Muzikuojančių šeimų festivalis „Gaidų pynė'20/21“ baigėsi, bet muzikavimas šeimoje tenesibaigia niekada

Publikuota: 2021-11-29 Autorius: Aldona Juodelienė
Muzikuojančių šeimų festivalis „Gaidų pynė'20/21“ baigėsi, bet muzikavimas šeimoje tenesibaigia niekada

Baigėsi Penktasis respublikinis muzikuojančių šeimų festivalis „Gaidų pynė'20/21“ir dalyviams, ir žiūrovams padovanojęs neužmirštamų akimirkų: surengti šeši muzikuojančių šeimų koncertai, scenoje kartu su Festivalio dalyviais koncertavo ir Lietuvoje bei pasaulyje garsūs muzikantai, įvyko Muzikuojančių šeimų vasaros mokykla, Festivalio dalyviai įgijo naujų žinių, visus šildė Festivalyje tvyrojusi puiki atmosfera.

Nors dėl vis atsinaujinančios Covid-19 pandeminės situacijos dalį bendruomenės tiesioginių susitikimų ir koncertų pakeitė virtualūs susitikimai ir koncertai, Festivalis, kaip ir kasmet, ir vėl aprėpė muzikos krypčių, stilių ir žanrų įvairovę – nuo tradicinio lietuvių folkloro iki džiazo muzikos, nuo klasikos perlų iki populiarių lietuviškų šlagerių. O jame dalyvavo, kaip ir anksčiau, muzikuojančios šeimos iš įvarių Lietuvos regionų.

Pirmasis nedidelis jubiliejus

Penktasis respublikinis Muzikuojančių šeimų festivalis „Gaidų pynė'20/21“ mini nedidelį jubiliejų. O tai yra laikas, kai galime atsigręžti atgal ir pasidžiaugti rezultatais ir patirtimis. Muzikuojančių šeimų festivalis „Gaidų pynė“, kurio šūkis – „Muzikuojanti šeima – darni šeima, darni šeima – stipri valstybė“, siekia palaikyti ir skatinti muzikuojančių šeimų meno mėgėjų dalyvavimą kūrybinėse veiklose visuose Lietuvos regionuose, sudaryti sąlygas jų meninei saviraiškai ir kūrybingumui skleistis, atgaivinti ir puoselėti Lietuvoje šeimų muzikavimo tradiciją.

2016 metais gimusi festivalio „Gaidų pynė“ idėja per kelerius metus skleidėsi ir plėtėsi įvairiomis formomis ir įvairiu turiniu, tapo erdve, kurioje gausu gražių pažinčių, įsimintinų akimirkų ir bendradarbiavimo džiaugsmo. Per penkerius metus Festivalis subūrė gražią muzikuojančių šeimų bendruomenę – jame jau dalyvavo beveik septynios dešimtys muzikuojančių šeimų ansamblių iš visos Lietuvos, taip pat ir svečiai iš užsienio, įvyko beveik 30 viešų koncertų Lietuvos mokyklose, globos namuose, koncertų salėse. Bendrai veiklai susibūrė nemažas būrys menininkų ir profesionalių muzikų muzikuojančių šeimų, partnerių ir rėmėjų. Šio bendradarbiavimo ypatinga tradicija tapo Festivalio laureatų ir profesionalių muzikų šeimų bendri koncertai „Muzikuojame šeimoje“, tradiciškai vykstantys Kauno valstybinėje filharmonijoje.

