Mirė chorvedys, pedagogas, muzikantas Rimantas Vaiginis

Publikuota: 2023-01-28 Autorius: Mb.info
Mirė chorvedys, pedagogas, muzikantas Rimantas Vaiginis

Šį penktadienį, sausio 27-ąją, amžinybėn iškeliavo chorvedys, pedagogas, muzikantas Rimantas Juozas Vaiginis (1941–2023).

Rimantas Vaiginis gimė 1941 m. Barkuškių k. (Anykščių raj.). 1959–1963 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute muziką, įgijo muzikos pedagogo išsilavinimą. Mokytojavo Jurbarko, Vilniaus S. Nėries, Vilniaus 23-ojoje, Vilniaus 35-ojoje, Vilniaus 62-ojoje, Juodšilių (Vilniaus r.), Riešės (Vilniaus r.) vidurinėse mokyklose, Vilniaus aukštesniojoje pedagogikos mokykloje. Buvo chormeisteriu, vadovavo chorams „Šilas“, „Vilnis“, „Varpas“, Vilniaus uteniškių kraštiečių klubo mišriam chorui „Indraja“, dainų ir šokių ansambliams „Rūta“, „Ugnelė“. Savo kolektyvus ruošdavo ir su jais dalyvaudavo Dainų Šventėse. Ne vienas R. Vaiginio mokinys tapo „Dainų dainelės“ konkurso laureatu.

Atsisveikinimas su velioniu vyks Vilniaus šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios šarvojimo salėje (Paco g. 4) sekmadienį, sausio 29-ąją, 12–20 val. ir pirmadienį 8.30–12 val.. Šv. Mišios už velionį laikomos sekmadienį 18 val. šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Urna išvežama 12:15. Laidojamas Kairėnų kapinėse. Pagerbti velionį kviečiame baltos gėlės žiedu.

Komentarai