Netekome vyriausio LMS senjoro Petro Juodelės

Publikuota: 2021-05-16 Autorius: Mb.info
Netekome vyriausio LMS senjoro Petro Juodelės

Gegužės 15 d. netekome vyriausio Lietuvos muzikų sąjungos senjoro Petro Juodelės. Vos penkių dienų truko iki 97-ojo maestro gimtadienio.

Atsisveikinimas su šviesios atminties Petru Juodele antradienį, gegužės 18 d. laidojimo namuose „Nutrukusi styga“ nuo 10 iki 16 valandos. Laidotuvės Sudervės kapinėse.

Iki paskutinio atodūsio P. Juodelė aktyviai dalyvavo visuomeninėje ir kūrybinėje veikloje. Net ir gyvendamas globos namuose, jis domėjosi kultūriniu ir politiniu Lietuvos gyvenimu, skaitė paskaitas globos namų senjorams, rašė eilėraščius ir prisiminimus.

Daugybė jo buvusių mokinių ir kolegų prisimins išskirtinį jo optimizmą, patirtą rūpestį ir globą.

Trisdešimt vieneri P. Juodelės metai prabėgo Vilniuje, dėstant Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje, vėliau – kolegijoje, kartu dėstyta ir Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija), prieš tai – 14 metų Šiaulių aukštesniojoje ir vaikų muzikos mokykloje, dirbta direktoriaus pavaduotoju ir direktorium. O pati pedagoginio darbo pradžia baigus gimnaziją – mokytojas Bajoruose, Svėdasuose, kur vadovavo ir mokinių chorui. Šiauliuose, į kuriuos atvyko 1952 metais, baigęs studijas Vilniuje, Petras Juodelė neapsiribojo tik savo pagrindine darbo vieta – muzikos mokykla. Jis vadovavo Šiaulių J. Janonio vidurinės mokyklos berniukų chorui, tęsdamas šimtametes šios buvusios berniukų mokyklos tradicijas, Šiaulių „Statybininkų“ bei „Jovaro“ liaudies dainų ir šokių ansambliams, Šiaulių galanterijos fabriko ir Šeduvos vidurinės mokyklos kanklininkių ansambliams, Muzikos mokyklos pučiamųjų ir liaudies instrumentų orkestrams bei Šiaulių simfoniniam orkestrui, kurį, kaip ir daugelį kitų kolektyvų, pats įkūrė. Darbo su kolektyvais polėkis atsirado dar ir dėl to, kad 1946–1952 metais, besimokydamas Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabartinėje Muzikos ir teatro akademijoje), Petras Juodelė dirbo ir Lietuvos valstybinio dainų ir šokių ansamblio orkestro artistu. Koncertinio gyvenimo svarba visuomenei, nelepintai gausių profesionalių kolektyvų iš sostinės ar dar iš toliau, paskatino Petrą Juodelę įkurti fenomenu tapusį Šiaulių simfoninį orkestrą.

Susiję nariai

Petras Juodelė

Petras Juodelė

Lietuvių liaudies instrumentų orkestro dirigentas

Komentarai