasižymi vaizdingumu, teksto dinamiškumu, ryškia veikėjų charakteristika, išradingu, spalvingu akompanimentu. Žiūrint iš metodinės pusės, yra taip pat daug priežasčių dėl kurių visuomet rekomenduočiau kolegoms pasirinkti Z. Bružaitės daineles atlikti su savo kolektyvais. Viena jų – teksto įprasminimas. Kompozitorė pasirenka dainoms tekstus, nešančius stiprų emocinį, filosofinį krūvį, energijos užtaisą ar didaktinę potekstę. Ir visą tą stiprų vidinį turinį kūrėja sugeba įvilkti į labai aiškios, lakoniškos formos rėmus. Kita priežastis – didaktinių užduočių įvairovė. Kompozitorės dainos yra labai įvairios savo nuotaika. Bet minėtą lakonišką ir aiškią dainų formą visuomet lydi papildomos užslėptos užduotys atlikėjams – ir techninės (teksto artikuliavimo, ilgo kvėpavimo frazių išdainavimo, vokalinio štricho), ir interpretacinės (dinaminio krūvio paskirstymas, kūrinio visumos perteikimas, žodžio prasmės pabrėžimas). Kompozitorės dainos yra labai patogios aranžuoti įvairiai atlikėjų sudėčiai. Jos taip pat dėl savo aiškios formos ir prasmingo turinio yra dėkingos atlikti įvairaus amžiaus atlikėjams, neturi siauros amžiaus apibrėžties. Tuo, beje, puikiai įsitikinome šiame koncerte, nes kai kurios Jaunių choro dainininkės atliko dainą „Vilkas“, kurią kažkada dainavo koncerte būdamos šešiametės. Tik šį kartą – naujoje interpretacijoje ir, žinoma, su kitomis didaktinėmis užduotimis.

Jaunučių choro vadovė Edita Jaraminienė:
Zitos Bružaitės chorinės dainos vaikams pasirinktos dėl mielos ausiai melodijos ir harmonijos, prasmingų Violetos Palčinskaitės, Martyno Vainilaičio, Ramutės Skučaitės tekstų, kurie patrauklūs ir širdžiai, ir minčiai. Pedagogine prasme kūriniai dėkingi ritmo pojūčio ugdymui, sąskambių ir harmonijos grožio pajautimui, logiška melodine linija, patrauklia lydinčia fortepijono partija. Sau tinkamą dainą gali rasti kiekvienas choras nepriklausomai nuo vaikų amžiaus. Juose esantis teatrališkumo aspektas svarbus 5–7 klasių paauglėms. Pedagogui tai leidžia pažadinti ne tik balsą, bet ir kūną. Tai svarbu, bet ir sunku, kai kūnas turi reaguoti į ritminį piešinį.

Jaunių choro vadovė Audronė Steponavičiūtė Zupkauskienė:
Chorinius kūrinius tokio amžiaus vaikams nėra lengva rasti. Svarbu poetinis tekstas, melodijų diapazonas. Visuomet noriu, kad vaikai kiekvieną kūrinį išjaustų per žodį, per jo tarimą, per dainos melodiją. Ir tuomet atsiranda visuma, jausmas. Rengdami koncertui Zitos Bružaitės kūrinius daug turėjome naudos dikcijos tobulinimo atžvilgiu. Kūriniuose išreikštas programiškumas išjudino mergaites emociškai, o taip pat kėlė joms uždavinį – vaikišką dainelę padainuoti, įtaigiai perteikti savo draugams bendraamžiams. Dauguma į koncerto programą įtrauktų Z. Bružaitės dainų Jaunių choro jau buvo dainuotos anksčiau, kai mergaitės buvo kito amžiaus choro dalyvės. Tad prisiminusios jos repeticijose šias dainas dainavo kartu su kitomis „liepaitėmis“. Na, o orkestras buvo kažkas tai nepaprasta ir labai efektinga. Už tai po koncerto mergaitės dėkojo.