Festivalio renginiai tęsėsi dvejus metus

Būtent koncertu „Muzikuojame šeimoje“ ir prasidėjo Penktojo respublikinio muzikuojančių šeimų festivalio "Gaidų pynė", dėl Covid-19 pandemijos trukusio net dvejus metus, renginiai. Koncertas, įvykęs Kauno valstybinėje filharmonijoje 2020 metų rugsėjo 5 d., sukvietė pačius ištikimiausius muzikuojančių šeimų gerbėjus. Tradiciškai, koncerto dalyviai – praėjusių metų Festivalio „Gaidų pynė“ laureatai – mėgėjų ansambliai iš visos Lietuvos, atliekantys įvairių stilių ir krypčių muziką. Drauge su mėgėjais scenoje pasirodė ir profesionalių muzikų Aistės Bružaitės (kanklės) ir Egidijaus Ališausko (birbynė) muzikuojanti šeima. Koncertą šiltai ir betarpiškai vedė operos solistė Sofija Jonaitytė. Koncerte pasirodė ir žiūrovų buvo šiltai sutikti kanklių ansamblis „Ašarėlė“, jau daugelį metų vadovaujamas Panevėžio muzikos mokyklos mokytojos Rimos Mureikienės, seserys Lyja ir Vėja Germanavičiūtės (smuikas ir fortepijonas) iš Viduklės (Raseinių meno mokykla, mokytojos Jolanta Turčinskienė ir Laisvida Juodytė), mamos Onos Auškalnienės bei dukros Rūtos Auškalnytės vokalinis ansamblis, be kita ko, kasmet žavinčios žiūrovus ir savo tautine apranga, jaunatviškas fortepijoninis duetas – seserys Teresė ir Lauryna Bukytės iš Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos (mokytoja Dalia Bukienė), Čibirų kamerinis ansamblis – Judita Čibiraitė (kanklės) ir Jaunius Čibiras (akordeonas), daugelio respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatas, atstovaujantis Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklą (mokytojos Elena Berezina ir Eglė Stuokaitė). Tradiciškai – koncerto pagrindiniu akcentu tapo profesionalių muzikų muzikuojanti šeima – Aistės Bružaitės (kanklės) ir Egidijaus Ališausko (birbynė) bei mažųjų Akvilės (balsas) ir Lukas (mušamieji) šeimos ansamblis. Aistė Bružaitė ir Egidijus Ališauskas – vieni geriausių Lietuvos atlikėjų, tobulai įvaldę ir nenuilstamai populiarinantys unikalaus tembro ir galimybių lietuvių liaudies instrumentus – kankles ir birbynę. Koncerto metu skambėję Alfonso Mikulskio tautinių dainų poema „Girios idilija – Lietuvos giružė“, Jono Švedo ir Juozo Gruodžio „Raliavimas“, Jono Švedo Baladė klausytojus apgaubė išskirtiniu muzikos švelnumu ir tarsi panardino į Lietuviško miško, pievų vėjo, jūros ošimo garsų pasaulį, palydėjo į nuostabią garsų kelionę, žadino jausmus ir vaizduotę. Šiuo nepaprastai gražiu koncertu palydėjome vasarą, tikėdamiesi, kad pavasario atėjimas neprailgs, ir visi vėl susitiksime gausiu būriu pinti turtingą ir spalvingą gaidų pynę. Didžioji Festivalio renginių dalis, dėl pasaulį užklupusios pandemijos, buvo perkelta į 2021 metus, tikintis palankesnių sąlygų kūrybinių bendruomenių susibūrimams ir veikloms.

Įvyko antroji Muzikuojančių šeimų vasaros mokykla

Festivalio renginiai tęsėsi jau 2021 metais. Vienas reikšmingiausių – Festivalio „Gaidų pynė'20/21“ Muzikuojančių šeimų vasaros mokykla. Prieš dvejus metus sėkmingai startavusi Biržuose, Festivalio Muzikuojančių šeimų vasaros mokykla šiame Lietuvos mieste jau antrąjį kartą įvyko 2021 m. rugpjūčio 27-29 dienomis. Taigi į Vasaros mokyklą šiemet atvyko ansambliai iš Šiaulių, Panevėžio, Vilniaus, o ypač gausu buvo biržiečių muzikuojančių šeimų – iš viso aštuoni įvairios sudėties šeimyniniai ansambliai. Jau antrąjį kartą drauge su Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykla organizuojama Muzikuojančių šeimų vasaros mokykla dalyvius džiugino šiltu priėmimu, puikiomis sąlygomis darbui ir turiningam poisiui – tinkama infrastruktūra, auditorijos, instrumentai, dalyviai čia atrado puikią aplinką ir bendraminčių bendruomenę, geras emocijas ir muzikinę patirtį, profesionalių muzikų pagalbą. Prasidėjusi LMTA doc. Rolando Aiduko seminaru muzikos mokytojams „Mokytojų metodinės veiklos iššūkiai karantino laikotarpiu. Kaip pasiruošti atestacijai“, Vasaros mokykla savo dalyviams – muzikuojančių šeimų ansambliams ir jų mokytojams – taip pat pasiūlė individualias profesionalių muzikų-pedagogų pamokas, susitikimus, ekskursijas, edukacines veiklas. Vasaros mokyklos dalyvius konsultavo didžiulę atlikėjišką ir pedagoginę patirtį sukaupę, ne vieną talentingą muziką išugdę atlikėjai-pedagogai – smuikininkas prof. Petras Kunca, pianistė, LMTA docentė dr. Giedrė Gabnytė, choro dirigentas, LMTA docentas Rolandas Aidukas, dainininkė, LMTA lektorė Aušra Liutkutė, kanklininkė, Šiaulių I muzikos mokyklos mokytoja metodininkė Kristina Kuprytė. Mokyklos dalyviai, padedami profesionalių mokytojų, tobulino ne tik instrumento valdymo, vokalinės technikos, kūrinių interpretavimo – melodinės linijos, ritminio piešinio, tempo, ornamentikos, kūrinio emocijos perteikimo sutilybes, bet ir siekė pažinti ansamblinio muzikavimo paslaptis, sėmėsi kūrybiškumo bei kaupė muzikinę patirtį.

