LIETUVĄ KURIAME KARTU: KLAIPĖDOS MIESTO CHORINĖS BENDRIJOS „AUKURAS“ 30-METIS!!!

Publikuota: 2018-11-28 Autorius: Algirdas Šumskis
LIETUVĄ KURIAME KARTU: KLAIPĖDOS MIESTO CHORINĖS BENDRIJOS „AUKURAS“ 30-METIS!!!

Šiais metais sukanka 30 metų, kai buvo įkurta Klaipėdos miesto chorinė bendrija „Aukuras“.

Istorinių Lietuvos Atgimimo dienų įvykiai ir Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ gimimas – viena iš daugelio tų metų tautos dvasinio prisikėlimo apraiškų. Bendrijos kūrimo iniciatoriams rūpėjo suburti visas miesto bei Vakarų Lietuvos Pamario krašto chorines pajėgas, koordinuoti suaugusiųjų, vaikų ir jaunimo chorų bei ansamblių veiklą, remti naujas choro dirigentų, muzikos mokytojų iniciatyvas.
Bėgant laikui kito ir sociokultūrinė aplinka, todėl bendrijos įkūrėjo pirmininko doc. Roberto Varno (1988 m. iki 2001 m.) bei vėlesnių pirmininkų – prof. Algio Zaboro (nuo 2001 m. iki 2006 m.), doc. Algirdo Šumskio (nuo 2006 iki dabar), kartu ir bendrijos tarybų dėka kito jos veiklos formos bei pobūdis, tačiau pamatiniai tikslai ir uždaviniai visada išliko aktualūs. Laikmetis ženkliai pakoregavo numatytas gaires, praplėtė veiklos horizontus – bendrija tapo visos Žemaitijos ir Pamario krašto chorinio judėjimo centru. Nemaža dalimi, jau praėjus 30-mečiui, tokia ji liko ir šiandien.

Trumpai apie Klaipėdos miesto chorinę bendriją „Aukuras“

Akivaizdu, kad „Aukuro“ bendrija neatsirado tuščioje vietoje. Jos pirmtakas – prieškario metais Klaipėdoje 1922–1939 m. gyvavusi to paties vardo stipri, plataus tautinio kultūrinio profilio organizacija „Aukuras draugija tautos kultūrai kelti“. Jos iniciatorius – žymus dailininkas ir visuomenininkas Adomas Brakas, pirmasis ir vienintelis jos pirmininkas – Jokūbas Stikliorius. Kita vertus, šiandieninės „Aukuro“ bendrijos gimimą ir sėkmingą veikimą laidavo nuo seno šiame krašte buvusios stiprios chorinio meno tradicijos, pradėjusios formuotis dar šiam Lietuvos pamario kraštui esant Prūsijos imperijos sudėtyje bei tautinės kultūros kėlimo viena reikšmingiausių asmenybių – filosofo, rašytojo, muziko Vydūno veikla.
Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ veiklos tikslai – rūpintis dainų švenčių tradicijų puoselėjimu ir tęstinumu, skatinti chorų veiklą, suburti visas miesto bei Vakarų Lietuvos Pamario krašto chorines pajėgas, koordinuoti suaugusiųjų, vaikų ir jaunimo chorų bei ansamblių veiklą, remti naujas choro dirigentų, muzikos mokytojų iniciatyvas.
Vienas svarbiausių bendrijos tradicinių renginių – Stasio Šimkaus tarptautinis chorų konkursas, kuris rengiamas kas dvejus metus. Konkursų jau būta 21. Juose dalyvauja daugelis žymių Lietuvos bei užsienio šalių chorų, o vertinimo komisijoje dirbo jau ne vienas Europos bei pasaulio žymus muzikas. Konkursas vis labiau plečiasi bei artėja prie siekiamo prestižinio tarptautinio konkurso statuso.
„Aukuro“ bendrijos veiklos prioritetas – Dainų švenčių bei festivalių rengimo tradicijų tąsa, nepriklausomybės metais įgaunančių naujas formas ir naują turinį. Per savo gyvavimo 30-metį bendrijos iniciatyva Klaipėdoje surengta ne viena dešimtis miesto, regioninių bei respublikinių Dainų švenčių. Neabejotinai vienu didžiausių bei reikšmingiausių bendrijos „Aukuras“ renginių tapo Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalis-konkursas „Mes – Lietuvos vaikai“. Šis festivalis-konkursas – tai mažoji respublikinė moksleivių dainų šventė Klaipėdoje bei respublikinis vaikų ir jaunimo chorų konkursas, kuriame dalyvauja beveik visi geriausi Lietuvos vaikų ir jaunimo chorai.
Bendrija surengė daugybę jubiliejinių koncertų, kūrybos vakarų bei susitikimų, skirtų Lietuvos ir užsienio kompozitoriams, žymiems kultūros ir meno veikėjams, įvairioms Lietuvai svarbioms datoms ir įvykiams pažymėti. Vienas ryškiausių to pavyzdžių yra kiekvienas metais „Aukuro“ bendrijos rengiamas geriausių Klaipėdos jaunųjų atlikėjų solistų bei meno kolektyvų (chorų, ansamblių, orkestrų ir pan.) koncertas „Mūsų vaikai – Tėvynei Lietuvai“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai.
„Aukuro“ bendrijos iniciatyva buvo pakviesti iškilūs Lietuvos išeivijos kultūros puoselėtojai Jeronimas Kačinskas, Faustas Strolia (abu yra bendrijos Garbės nariai) ir kit., sukauptas turtingas išeivijos muzikinės kultūros archyvas (perduotas Klaipėdos universitetui).
„Aukuro“ bendrijos rengiamų koncertų bei kitų renginių geografija neapsiriboja tik Klaipėdos miestu, ji apima visą Vakarų Lietuvos regioną. Glaudus bendradarbiavimas ir bendri renginiai vyksta su Kretingos, Palangos, Gargždų, Nidos, Salantų, Mažeikių, Šilutės, Pagėgių ir kitų miestelių chorvedžiais bei kultūros centrais.n

