LMTA įkurta meninių tyrimų ir atlikimo studijų platforma HARPS

Publikuota: 2014-02-19 Autorius: LMTA inf.
LMTA įkurta meninių tyrimų ir atlikimo studijų platforma HARPS

LMTA įkurta meninių tyrimų ir atlikimo studijų platforma HARPS

 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Mokslo centre veiklą pradėjo tyrimų platforma HARPS (harps.lmta.lt), kurios veiklos sritis ir pagrindinis tikslas – meninių tyrimų ir atlikimo studijų kuravimas ir plėtra. HARPS įkurta kaip Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo (sutarties Nr. MIP-095/2013) kultūrinės plėtros projekto „Atlikėjo polifunkcionalumas muzikiniuose, kultūriniuose ir socialiniuose procesuose“, kurio vykdytojos – LMTA dėstytojos dr. Rūta Lipinaitytė, dr. Eglė Šeduikytė-Korienė ir Lina Navickaitė-Martinelli, dalis. Šiame mokslinių ir meninių tyrimų darinyje, kurį kuruoja L. Navickaitė-Martinelli, bus koncentruojama ir plėtojama LMTA meno doktorantų ir tyrėjų veikla, organizuojami pažinimą skatinantys ir tyrimų rezultatus pristatantys renginiai.

HARPS paskirtis – inovatyviomis meninių ir mokslinių tyrimų idėjomis prisidėti prie Lietuvos atlikimo meno, jo profesionalių studijų ir meninių tyrimų plėtros bei tarptautiškumo. Plėtojant platformos veiklos sritis bus pasitelkiamas platus temų spektras bei sugretinamos įvairios patirtys, atversiančios naujas atlikimo menų ir performatyvumo perspektyvas. Numatomos tematikos tyrimai pasitarnaus tiek geresniam kultūrinių tradicijų pažinimui ir jų puoselėjimui, tiek ir inovatyviam kūrybinio ir mokslinio potencialo panaudojimui. Šios platformos veikla pirmąsyk Lietuvoje siekiama:

  • suvokiant esamų muzikos atlikimo studijų plėtros ir įvairovės poreikį, pateikti kompleksišką muzikos atlikėjų veiklos, muzikinių, kultūrinių ir socialinių jų funkcijų analizę ir prisidėti kuriant tarpdisciplininio muzikos atlikimo meno tyrinėjimo modelius;
  • išnaudoti LMTA potencialą stiprinant muzikos atlikimo analizės ryšius su teatro ir šokio performatyvumo studijomis;
  • mokslinių studijų, meninių tyrimų ir atlikimo praktikos sąšaukos tikslais inicijuoti liekamąją vertę turinčius nacionalinius ir tarptautinius renginius: kūrybines dirbtuves, meistriškumo kursus, konferencijas, tyrimų festivalius ir kt.

 

Kviečiame lankytis HARPS interneto svetainėje harps.lmta.lt, kurioje viešinama platformos veikla, skelbiamos meninių tyrimų ir atlikimo studijų naujienos Lietuvoje ir užsienyje, pristatomi LMTA meno doktorantūroje rengiami meno projektai ir Akademijoje vykdomi kultūrinės plėtros projektai.

 

HARPS informacija

 

Komentarai