Šeštadienio vakarą, rugpjūčio 28 d., Vasaros mokyklos dalyviai, biržiečiai ir miesto svečiai buvo pakviesti į Vasaros mokyklos mokytojų koncertą „Muzikuojantys mokytojai“, kuris vyko puikioje Biržų pilies menėje. Koncertas – išskirtinio meninio lygio, tarsi deimantas suspindo Vasaros mokyklos programoje. Simboliška, kad įvykęs naujųjų mokslo metų išvakarėse koncertas dar kartą priminė apie Mokytojo – kūrėjo, įkvėpėjo – reikšmę mūsų gyvenime. Tenka tik apgailestauti, kad šiandienos sąlygomis koncertų salės duris galėjome atverti tik ribotam klausytojų skaičiui.

Koncerto vedėjas – smuikininkas, prof. Petras Kunca, trumpai supažindinęs klausytojus su Festivalio „Gaidų pynė“ idėja ir istorija, Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos misija, pamažu klausytojus vedė koncerto programos keliu, pristatydamas atlikėjus, atskleisdamas ir kai kurių kūrinių sukūrimo istoriją. Šiame koncerte pasirodę Muzikuojančių šeimų vasaros mokyklos pedagogai, dosniai dalinę savo patirtį ir šilumą Vasaros mokyklos dalyviams – smuikininkas prof. Petras Kunca, pianistė doc. dr. Giedrė Gabnytė, choro dirigentas doc. Rolandas Aidukas, dainininkė Aušra Liutkutė, kanklininkė Kristina Kuprytė – sukūrė muzikinį stebuklą ir publiką sužavėjo jau nuo pirmojo garso. O Vasaros mokyklos renginius užbaigė dalyvių baigiamaisi koncertas. Visi ansambliai pasirodė scenoje. Mokiniai ir jaudinosi, ir didžiavosi savo pasirodymais bei per trumpą laiką pasiektais rezultatais. Ypač malonu buvo pastebėti, kaip per keletą dienų, intensyvaus pedagogų darbo dėka, buvo pasiektas geresnis kūrinio supratimas, patobulinti instrumento, balso valdymo technikos niuansai, atsirado ansamblio narių geresnis vienas kito girdėjimas, didesnis pasitikėjimas scenoje.

Tokios, kad ir trumpos, studijos, bendravimas su iškiliais muzikais-pedagogais palieka neišdildomą įspūdį mokinių gyvenime. Ir tai yra vienas iš Vasaros mokyklos tikslų. Muzikuojančioms šeimoms pagalba, palaikymas, paskatinimas tobulėti ypatingai reikalingas.

Festivalio baigiamasis koncertas – nuotoliniu būdu

Spalio mėnesį Festivalį „Gaidų pynė'20/21“ vainikavo dalyvių baigiamasis koncertas, šiemet, deja, dėl prastos epidemiologinės situacijos, jis įvyko nuotoliniu būdu – youtube platformoje.

