LMTA rektorė – Judita Žukienė

Publikuota: 2021-08-27 Autorius: Mb.info
LMTA rektorė – Judita Žukienė

Šiandien, 2021 m. rugpjūčio 27 d. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos taryba išrinko naują LMTA rektorę – muzikologę doc. dr. Juditą Žukienę. Šiuo metu ji yra LMTA mokslo prorektorė. Ji šiose pareigose pakeis dvi kadencijas LMTA rektoriaus pareigas ėjusį pianistą prof. Zbignevą Ibelhauptą. Išrinktoji rektorė pareigas pradės eiti nuo 2021 m. spalio 1 d.

LMTA rektoriaus kadencija - 5 metai.

Savo penkerių metų LMTA vizijos ir veiklos gairėse J. Žukienė akcentavo bendruomenės telkimo svarbą, siekį įtvirtinti LMTA kaip patrauklios tarptautinės aukštosios menų mokyklos ir regioninės lyderės reikšmę, studijų kokybės stiprinimą, bendradarbiavimo su socialiniais partneriais intensyvinimą.

LMTA rektoriaus konkurse taip pat dalyvavo džiazo pianistas profesorius Artūras Anusauskas. 

Judita Žukienė gimė 1973-06-02 Babtuose. 1991-1997 m. studijavo Lietuvos muzikos akademijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija, LMTA), įgydama Menotyros bakalauro ir magistro laipsnius (muzikologija). Ten pat 1997–2001 m. tęsė muzikologijos doktorantūros studijas, 2001 m. apgynė daktaro disertaciją „Nespecifinės muzikos prasmės“ (darbo vadovas – prof. Jonas Bruveris).

1998–2003 m. su pertraukomis dirbo Mokslo ir enciklopedijų leidybos institute Muzikos enciklopedijos grupės moksline redaktore. 1999-2000 m. dėstė Vilniaus konservatorijoje, 2004–2011 m. Vilniaus vaikų muzikos mokykloje „Lyra“, 2011 m. – Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje.

Nuo 2001 metų J. Žukienė dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, 2005-2011 m. buvo LMTA Muzikos istorijos katedros vedėja, nuo 2011 m. – mokslo prorektorė.

Muzikologė skaitė pranešimus tarptautinėse ir šalies konferencijose Lietuvoje, Estijoje, Slovėnijoje, Latvijoje, dalyvavo naujų knygų pristatymuose, jubiliejiniuose vakaruose, skaito viešas paskaitas.

Mokslinių interesų kryptys: lietuvių muzikos istorija, muzikos estetika, muzikos edukologija.

LMTA Tarybos nariai: Robertas Dargis (Pirmininkas), įmonių grupės „Eika“ Įkūrėjas ir valdybos pirmininkas, Doc. dr. Gražina Arlickaitė, Všį „Kino aljansas“ direktorė, Europos šalių kino forumo „Scanorama“ direktorė ir meno vadovė, Vaclovas Augustinas, LMTA Kompozicijos katedros profesorius, Vytautas Ališauskas, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Klasikinės filologijos katedros profesorius, Lietuvos kultūros veikėjas, Dr. Robertas Beinaris, LMTA Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros profesorius, Ramūnas Greičius, LMTA Kino ir televizijos katedros profesorius, Loreta Narvilaitė, Klaipėdos m. savivaldybės Koncertinės įstaigos „Klaipėdos koncertų salė“ direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai, kompozitorė, Dainius Puišys, LMTA Choro dirigavimo katedros profesorius, Iveta Mikalajūnaitė, LMTA Studentų atstovybės prezidentė.

Muzikologės doc. dr. Juditos ŽUKIENĖS gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas
Išsilavinimas:

1991-1995 Lietuvos muzikos akademija, Menotyros bakalauro laipsnis (muzikologija);
1995-1997 Lietuvos muzikos akademija, Menotyros magistro laipsnis (muzikologija);
1997-2001 Lietuvos muzikos akademija, doktorantūra (muzikologija);
2001 m. apginta daktaro disertacija „Nespecifinės muzikos prasmės“ (humanitariniai mokslai, menotyra, muzikologija).

