Netekome profesoriaus Vaclovo Paketūro

Publikuota: 2018-02-15 Autorius: MB inf.
Netekome profesoriaus Vaclovo Paketūro

Šiandien netekome profesoriaus Vaclovo Paketūro. 
Atsisveikinimas su profesoriumi pirmadienį, vasario 19 d. nuo 12 val. Vilniaus laidojimo rūmuose (Olandų g. 22, I salė). Urna išnešama antradienį, 14 val. Laidojimas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

Vasario 15 d. Lietuvos muzikų bendruomenę paliko pedagogas, kompozitorius Vaclovas Paketūras.

Prieš keletą savaičių dar spėjęs atšvęsti garbingą 90-ties metų jubiliejų, atsiimti jam skirto valstybinio apdovanojimo už nuopelnus Lietuvai muzikui jau neteko – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius Vaclovui Paketūrui LR Prezidentūroje turėjo būti įteiktas šiandien.

D. Grybauskaitė ketvirtadienio vakarą pareiškė užuojautą dėl kompozitoriaus mirties. Pasak jos, „profesorių, kaip savo mokytoją, prisimins kelios muzikų kartos, iš V. Paketūro knygų studijavę muzikos teoriją ir harmoniją“.

Užuojautą dėl V. Paketūno mirties išreiškė ir premjeras Saulius Skvernelis: „Netekome iškilios asmenybės, nusipelniusios Lietuvos muzikai ir kultūrai. Reiškiu gilią užuojautą kompozitoriaus artimiesiems, bičiuliams, kolegoms.“

1958 metais Vaclovas Paketūras baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija), Eduardo Balsio kompozicijos klasę. Iškart ją baigęs, savo Alma Mater pradėjo dėstyti teorines disciplinas, 1973 m. įgijo docento, 1986 m. – profesoriaus vardą.

1966-1971 m. jis dirbo Lietuvos kompozitorių sąjungos valdybos atsakinguoju sekretoriumi.

1978 m. Vaclovui Paketūrui buvo suteiktas LTSR nusipelnusio meno veikėjo vardas.

Kompozitorius yra publikavęs 16 knygų (minėtinos „Harmonijos uždaviniai“, „Laisvoji balsavada“, „Elementarioji muzikos teorija“ ir kt.), per 200 muzikos kūrinių, arti 60 straipsnių, bendradarbiavo su Muzikos enciklopedija, dalyvavo Visuotinės enciklopedijos parengimo darbuose. Kompozitoriaus Vaclovo Paketūro muzikiniam braižui apibūdinti tiktų „folklorinio romantizmo“ sąvoka. Jo kūrybą, kompozicinę medžiagą veikė ir inspiravo lietuvių folkloras: liaudies daina ir jai būdingas melosas, ritmas. Kompozitorius parašė apie 170 solinių bei chorinių dainų, bene pusė jų – lietuvių liaudies dainų išdailos. Lietuvių folkloro atspindžių gausu ir stambių formų kūriniuose (kūrinyje chorui ir orkestrui „Sukilkim, vargdieniai“, simfoninėje poemoje liaudies pasakos motyvais „Sigutė“) bei kamerinėse kompozicijose (Variacijos akordeonui, „Treptinis“, Lietuviškas skerco).

Susiję nariai

Vaclovas Paketūras

Vaclovas Paketūras

Kompozitorius, LMTA profesorius

Komentarai