Šiemet Festivalio baigiamojo koncerto, kuris tradiciškai yra ir konkursas, metu žiūrovus džiugino 12 muzikuojančių šeimų ansamblių iš įvairių Lietuvos kampelių – Kėdainių, Biržų, Raseinių rajono, Panevėžio, Vilniaus, Šiaulių. Dalyvavo ir svečiai iš užsienio – gausi muzikuojanti šeima iš Rygos (Latvija), muzikavimo tradiciją šeimoje puoselėjanti ir perduodanti iš kartos į kartą. Tai – močiutė pianistė Gunta Melbārde ir anūkės Beatrise ir Liliāna Blumberga, Rygos Jāzeps Mediņš I muzikos mokyklos absolventės, griežiančios smuiku ir violončele.

Koncertą tradiciškai pradėjo Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ jaunių choras Cantus gracilis vadovaujamas dirigento, mokytojo eksperto, doc. Rolando Aiduko, kuris, be kitų kūrinių, atliko Festivalio dainą – Edvardo Eismonto A.Venckaus „Mylėkime Žemę”. Festivalio dalyvius ir svečius šiemet pasveikino festivalio „Gaidų pynė'2019“ I vietos laureatas Čibirų kamerinis ansamblis iš Vilniaus – sesuo Judita Čibiraitė (kanklės) ir brolis Jaunius Čibiras (akordeonas), kurie atliko Rossano Mancini – Ricordando Astor. Pirmieji nuskambėjo ir dar nedrąsūs koncerto nekonkursinės programos dalies ansamblių pasirodymai: Duetas iš Biržų – Rūta Juknytė (kanklės) ir Lukas Juknys (smuikas) bei Animato iš Šiaulių – Seserys Emilė ir Agnė Papšytės, bičiulė Adrija Lideikytė (kanklės).

Po šių ansamblių pasirodymo koncerto vedėjas Mindaugas Ancevičius paskelbė koncerto konkursinės dalies pradžią. Dalyvių konkursinius pasirodymus stebėjo ir vertino autoritetinga komisija – smuikininkas prof. Petras Kunca (komisijos pirmininkas), Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos direktorė Laimutė Užkuraitienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pedagogai – kompozitorius, orkestrų dirigentas Kazys Daugėla, chorų dirigentas Rolandas Aidukas, muzikologė Virginija Apanavičienė, pianistė doc. dr. Giedrė Gabnytė, dainininkė Aušra Liutkutė, Lietuvos operos ir baleto teatro operos solistė Sofija Jonaitytė.

Ansambliai, muzikuojantys padedami mokytojų arba savarankiškai ir atstovaudami jiems artimą muzikos kryptį, konkuravo pramoginės ir akademinės muzikos kategorijose

Koncertą pradėjo Akademinės muzikos kategorijos Mėgėjų pogrupio ansambliai. Darniu ir ramiu skambesiu žiūrovus žavėjo Baužų šeimos ansamblis iš Šiaulių – mama Eva Baužienė (kanklės), sūnus Karolis Bauža (birbynė), dukra Andrėja Baužaitė (kanklės). Ansamblio nariai sako, kad savo grojimu teikia džiaugsmo ne tik šeimynai, bet ir sau. O mama Eva net ir kankliuoti išmoko savarankiškai, savo malonumui, bei norėdama muzikuoti kartu su vaikais. Fortepijoninio dueto „Muzikuojančios sesės“ narės Lauryna ir Teresė Bukytės iš Biržų patraukė jaunatviška energija. Augančios muzikalioje ir palaikančioje šeimoje, seserys muzikavimo šeimoje tradiciją puoselėja nuo ankstyvos vaikystės. Muzikos keliu jas veda močiutė muzikos mokytoja Dalia Bukienė. Kamerinio ansamblio iš Raseinių dalyvės seserys Lyja ir Vėja Germanavičiūtės ir Viduklės – festivalio senbuvės, ne kartą apdovanotos laureato diplomais. Meilę muzikai jos paveldėjo iš tėčio, kuris yra profesionalus muzikantas. Ansamblyje su tėčiu Andriumi ir dėde Rytu mergaitės muzikuoja nuo ankstyvos vaikystės.

