LMTA SENATAS PATVIRTINO KLAIPĖDOS FAKULTETO DEKANĖS KANDIDATŪRĄ

Publikuota: 2022-02-11 Autorius: Mb.info
LMTA SENATAS PATVIRTINO KLAIPĖDOS FAKULTETO DEKANĖS KANDIDATŪRĄ

Vasario 9 d. vykusiame Lietuvos muzikos ir teatro akademijos senato posėdyje patvirtinta Klaipėdos fakulteto dekanės Loretos Jonavičienės kandidatūra penkerių metų kadencijai.

LMTA senato posėdyje rektorė, remdamasi Klaipėdos fakulteto sprendimu ir atsižvelgusi į palankią LMTA studentų nuomonę, pristatė Loretos Jonavičienės kandidatūrą Klaipėdos fakulteto dekano pareigoms.

Posėdyje Loreta Jonavičienė supažindino su per metus fakultete nuveiktais darbais ir pasidalino Klaipėdos fakulteto planais bei ateities veiklos vizijomis. Pasidžiaugta išaugusiu stojančiųjų susidomėjimu studijomis Klaipėdoje, sustiprintu fakulteto veiklos viešinimu ir pristatymu visuomenei, išaugusiu užsienio dėstytojų, atvykstančių trumpalaikiam dėstymui, skaičiumi. Per praeitus metus buvo suburti jungtiniai Klaipėdos muzikų kolektyvai (nedidelis simfoninis orkestras ir choras su Stasio Šimkaus konservatorijos ir Eduardo Balsio menų gimnazijos mokiniais ir pedagogais, jungtinis džiazo orkestras), bendradarbiaujant su Klaipėdos muzikų bendruomene sudaromos galimybės studentams įgyti praktinių įgūdžių miesto muzikos scenose (pvz., džiazo klube „Kurpiai“ organizuojami studentų pasirodymai, vyksta džiazo specializacijos egzaminai). Planuojama artimiausiu metu įveiklinti ir plačiau atverti miestiečiams Klaipėdos fakulteto koncertų salę.

Sausio mėnesį L. Jonavičienė fakulteto veiklos viziją ir planus pristatė visose fakulteto katedrose. Sausio 31 d. vykusiame posėdyje Klaipėdos fakulteto taryba svarstė ir slaptu balsavimu pritarė dekanės kandidatūrai. Tam vakar didžiąja balsų dauguma pritarė ir LMTA Senatas.

Sveikiname naująją dekanę ir linkime sėkmės darbuojantis Klaipėdos fakulteto labui!

 

Komentarai