Darbo patirtis LMTA:
Nuo 2001 m. – Muzikos istorijos katedros dėstytoja (nuo 2006 m. – docentė);
2005-2011 Muzikos istorijos katedros vedėja;
Nuo 2011 m. mokslo prorektorė;
Nuo 2021 m. ir mokslo darbuotoja LMT finansuojamame Lituanistikos programos projekte „Valstybės muzikos mokykla (1920-1933): Lietuvos konservatorija de facto”.

Kita darbo patirtis:
1998-2003 – Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto (dabar – Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras) Muzikos enciklopedijos grupės mokslinė redaktorė;
1999-2000 Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijos dėstytoja;
2004-2011 m. Vilniaus vaikų muzikos mokyklos „Lyra“ muzikos istorijos mokytoja.

Mokslinių interesų kryptys:
Lietuvių muzikos istorija, muzikos estetika, meninių tyrimų metodologija, muzikos edukologija

Kvalifikacijos kėlimas
Stažuotės ir komandiruotės:
• Latvijos J. Vytuolo muzikos akademijoje (2010);
• Belgrado menų universitete, Karališkoje Danijos muzikos akademijoje (2011);
• Norvegijos muzikos akademijoje Osle;
• Romos Santa Cecilia muzikos konservatorijoje (2012);
• Orfėjaus institute Gente (Belgija, 2015);
• Karališkoje Antverpeno konservatorijoje (2017).

Studijų ir metodinė veikla
Parengtos paraiškos įgyti teisę vykdyti studijas:
• Meno doktorantūra, Muzika (2010);
• Mokslo doktorantūra, Menotyra (2018, kartu su VDA ir LKTI).
Dalyvauta savianalizės ir studijų programų atnaujinimo darbe, doktorantūros studijų procese (vadovavimas tiriamiesiems darbas, paruoštas kursas, oponavimas).
Per pastaruosius penkerius metus LMTA dėstyti kursai:
• Baroko muzikos istorija (B2, kartu su J. Galejeva);
• Lietuvių muzika ir kultūra I, II (B3, kartu su L. Budzinauskiene);
• Šiuolaikinė lietuvių muzika (B3, B4);
• Meninių tyrimų metodologija (MD1);
• Baltijos šalių muzika (B1-B2);
• Naujoji Vienos mokykla (B1-B2).

Mokslo veikla
Mokslo veiklą sudaro (mokslo darbų sąrašas prisegamas):
• XX a. lietuvių muzikos istorijos tyrimai, kurių rezultatai paskelbti straipsniuose (12) bei konferencijų pranešimuose (apie 20), skaitytuose tarptautinėse ir šalies konferencijose;
• mokslo veikalų recenzavimas (dalis recenzijų publikuota);
• disertacijų ir meno projektų tiriamųjų dalių recenzavimas;
• dalyvavimas mokslo projektuose;
• mokslo sklaidos veikla.
Ekspertinio darbo šalies institucijų darbo grupėse patirtis
• Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbo grupėse (2011, 2017);
• Kultūros ministerijos darbo grupė (2014);
• Lietuvos mokslo tarybos darbo grupė (dėl meninių tyrimų koncepcijos, 2012);
• Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro Internetinės enciklopedijos eVLE Mokslinės konsultacinės kolegijos narė.

Vadybinio darbo patirtis
• Muzikos istorijos katedros vedėja (2006-2011), Mokslo prorektorė (nuo 2011);
• LMT finansuoto LMTA mokslo sklaidos projekto „45-oji tarptautinė Baltijos muzikologų konferencija „XX a. kompozicijos mokyklos: anapus pagrindinės srovės. Institucija ir kontekstas“ (Nr. LIP-040/2016/F16-1818) vadovė

Kita veikla
Nuo 2004 m. – Lietuvos kompozitorių sąjungos narė.

Komentarai
17 18
  • Vaidas
  • 2021-08-27 20:09:30
SVEIKINIMAI!????????????????????????????
Komentuoti