Akademinės muzikos kategorijos Profesinės krypties pogrupio ansamblių pasirodymus pradėjo naujos sudėties Čibirų šeimos ansamblis iš Vilniaus – Sesuo Joneta ir brolis Jaunius Čibirai (smuikas ir akordeonas), pratesęs jau anksčiau mums žinomo Čibirų kamerinio ansamblio – sesuo Judita Čibiraitė (kanklės) ir brolis Jaunius Čibiras (akordeonas) – šeimyninio muzikavimo tradiciją. Tai pirmasis šio Čibirų ansamblio pasirodymas Festivalyje „Gaidų pynė“. Ansamblis Déjà vu iš Vilniaus – Mama Vilma Vilūnaitė (fortepijonas), dukra Liepa Griciūtė (akordeonas), dukra Rusnė Griciūtė (fleita) – džiaugiasi, kad „muzikuodamos kartu gali atitrūkti nuo varginančios kasdienybės ir pasinerti į platų ir įdomų muzikos pasaulį bei pabūti su šeima. O dalyvavimas festivaliuose, koncertuose, konkursuose bei kituose renginiuose joms padeda įvertinti savo jėgas ir pasisemti patirties iš kitų dalyvių bei gautų pastebėjimų“.

Akademinės muzikos profesinės krypties pogrupio pasirodymus užbaigė kamerinis ansamblis iš Rygos (Latvija) – Močiutė Gunta Melbārde, anūkės Liliāna ir Beatrise Blumberga (fortepijonas, violončelė ir smuikas) – festivalyje dalyvaujantis jau antrąjį kartą. Seserys dvynės Beatričė ir Liliana Blumberga kartu grojo nuo vaikystės. Jos užaugo muzikų šeimoje, puoselėjančioje šeimyninio muzikavimo tradicijas, tad ir baigusios muzikos mokyklą nenustoja muzikuoti su šeima.

Nuotaikingai ir įtaigiai lietuvių kompozitorių ir liaudies dainas dainavo Pramoginės muzikos kategporijos atstovas ansamblis „Aš ir tu“ iš Kėdainių – mama Daiva Makutienė ir sūnus Kipras Makutis – Festivalyje „Gaidų pynė“ dalyvaujantis nuo 2017 metų, o 2019 m. tapęs antros vietos laureatu. Per kelerius savo gyvavimo metus ansamblis sėkmingai dalyvavo konkursuose, daug koncertavo įvairiuose renginiuose, bendruomenių šventėse. Dėmesį prikaustė ansamblio iš Vilniaus „D4M” dalyviai – tėtis Darius Misiūnas (gitara), dukros Darija ir Domilė Misiūnaitės (fortepijonas ir fleita), diedukas Juozas Misiūnas (mušamieji) – trijų kartų ansamblis susikūręs jau prieš aštuonerius metus, bet Festivalyje “Gaidų pynė” pasirodęs pirmą kartą. Lyrinio susimąstymo nuotaiką kūrė ansamblis Red sky iš Biržų rajono, Kirdonių kaimo – Seserys Gabrielė (gitara, fortepijonas) ir Hilarija (vokalas) Čeponytės, kurios apie save sako: „Esame seserys, mylinčios muziką ir norinčios ja dalintis su visais“. Koncertą užbaigė artistiškas ir charizmatiškas ansamblis Cornet trio iš Vilniaus – Senelis Zigmas Kazlauskas, anūkai Onutė Repečkaitė ir Antanas Repečka (kornetai) – festivalyje „Gaidų pynė“ dalyvaujantis nuo 2016 metų, ne kartą apdovanotas diplomais ir nominacijomis, o 2019 m. tapęs I vietos laureatu. Senelis Zigmas, jau išėjęs į pensiją, bet ir toliau muzikuoja su anūkais Onute ir Antanu.

Laureatams išdalinti apdovanojimai

Festivalio „Gaidų pynė'20/21 laureato diplomus ir pinigines premijas pelnė kolektyvai iš kiekvienos muzikos kategorijos, vertinimo komisijos sprendimu surinkę daugiausiai balų.

Festivalio akademinės muzikos kategorijos mėgėjų pogrupyje laureatais tapo: Lyja ir Vėja Germanavičiūtės (smuikas ir fortepijonas) iš Viduklės (Raseinių raj.), Raseinių meno mokyklos (I vieta); Baužų šeimos ansamblis – mama Eva Baužienė (kanklės), sūnus Karolis Bauža (birbynė), dukra Andrėja Baužaitė (kanklės) iš Šiaulių I muzikos mokyklos (II vieta); fortepijoninis duetas „Muzikuojančios sesės“– Teresė ir Lauryna Bukytės iš Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos (III vieta).

