Mūzos pokštai muzikos ir cirko pasaulyje

Publikuota: 2017-05-10 Autorius: L. Martinkutė, B. Pučkytė
Mūzos pokštai muzikos ir cirko pasaulyje

Projektai, edukaciniai renginiai viena iš ugdymo turinio sėkmingo realizavimo dalių, padedantys formuoti  meninius, estetinius jausmus, puoselėti  gražias kultūrines edukacines tradicijas.Nuo 2009 metų Panevėžio lopšelis-darželis „Pušynėlis“ bendradarbiaujant su Panevėžio Muzikos mokykla įgyvendina tęstinį projektą „Muzikos taku“.  Mus, Panevėžio muzikos mokyklos mokinius ir mokytojus pozityviai nuteikia šilta, kūrybiška atmosfera, pasitikėjimu grįstas, požiūris į  šias veiklas vykdančius partnerius.Ne vienus metus lopšelyje-darželyje  koncertavo Panevėžio muzikos mokyklos įvairių specialybių mokiniai, kurie grojo trimitu, trombonu, eufonija, gitara, fortepijonu, sintezatoriumi, akordeonu, fleita. Į mūsų muzikines edukacines programas   darželinukai eina su džiaugsmu, nes mes jau  tapome senais gerais draugais.

2017 m. balandžio 26 dieną ,,Pušynėlyje”  dvyliktą kartą vyko tęstinio projektorenginys „Mūzos pokštai muzikos ir cirko pasaulyje”.Naujai parengtos programos ,,Mūzos pokštai muzikos ir cirko pasaulyje“  temą padiktavo pasaulinė cirko diena (kilnojamoji šventė), kuri vyksta  trečiąjį balandžio šeštadienį. Renginio autoriai Panevėžio muzikos mokyklos mokiniai bei mokytojos Lina Martinkutė, Benedikta Pučkytė.  Kaip ir kiekvienais metais, prieš atvykstant pas mažuosius klausytojus, muzikinė programa buvo atidžiai renkama ir formuojama taip, kad skatintų  darželio ugdytinių vaizduotę, kūrybinę veiklą, inicijuotų naujus kūrybinius sumanymus, suteiktų daug džiaugsmo ir teigiamų emocijų. Šį kartąį koncertą atvykti vaikai buvo kviečiami su savo mylimais žaislais. Mažiesiems klausytojams buvo smalsu, ką pamatys, išgirs ir veiks šiandien?

Didžiausia intriga buvo iš didžiulio ekrano  vaikams  mojantis ir kalbantis  linksmasis  Klounas. IKT priemonių pagalba vaikai  iš Klouno išgirdo pasaką apie cirką. Sužinojo, kad pirmasis cirkas Europoje atsirado Anglijoje, kad visais laikais cirkas keliavo, kad daugelis cirko pasirodymų prasideda, skambant fanfaroms. Taip pat  sužinojo, kad  mūsų kaimynai latviai Rygoje turi cirko rūmus.  Kai kurie darželio auklėtiniai džiaugėsi, kad ir jie ten lankėsi  su tėveliais, matė artistų pasirodymus ir  girdėjo ten skambėjusią muziką, kuri jiems labai patiko.

Fanfaros skambėjo ir Klouno sekamoje  pasakoje apie cirką. Skambant fanfaroms, klausytojai pasijuto tarsi  cirko arenoje. Mažieji  jautėsi jaukiai ir patogiai, nes kartu su jais buvo ir jų žaislai, kurie kartu šoko, klausėsi, dalyvavo,  plojo. Kaip ir tikrame cirke, fragmentus su cirko artistų   pasirodymus, lydėjo  gyva muzika, kurią atliko Panevėžio muzikos įvairių specialybių mokiniai ir  jų mokytojai. Kūriniai buvo atliekami dviem instrumentais – įvairiausiais tembrais galinčiu skambėti sintezatoriumi ir fortepijonu.

