Kviečiame „uždaryti dangų“ rusiškai kultūrai

Publikuota: 2022-04-04 Autorius: Lietuvos meno kūrėjų asociacija
Kviečiame „uždaryti dangų“ rusiškai kultūrai

Lietuvos kultūros ir meno bendruomenei, Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkei, Lietuvos Respublikos Ministrei pirmininkei, Lietuvos Respublikos kultūros ministrui, Šalies žiniasklaidai

Po 2022 balandžio pirmosiomis dienomis visą pasaulį apskriejusių žinių apie Ukrainoje rusijos karių įvykdytų civilių žmonių žudynių ir jų išniekinimo, Lietuvos meno kūrėjų asociacija kreipiasi į kolegas ir šalies vadovybę Lietuvoje, siūlydama nedelsiant „uždaryti dangų“ bet kokiai ir bet kokia forma skleidžiamai rusiškai kultūrai ir menui, nes jie tapatinasi su nusikaltimais žmoniškumui.

rusijos „žmonės“ - „kariai“ išniekino ir žiauriai išžudė Bučos ir kitų Ukrainos miestų nekaltus gyventojus – tai akivaizdus įvairiausių Ukrainoje gyvenančių tautų genocidas. Mintys ir jausmai, kuriuos visuomenei iš agresoriaus šalies atneša menas ir kultūra – yra suteršti amžiams, jei ne amžinai. Šie nužmogėję padarai neatsirado tyrlaukiuose, juos išaugino ir suformavo rusija. Todėl už karių ir jiems vadovaujančių karo vadų veiksmus privalo atsakyti valstybė bei tauta, nes tai jos dalis. Taip buvo po Antrojo pasaulinio karo, taip privalo būti ir šį kartą.

Pritariame tik galimam bendravimui, bet be kultūros ir meno sklaidos, ir tik su tais rusijos kūrėjais, kurie dar pačioje karo prieš Ukrainą pradžioje, iki kovo mėnesio, savo veiksmais ar pareiškimais (jie turi būti dokumentuoti ir patvirtinti nepriklausomų šaltinių), pasmerkė rusijos pradėtą karą. Vėliau išreiškusius įvairias pozicijas, ypač dviprasmiškas ar be žodžio „karas“ ir be konkretaus įvardijimo, kas ką užpuolė – nekvalifikuoti kaip aiškiai suprantančius savo tautos ir valstybės atsakomybę.

Ukraina prašo uždaryti dangų rusų lėktuvams, o mes prašome Lietuvoje „uždaryti dangų“ rusiškai kultūrai ir menui iki bus visiškai atstatytas 1994 m. Budapešto memorandumu numatytas Ukrainos žemių vientisumas, išvestas paskutinis agresoriaus kareivis ir ginkluotė bei tarptautinio Tribunolo nustatyta, o agresoriaus prisiimta atsakomybė: nuo kada, kaip ir kiek rusija bei jos žmonės mokės reparacijas Ukrainai; kada realiai įsigalios ir bus pradėtos vykdyti bausmės šio genocido organizatoriams ir vykdytojams. Ir tik įvykus šiems veiksmams svarstyti uždaryto dangaus rusiškai kultūrai ir menui atvėrimą.

Lietuvos meno kūrėjų asociacija

Iliutracija: April 3, 2022. (AP Photo/Vadim Ghirda)
A lifeless body of a man with his hands tied behind his back lies on the ground in Bucha, Ukraine.

Komentarai