Mokymai, suteikiantys kvalifikaciją ir kompetenciją

Publikuota: 2020-02-01 Autorius: Mb.info
Mokymai, suteikiantys kvalifikaciją ir kompetenciją

Lietuvos muzikų sąjunga įgyvendina projektą pagal priemonę "Kompetencijos LT".
Projekto pavadinimas: Mokymai suteikiantys kvalifikaciją ir kompetenciją
Projekto numeris: 09.4.3-ESFA-K-814-02-0024.

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdoma pagal finansavimo aprašą remiama veikla – mokymų, skirtų sektorinėms kompetencijoms ugdyti, rengimas įmonėse. Projekto tikslas - užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, siekiant sudaryti galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės mokymus.

Projekte dalyvaus 48 mažos įmonės. Projekto įgyvendinimo metu bus apmokytas 481 darbuotojas. Visi mokymuose dalyvavę asmenys gaus mokymų baigimo pažymėjimus.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Kompetencijos LT“.

Komentarai