Mirė prof. Antanas Jozėnas

Publikuota: 2014-10-08 Autorius: MB inf.
Mirė prof. Antanas Jozėnas

2014 m. spalio 7 d., eidamas 88-uosius metus, mirė ilgametis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, Choro dirigavimo katedros vedėjas, Lietuvos dainų švenčių vyriausiasis dirigentas bei meno vadovas Antanas Jozėnas.

A. Jozėnas gimė 1927 m. gegužės 17 d. Rokiškio apskrities Obelių valsčiuje, Kriaunų bažnytkaimyje. Vargonininkavo Palonų ir Baisiogalos bažnyčiose.1946 m. įstojo į Kauno konservatorijos prof. Nikodemo Martinonio vargonų ir choro dirigavimo klasę. Studijuodamas vargonininkavo Kauno Įgulos bažnyčioje, vadovavo mergaičių gimnazijos chorui. Sujungus Kauno ir Vilniaus konservatorijas, 1950–1954 m. A. Jozėnas choro dirigavimą studijavo tuometinėje Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (doc. Antano Budriūno klasė).

1950–1965 m. jis dėstė choro dirigavimą, vadovavo choro studijai Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje. 1952–1971 m. A. Jozėnas buvo Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mokyklos choro dirigavimo skyriaus vedėjas ir moksleivių choro studijos vadovas. Apie 20 metų dirbęs šioje mokykloje, padėjo tvirtus pamatus Lietuvos vaikų bei jaunimo chorinio dainavimo ir profesionalių choro dirigentų ugdymui.

1957–1972 m. Vilniaus pedagoginio instituto (dabar LEU) Muzikos ir Choro katedrų vedėjas, choro studijos vadovas.

1972–1985 m. A. Jozėnas buvo Lietuvos valstybinės konservatorijos (dabar LMTA) Choro dirigavimo katedros vedėjas, choro studijos, o 1973–1978 m. kamerinio choro vadovas.

1975 m. jam suteiktas nusipelniusio meno veikėjo garbės vardas.

1977 m. suteiktas profesoriaus vardas.

1985 m. suteiktas liaudies artisto garbės vardas.

1986 m. paskirta valstybinė premija.

1960-1998 m. A. Jozėnas – Lietuvos dainų švenčių, moksleivių, Pabaltijo respublikų studentų  dainų švenčių „Gaudeamus“ meno vadovas ir vyr. dirigentas.

1976–1992 m. vadovavo Lietuvos aklųjų draugijos kameriniam chorui „Vilnius“ (dabar valstybinis choras „Vilnius“).

Jo vadovaujamų chorų repertuare svarbią vietą užėmė kompozitorių klasikų (J. S. Bacho, J. Haydno, G. Rossini, F. Schuberto, V. Bellini, G. Bizet ir kt.) bei lietuvių kompozitorių (M. K. Čiurlionio, Č. Sasnausko, J. Naujalio, S. Šimkaus, J. Gruodžio, E. Balsio, J. Juzeliūno, J. Kačinsko, T. Makačino, G. Kuprevičiaus, J. Juozapaičio, V. Barkausko, O. Balakausko ir kt.) kūriniai, premjeros. Bendradarbiavo su Lietuvos kameriniu ir nacionaliniu simfoniniu orkestrais, dirigentais Sauliumi Sondeckiu, Jonu Aleksa, Juozu Domarku, solistais Virgilijumi Noreika, Gražina Apanavičiūte, Vladimiru Prudnikovu, Jolanta Čiurilaite, Irena Milkevičiūte, Sigute Stonyte, Regina Maciūte, Nijole Ambrazaityte, Zita Martinavičiūte-Grigiene, Sergejumi Larinu, vargonininku Bernardu Vasiliausku, pianistais Halina Znaidzilauskaite, Povilu Stravinsku, Irena Čiurilaite-Markauskiene, Eleonora Bekova, Dainiumi Jozėnu. Koncertavo Lenkijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Kuboje, Šveicarijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Rusijoje. Lietuvos ir užsienio televizijų ir radijų fonduose saugomi vaizdo ir garso įrašai.

A. Jozėnas per 45 pedagoginio darbo metus išugdė didelį būrį choro dirigentų. Jo dirigavimo klasę baigė Jonas Aleksa, Fabijonas Sereika, Sigitas Vaičiulionis, Gediminas Purlys, Tadas Šumskas, Jurijus Kalcas, Viktoras Masevičius, Jonas Rimša, Arvydas Adamonis, Rasa Gelgotienė, Loreta Levinskaitė, Ričardas Grušas, Vilius Tavoras, Algirdas Šumskis, Auksė Kabelytė-Stankevičienė, Rolandas Aidukas, Dainius Puišys ir kiti.

 

Velionis bus pašarvotas  Vilniaus laidojimo rūmuose,  6-oje salėje (Olandų g. 22)

Atsisveikinimas spalio 8 d. nuo 16 val.

Šv. Mišios Vilniaus šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje spalio 9 d. 8 val. (Vasario 16 g. 10)

Karstas išnešamas spalio 9 d.  13 val. Laidotuvės vyks Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje.

Komentarai