Rinkimų gairės kultūrai: Lietuvos kultūros politikos Achilo kulnas

Publikuota: 2016-10-02 Autorius: Liana Ruokytė-Jonsson
Rinkimų gairės kultūrai: Lietuvos kultūros politikos Achilo kulnas

Taip, teisingai įspėjote – mūsų kultūros politikos kūno silpniausioji, labiausiai pažeidžiama vieta yra finansavimas ir jo paskirstymo mechanizmai. Iš sovietmečio driekiasi šis šleifas – tebemanoma, kad šiai sričiai daug duoti nereikia, ji yra tarsi šalutinė dekoracija valstybės biudžeto teatre.

Dar blogiau – sovietmečiu kultūros pastatai dažniau sulaukdavo renovacijos, buvo kuriami nauji kolektyvai, ypač muzikos ir teatro. Dabar bado dieta taikoma net nacionalinėms kultūros įstaigoms, vykdančioms atsakingiausią kultūrinę misiją. Sugretinus su švietimo sektoriumi kultūra ženkliai pralaimi, todėl iš mokyklų net ir masinio vaikų mažėjimo jose metu į kultūros sektorių teateina retas kuris kūrybingas pedagogas – visus gąsdina menkas finansavimas ir mažiausi šalyje darbuotojų atlygiai. Nors profesionalus Lietuvos menas ir paveldas viena iš labiausiai reprezentuojančių valstybę sričių. Mūsų menininkai ir atlikėjai – orkestrai, chorai, teatrai garsina Lietuvą ne mažiau nei sporto ir mokslo pasiekimai, tačiau finansavimo lygiu valstybė tai labiausiai nuvertina, nebrangina. Nesuvokiamas paradoksas.

Mūsų menininkai ir atlikėjai – orkestrai, chorai, teatrai garsina Lietuvą ne mažiau nei sporto ir mokslo pasiekimai, tačiau finansavimo lygiu valstybė tai labiausiai nuvertina, nebrangina.

Daug metų dirbau Lietuvos kultūros atašė Šiaurės šalyse ir stebėjau tų valstybių labai pažangią politiką kultūros ir meno srityje. Ten kultūros sektoriaus finansavimas milžiniškas, labai įvairus, kūrybingas, demokratiškas, teikiamas rankos atstumo principu. Tuose mūsų vystymosi tempu „nepasivejamuose“ kraštuose tvarka yra kitokia, nei pas mus: valdžia pasitiki kultūros operatoriais (nuo nacionalinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų iki pavienių kultūros veikėjų ir entuaziastų) ir kūrėjais, ten užtikrinamos puikios sąlygos menininkams kurti (ir gyventi!). Ten iš esmės rūpinamasi kultūros prieinamumu visoje šalyje ir kultūra yra integruojama jau darželinukų sąmonėje kaip neatskiriama individo darnaus vystymosi dalis, kuri vėliau natūraliai puoselėjama mokykloje, studijose, darbe, gatvėje ir bet kuriose viešose erdvėse, kurias pasiekia žmogaus koja.

Kalbu apie valstybės atsakomybę, formuojant sąmoningą, kūrybingą, kritišką ir mąstančią augančią kartą, nes gi „ant jos“ laikosi šalies stiprybė, kūrybinis potencialas ir sėkmingas pozicionavimasis pasauliniame kontekste. Apie kultūros darbuotojų atlyginimus Šiaurės šalyse net baisu užsiminti, nes bijau, kad iš Lietuvos pabėgs didelė dalis skurstančių kultūrininkų, kurie laikosi tik „ant savo entuaziazmo ir tikėjimo, kad kada nors bus geriau“. O juk valstybė nyksta nuo kultūros, nuo jos tikrumo praradimo ar silpnėjimo – valstybė mažėja, nykstant tikėjimui savo šalimi ir jos galia. Jei ką valstybė turi tikra, autentiška, tai savąjį veidą – kultūrą, kuri ją išreiškia. Ekonomika unifikuota, daugelis dalykų – tipiniai, visuotiniai pasauliui, bet kultūros veidas yra tikras, su niekuo nesupainiojamas. Naikinamas tikėjimas ir pasitikėjimas valstybe, jos veiksmais, jos galimybėmis.

O juk valstybė nyksta nuo kultūros, nuo jos tikrumo praradimo ar silpnėjimo – valstybė mažėja, nykstant tikėjimui savo šalimi ir jos galia.

Atrodo, gerų pavyzdžių netrūksta ir čia pat šalia. Net mūsų pašonėje esanti Estija (niekada šiai šaliai negaila komplimentų) jau daugiau kaip dešimtmetį lygiai vertina švietimo ir kultūros sektorių darbuotojus. Bet mūsų politikams ji matyt per toli, kad įžvelgtų gerąją patirtį.

Jei gretintume Šiaurės šalių ar Estijos valstybės įsipareigojimus kultūrai su mūsų valstybės, turėtume labai nurausti. Kaip rausta kasdien mūsų kultūros bendruomenė, matydama, kaip keturis pastaruosius metus „KULTŪRA STATOMA Į VIETĄ“ (cituoju ne ką kitą, bet kultūros ministrą, skambiai pareiškusį, kad kultūra bus pastatyta į vietą jo valdymo metu).

