"Liber tabulatūros" atradimai naujoje "Canto Fiorito" koncertinėje programoje

Publikuota: 2017-12-23 Autorius: MB inf.
"Liber tabulatūros" atradimai naujoje "Canto Fiorito" koncertinėje programoje

Gruodžio 28 d. tarptautinis senosios muzikos ansamblis “Canto Fiorito” ir Valdovų rūmai kviečia į šventinį koncertą ”Liber tabulatūra”, kuris ne tik džiugins klausytojus garsių senosios muzikos atlikėjų pasirodymu, bet ir leis susipažinti su XVII a. pradžioje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje skambėjusia įvairių šalių kompozitorių kūryba bei prisidės prie vieno svarbiausių LDK muzikos istorijos šaltinių pažinimo.

Ansamblio dainininkė Renata Dubinskaitė, meno vadovas, garsus išilginės fleitos ir korneto atlikėjas Rodrigo Calveyra, ryškiausia šių dienų liutnios žvaigždė Thomas Dunford bei vargonų ir klavesino virtuozas Davide Pozzi atliks naują "Canto Fiorito" programą, kurios pagrindą sudaro rankraštiniame natų rinkinyje, pavadintame “Liber tabulatūra”, užrašyti kūriniai.

Šis vertingas rankraštis saugomas Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje Vilniuje. Jis buvo sudarytas XVII a. pradžioje Braunsbergo jėzuitų kolegijoje (dabartinėje Lenkijos teritorijoje), kuri tuomet priklausė Lietuvos jėzuitų provincijai ir palaikė glaudžius ryšius su Vilniaus jėzuitų kolegija. Pasak muzikos istorikės Jūratės Trilupaitienės, ši tabulatūra yra “reikšmingas, iškilus muzikinės kultūros paminklas, atspindintis plačią XVII a. Rytų Prūsijos, Lenkijos ir Lietuvos muzikinės kultūros panoramą bei tarp šių kraštų gyvavusius muzikinius ryšius”. "Liber tabulatūroje" specifiniu vargonams skirtu natų užrašymo būdu užfiksuota apie 300 muzikinių kompozicijų – tai svarbus liudijimas, kokie kūriniai buvo žinomi ir atliekami mūsų krašte, kokie kompozitoriai formavo regiono muzikos skonį. Tabulatūroje natos žymimos raidėmis, o ritminės vertės – grafiniais ženklais, tad absoliučiai daugumai šių dienų muzikantų tokios natos yra neperskaitomos, dėl ko šis vertingas muzikos šaltinis iki šiol yra menkai pažintas. Pildyti šią spragą ėmėsi senosios muzikos ekspertas, ansamblio "Canto Fiorito" meno vadovas Rodrigo Calveyra, įgyvendinantis Lietuvos kultūros tarybos finansuojamą menininkų rezidencijos projektą "Liber tabulatūros" kūrinių atgaivinimas".

Rezidencijos metu Calveyra susipažino su tabulatūroje užfiksuotais kūriniais, tikslino kai kurių jų autorystę, dalį jų transkribavo į šiuolaikinę notaciją ir atrinko kūrinius šį rankraštį pristatančiai koncertinei programai. Didžiausias atradimas Calveyrai – tai faktas, kad "Liber tabulatūroje" užfiksuoti kai kurių garsių Europos kompozitorių, tokių kaip Orlando di Lasso, kūriniai neminimi jokiuose kituose muzikos šaltiniuose, tad greičiausiai jie išlikę tik Vilniuje saugomame rankraštyje, dėl ko "Liber tabulatūrą" galima laikyti pasaulinės reikšmės muzikos istorijos dokumentu. Šis natų rinkinys leidžia teigti, kad svariausią įtaką jėzuitų formuojamam muzikiniam gyvenimui turėjo italų ir vokiečių kompozitoriai, taip pat keletas kitų šalių kūrėjų. Tarp jų minėtini garsiausi to meto Europos autoriai, tokie kaip Orlando di Lasso, Lodovico da Viadana, Agostino Agazzari, Hans Leo Hassler ar William Byrd bei kompozitoriai, kurie dirbo šiame regione – Vazų dvaro kapelmeisteris Annibale Stabile, Gdanske kūręs Andreas Hakenberger, Vilniuje kapelmeisteriu dirbęs Giovanni Battista Cocciola ir kiti. Vis dėlto, didelė dalis tabulatūroje užfiksuotų kūrinių yra anoniminiai. Calveyros teigimu, “Liber tabulatūros” turtai “prašosi” daugybės būsimų tyrimų ir pristatymų naujose koncertinėse programose.

Koncerte Valdovų rūmuose vokalinę ir instrumentinę muziką iš šio rinkinio papildys kūriniai iš kitų to paties laikotarpio tabulatūrų, sukurtų Italijoje, Vokietijoje ir Anglijoje. Tabulatūrinis muzikos užrašymo būdas buvo būdingas harmoniniams instrumentams, vienu metu grojantiems keletą balsų – vargonams, liutniai ir arfai (tiesa, kiekvienam instrumentui pritaikytas specifinis užrašymo metodas). Tad "Liber tabulatūrą" papildys kompozicijos iš Johno Dowlando ir Johanneso Hieronymuso Kapsbergerio liutnios tabulatūrų, taip pat kūriniai iš Luzzasco Luzzasachi arfos tabulatūros ir Dietricho Buxtehudes vargonų tabulatūros.

"Liber tabulatūrai" skirtas baigiamasis rezidencijos koncertas gruodžio 29 d. nuskambės ir Kruonio bažnyčioje susirinkusiems Kaišiadorių rajono klausytojams. Į šiuolaikinę notaciją Calveyros perrašyti “Liber tabulatūros” kūriniai bus viešai prieinami ansamblio interneto svetainėje www.cantofiorito.lt.

Menininkų rezidenciją "Liber tabulatūros" kūrinių atgaivinimas" finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir LR Kultūros ministerija.

Koncerto Valdovų rūmuose rėmėjas – "Admiral Market"

Komentarai