Reikšminga yra leidybinė veikla bei bendrijos chorinių kūrinių leidyba. 

Įsimintini „Aukuro“ bendrijai yra 2010 m., kai nacionaliniame bendruomenių konkurse „Tikime laisve“ Klaipėdos miesto chorinė bendrija ‚Aukuras“ buvo paskelbta nugalėtoja nominacijoje „Už kūrybiškumo ugdymą, kultūros tradicijų išsaugojimą ir sklaidą“. Iš viso šiame konkurse dalyvavo 91 bendruomenė iš visos Lietuvos. Iš jų net 52 bendruomenės pretendavo į šią nominaciją, tačiau bendrija „Aukuras“ buvo pripažinta nugalėtoja. Šis įvertinimas – tai visos bendrijos narių indėlis, po kruopelytę suneštas į „Aukuro“ darbų aruodą „vardan tos Lietuvos“.
Laikmetis Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ istorijoje palieka savo žymes – pamažu kinta jos veiklos pobūdis, metodai, keičiasi ir žmonės, tačiau, matyt, niekada nepasikeis svarbiausioji jos misija – visapusiškai ir nuolat puoselėti mūsų nacionalinę chorinę kultūrą, dainų švenčių tradicijas, ypatingą dėmesį skiriant šiam savitam, unikaliam ir nuostabiam Vakarų Lietuvos kraštui.

Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras“ 30-mečiuimbendrija rengia chorinės muzikos renginių ciklą „Dainuoju Lietuvą“:

2018 m. lapkričio 29 d., ketvirtadienį, 18 val. vyks vaikų ir jaunimo chorų koncertas LMTA Klaipėdos fakulteto koncertų salėje (K. Donelaičio g. 4) 

2018 m. lapkričio 30 d., penktadienį, 18 val. vyks suaugusių chorų koncertas Klaipėdos Šventojo Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje (Savanorių g. 4) 

2018 m. gruodžio 2 d., sekmadienį, 16 val. vyks baigiamasis koncertas Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės Bažnyčioje (Rumpiškės g. 6, Klaipėda).

John Rutter MAGNIFICAT atliks jungtinis choras: Šiaulių valstybinis choras „Polifonija“, meno vadovas Tomas Ambrozaitis; Klaipėdos miesto kultūros centro „Žvejų rūmai“ mišrus choras „Cantare“, vadovas Artūras Dambrauskas; Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos mišrus choras, vadovė Jolanta Vyšniauskienė; Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“, vadovas Algirdas Šumskis; Kretingos kultūros centro kamerinis choras „Kristale“, vadovė Kristina Rimienė; Palangos kultūros ir jaunimo centro kamerinis choras, vadovas Edmundas Jucevičius; gros Lietuvos kariuomenės orkestras, vadovas kapelmeisteris majoras Egidijus Ališauskas, solistė Ieva Goleckytė – Jarašė, diriguos Tomas Ambrozaitis.

Susiję nariai

Algirdas Šumskis

Algirdas Šumskis

Choro dirigentas, Klaipėdos universiteto docentas, Klaipėdos universiteto mišraus choro „Pajūrio aidos“ meno vadovas ir dirigentas, Klaipėdos miesto chorinės bendrijos „Aukuras” tarybos pirmininkas.

Komentarai