Režisierė Eglė Storpirštienė:
Šis teatralizuotas koncertas buvo skirtas visai šeimai. Jame dalyvavo gausus būrys atlikėjų: trys mokyklos chorai, kamerinis orkestras, aktoriai Aistė Lasytė ir Dominykas Vaitiekūnas, kuriems teko ne tik dainuoti, bet ir žaismingomis improvizacijomis sujungti į vieną visumą koncerto dainas. Specialiai šiam renginiui dailininkė Jolita Česonytė sukūrė ženklą, kuris koncerto metu kabėjo scenoje. Jame žiūrovai galėjo atrasti pagrindinius dainų veikėjus: mėgstamą kompozitorės personažą varną, o taip pat katiną, žvaigždę, gėlę, saulę ir mėnulį. Taigi jame sutilpo visas atliekamų dainų pasaulis – augmenija, gyvūnija, kosmosas. Koncertas vadinosi „Muzikinis blyksnis“, kurį mums padėjo atskleisti šviesų dailininkas Tadas Juozapaitis.

Koncerto iniciatorė „Liepaičių“ mokyklos mokytoja Jurgita Dirgėlaitė:
dėja rengti tokio pobūdžio renginius su kompozitoriais kilo iš prasmingos patirties jau eilę metų rengiant koncertinius vakarus skirtus lietuvių poetų kūrybai. Turėjome visą eilę įsimintinų susitikimų su poetais ir jų kūryba. Už šios idėjos palaikymą esame dėkingi Lietuvos rašytojų sąjungai – dalis šių renginių buvo įtraukti į tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris“ programą.

Didelį dėmesį poetams, kompozitoriams pirmiausia skiriame dėl edukacinio poreikio. Siekiame supažindinti „Liepaičių“ mokines su lietuvių kūrėjais, kad kiekvieną kartą paėmusios į rankas natas, pažvelgusios į puslapio viršuje užrašytas poetų, kompozitorių pavardes žinotų, kad už jų – kuriantys žmonės. Kitas, ne mažiau svarbus poreikis – tai profesionalus chorinis repertuaras vaikams ir jaunimui. Vykdydami aktyvią koncertinę bei edukacinę veiklą jo stoką nuolatos jaučiame. Tad beldžiamės ir einame į kūrėjus – jų kuriamas produktas mums labai svarbus ir reikšmingas.

Įvairiapusėje kompozitorės Zitos Bružaitės kūryboje atskiru, reikšmingu klodu plyti chorinė muzika ir ypač chorinės dainos vaikams - patraukli, įdomi, teatrališka. Pateikti šią Z. Bružaitės muzikos pusę, pristatyti jos aktualumą ir patrauklumą visuomenei ir buvo renginio siekis.

Rengiant koncertą, glaudžiai bendradarbiaujant su kompozitore buvo išrinkti populiariausi jos chorinės muzikos vaikams kūriniai, pačios kompozitorės paskirstyti chorams pagal atlikimo brandą, atsižvelgiant į jų amžių, pajėgumą ir gebėjimus atlikti.

Kompozitorės nauja dainų redakcija įgavo naują tembrinį „rūbą“ – orkestruotė Lietuvos kameriniam orkestrui, aranžuotė chorams ir improvizuojantiems aktoriams bei pianistui solistui (Aistė Lasytė, Dominykas Vaitiekūnas, pianistas Povilas Jaraminas) – apjungė akademiškumą ir improvizacinę laisvę. Parengtas teatralizuotas dainos žanrą puoselėjantis renginys – išskirtinis ir unikalus, kuris paliko vaikų sąmonėje didelį įspūdį ir tapo užtikrinta investicija į ateitį.

P.S. Po koncerto pakalbintos chorų dainininkės iš visų koncerte skambėjusių kompozitorės Z. Bružaitės dainų išskyrė „Elegiją“. Būtent ją norėtų dainuoti ir ateityje.

Romualdo Stonkaus nuotraukose: 


Kompozitorė Zita Bružaitė po koncerto „Muzikinis blyksnis“

Koncerto akimirka

Dirigentas Modestas Barkauskas

 

Komentarai