 

Skambant  Gintarės sintezatoriaus melodijai lūpinės armonikėlės tembru, mažieji žiūrovai  pabandė įsivaizduoti cirko numerį ant lyno, išgirdo, kaip Emilija  (sintezatorius)  išmokino lokį dainuoti valtornos tembru (A.  Kubiliūnas. Lokys dainuoja),  pasiklausė Elnio, grojančio su  obojaus tembru (prancūzų l. d. Didysis elnias) . Skambant Akvilės atliekamam ,,Šuniukų valsui”, jaunieji klausytojai  kėlė aukštyn savo mėgstamus žaisliukus, kurie kartu šoko valsą.

Lauryna visų dėmesį prikaustė, duodama vaikams užduotį: ji lauks iš jų atsakymo - kokio paukščio čiulbesį girdės, klausydami  senovinį F. Kupereno  kūrinį. Vaikai buvo girdėję laikrodį su gegute, ir  gegutės balsą miške.  Jie  džiaugėsi, nes buvo įdomu išgirsti ir Gegutės  muzikinį kukavimą. Gegutės balsą lygino su kitų paukščių balsais, kuriuos girdi  savo darželio teritorijoje. Vaikams įdomiausia buvo, kad  kukavo ne tikra gegutė, o  labai gražiai gegutės balso skambesį perteikė  taikliai pasirinktas  sintezatoriaus švilpynės tembras

Kai Aistė atlliko B. Balakauskienės ,,Vabaliukų dainelę”, kartu šoko visi  mažųjų klausytojų žaislai, o tada visi, kupini teigiamų emocijų pasikalbėjome, ar gali cirke pasirodyti vabalai, ar gali jie būti cirko artistai? Nusprendėme, kad galbūt, tai bus ateities cirke?

Skambant  Emilijos atliekamai rusų l. dainai “Berželis lauke stovėjo”, Agnės „Traukiniui”, S. Joplin „Regtaimas“  jaunieji  klausytojai ir jų ištikimi žaislai, tarsi kartu su cirko artistais, keliavo  į naują cirko pasirodymo vietą.

Skambant  Augusto atliekamam J. Krieger ,,Menuetui” mažieji cirko mėgėjai tarytum atsidūrė prie cirko žanro ištakų, kai cirko artistų pasirodymus stebėti rinkdavosi  puošniai apsirėdžiusi publika.

Emilijos akordeono tembru nuskambėję  ,,Mediniai batai”grąžino į mūsų dienas. Vaikai entuziastingai pasakojo, kad skambant nuotaikingai melodijai matė tokius  medinius   batus avintį cirko klouną, taip pat matė Vilniuje Dainų šventėje šokančius šokėjus, o vieno net senelis turi tokius medinius batus, kuriuos vadina klumpėmis.

Prieš skambant T. Kiseliovos  ansambliui ,,Fantazija Paganini tema”,   vaikai kupini teigiamų emocijų ir užplūdusių minčių, susikaupė, užsimerkė ir pabandė įsivaizduoti ateities cirką: kokie galėtų pasirodyti artistai, kokia galėtų jų pasirodymus lydėti muzika? Kokius norėtų išgirsti instrumentus cirke? O gal patys norėtų jais groti?  Juk Klounas animaciniame filme vaikams  rodė įvairius instrumentus, jai grojančius žvėrelius, o kai kuriais - gyvai grojo mokiniai ir jų mokytojos. Jogailės ir mokytojos atlikta „Fantazija Paganini tema” tarsi apibendrino, išryškino - kokią gražią šventę gali padovanoti  cirko artistai ir jame skambanti muzika.  Filmo personažai, artistai, muzikantai ir linksmasis Klounas, pabaigęs sekti pasaką, atsisveikino su  jaunaisiais cirko ir muzikos mylėtojais.

Žaisminga pateikčių medžiaga formavo darželio ugdytinių  pažinimo ir meninę  komptencijas, jų pastabumą, mąstymą. Veiklos metu  vaikai ir pedagogai patyrė džiugių emocijų, vaikai įgijo kultūrinių istorinių žinių apie  muzikos ir cirko sąsajas, gerino socialinius gebėjimus.Susipažinę su plačiomis cirko ir muzikos teikiamomis  galimybėmis, dalindamiesi teigiamais išgyvenimais, mažieji klausytojai atsisveikino  su Panevėžio muzikos mokyklos atlikėjais, tikėdamiesi pamatyti naujus instrumentus, išgirsti jų skambesį. Visi atsisveikinome su viltimi vėl susitikti. 

Komentarai