Akademinės muzikos kategorijos profesinės krypties pogrupyje laureatų diplomais apdovanoti: Gunta Melbārde, Liliāna ir Beatrise Blumberga fortepijoninis trio iš Rygos (Latvija) (I vieta); ansamblis Déjà vu – mama Vilma Vilūnaitė (fortepijonas), dukra Liepa Griciūtė (akordeonas), dukra Rusnė Griciūtė (fleita) iš Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos (II vieta); Čibirų šeimos ansamblis – Joneta Čibiraitė (smuikas) ir Jaunius Čibiras (akordeonas) iš Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos (III vieta). Pramoginės muzikos kategorijoje laureato vardą pelnė: Cornet trio – Zigmas Kazlauskas, Onutė Repečkaitė ir Antanas Repečka iš Vilniaus (I vieta); D4M – Tėtis Darius Misiūnas (gitara), dukra Darija Misiūnaitė (fortepijonas), dukra Domilė Misiūnaitė (fleita), diedukas Juozas Misiūnas (mušamieji) iš Vilniaus (II vieta); vokalinis ansamblis Red sky – seserys Gabrielė (gitara, fortepijonas) ir Hilarija (vokalas) Čeponytės iš Biržų rajono, Kirdonių kaimo (III vieta). Vokalinis Ansamblis “Aš ir tu” - mama Daiva Makutienė ir sūnus Kipras Makutis iš Kėdainių buvo apdovanoti nominacija “Už kūrybingumą, entuziazmą ir meilę muzikai”.

Penktasis respublikinis muzikuojančių šeimų festivalis „Gaidų pynė'20/21“ baigėsi, bet muzika ir muzikavimas šeimoje tenesibaigia niekada.

Neretai susimąstome, ką mūsų gyvenime ir visuomenėje reiškia muzika ir muzikavimas šeimoje, koks jos vaidmuo didinant žmogaus gebėjimus, empatiją, sėkmingesnį susikalbėjimą daugelyje socialinių ir šeimos situacijų bei ugdant laimingesnę asmenybę?

„Nūdienos globaliame pasaulyje nuolat susiduriame su labai skirtingais žmonėmis, skirtingomis normomis ir vertybėmis, skirtingais gyvenimo stiliais, būdais ir t.t. Kad bendradarbiavimo mechanizmas vyktų sklandžiai, būtų sėkmingas ir rezultatyvus, svarbu ne tik tai, jog žmonės mokėtų dirbti komandoje, bet ir kad vieni su kitais sutartų, o tam pirmiausia reikalingas skirtybių suvokimas ir jų nuoširdus priėmimas. Šeimai muzikuojant drauge, vaikams ir kitiems šeimos nariams ši savimonė konstruojasi paradoksaliai ypatingai ryškiai. Kodėl? Nes šeimą dažniausiai sieja daugiau vienodumų nei skirtumų, artimieji, regis, geriausiai pažįstami, nuspėjami ir tokie įprasti, todėl nelengva pripažinti kiekvieno unikalumą ir savitumą – mamos ar tėčio, sesers ar brolio, senelio ar senelės. Taip įvairovės suvokimas artimoje aplinkoje – dar šeimoje, dėsningai padeda ją atpažinti ir priimti visame gyvenamajame pasaulyje.

Psichologas U. Bronfenbrenner sako, kad šeimos muzikavimo kartu tradicijos prisideda ne tik prie narių intelektinių galių, socialinių ir asmeninių savybių plėtotės, tačiau nulemia pozityvų psichologinį klimatą ir formuoja pagarba vieni kitiems grįstus santykius šeimoje." (K. Kuprytė, A. Kriščiūnaitė-Volbikienė. „Muzikavimas šeimoje – aukštesnis intelektas, geresnė karjera“)

Festivalį organizuoja Šv. Kazimiero ordinas. Festivalį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Daugiau apie Muzikuojančių šeimų festivalį "Gaidų pynė": gaidupyne.ordinas.lt

Komentarai