Taip pat kasdien uoliai „statomi į vietą“ ir demokratiniai kultūros sektoriaus finansavimo mechanizmai. „Statomos į vietas“ ne tik pavaldžios, kultūros politiką įgyvendinančios ar kultūrą puoselėjančios įstaigos, bet taip pat ir individai – kultūros asmenybės, sąmoningai negerinant kūrėjams sąlygų bei sąmoningai apsunkinant jų ir taip jau vargingą būtį nekompetentingais sprendimais. Dar ne viskas, „statoma į vietą“ ir regionų kultūra, traktuojama tik kaip meninė saviveikla, galinti gyventi iš oro ir semtis jėgų iš tikėjimo, nes juk regionams profesionalaus menas ar europiniai kultūros keliai nėra būtini – jie gi kainuoja! Teisės aktų labirintai ir neįgalus sektoriaus valdymas kasdien kultūrininkus irgi „pastato į vietą“.

Galiausia, net ir pats Lietuvos Respublikos Seimas „pastatytas į vietą“, nes Vyriausybė ir jos padalinys – Kultūros ministerija, dirbdama pagal jo 2012 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XII-5 patvirtintą programą, neįvykdė svarbiausio kultūros politikos kaitos veiksmo – neužtikrino būtinų sąlygų Lietuvos kultūros tarybos veiklai, nors Vyriausybės programos 232 straipsnyje dėl to duotas tvirtas ir be išlygų aiškus pažadas: „232. Sukursime Lietuvos kultūros tarybą, kurios pagrindinė funkcija – skirstyti lėšas ir vertinti šių lėšų panaudojimo veiksmingumą, ir garantuosime sklandų jos darbą.“

Tarybos darbą nuolat jaukdama Kultūros ministerija lygioje vietoje parklupo ir su Europos Sąjungos fondų lėšų dalinimu kultūros objektų atnaujinimui, kuris jau tampa tikra kultūros ir meno sektoriaus institucijų infrastruktūros drama, nes du metus vėluojantys sprendimai ko gero užkirs kelią net minimaliausiam atsinaujinimui. Lėšos įstrigusios, projektai įšaldyti.

Ir kodėl visada Lietuvos kultūros lauke kažkas nuolat stringa? Kodėl niekas nestringa, kai statome pramogų arenas?

Ir kodėl visada Lietuvos kultūros lauke kažkas nuolat stringa? Kodėl niekas nestringa, kai statome pramogų arenas? Tikrų tikriausias skandalas, kad per tuos 25 laisvės ir ekonominių pakilimų metus nesugebėjome iki šiol pastatyti nė vienos koncertų salės, atliepiančios šiandienos akustikos reikalavimus pagal pasaulinius standartus. Tik pradėjus kam nors garsiai apie tai kalbėti, visi geri ketinimai pavirsta muilo burbulu, kurį susprogdina politikų-sprendimų priėmėjų abejingumas ir kultūrinis neišprusimas ir kaip išeitis pasiūlomas tikro farso scenarijus: tą koncertų salę „įrengti“ tiesiog kokiame nors buvusio sportinės paskirties „vaiduoklio griaučiuose“.

Tinkamos koncertinės infrastruktūros nebuvimas yra baisi Valstybės gėda! Per ketvirtį amžiaus nesugebėjome pastatyti nei vienos naujos tarptautinius standartus atitinkančios koncertų salės, kai tuo tarpu Estijoje yra 4 naujos salės (Pernu, Tartu, Jehvi ir Estijos koncertų agentūros valdoma salė – buv. Liuteronų bažnyčia Sankt Peterburge), Latvijoje 3 (Cesyje, Rezeknėje ir Liepojoje). Todėl pasaulio muzikos grandai dažniausia vengia koncertuoti Lietuvoje su kai kuriomis išimtimis dėka tik veiklių muzikos srities profesionalų pastangų.

Tinkamos koncertinės infrastruktūros nebuvimas yra baisi Valstybės gėda!

Mūsų šalis išskirtinė – jai nereikia koncertų salių, nereikia modernių kultūros multipleksų, konferencijų centrų. O kam? Juk turime viską, ko mums reikia: kultūros objektai vius ir visada „priglaus“ ir patenkins visus mūsų įgeidžius. Todėl nereikia stebėtis, kodėl esama kultūros infrastruktūra uoliai naudojasi Valstybė savo reikmėms: politiniams renginiams, priėmimams, jubiliejams. Tai štai toks ir yra mūsų išsirinktos valdžios požiūris į kultūrą. Lietuvoje yra normalu sustabdyti Nacionalinės galerijos veiklą, rengiant joje aukšiausio lygmens politinius renginius. O kur gi juos dėti? Juk daugiau nėra kur... Neturime juk net padoraus konferencijų centro, atitinkančio tarptautinius standartus, kur visi tie svarbūs pasauliniai renginiai galėtų vykti. Bet kam to reikia – juk turime lengvai melžiamą „atpirkimo ožką“ – kultūrą! Ja mes ir dangstome savo gėdingas vietas, kad pasaulis nerodytų pirštais ir garsiai nesijuoktų iš mūsų. Bet jis juokiasi, deja, vistiek...

Mane skaudina, kai neretai patys kultūrininkai matuoja įvykusius pokyčius ir vertina kultūros ministrų darbus pagal tai, ar jiems ir jų būčiai ką nors blogo per kadenciją ministras padarė ar nepadarė, pakenkė – ar nepakenkė? Tai tie, kurie nieko „blogo“ nepadarė, bet ir nieko gero – įvardijami kaip „geraisiais ministrais“. O jau tie, kurie ką nors gero padarė kultūrai ar įvykdė vieną kitą pozityvią reformą kultūros politikoje, tampa tikrais didvyriais, kultūros padangių angelais. Štai toks iškreiptas mūsų pačių požiūrio į „nueinančius“ kultūros ministrus veidrodis jau seniai tapo norma.

Kaip kultūros žmogus nuolat stebiu, analizuoju situaciją ir viską matau „plika akimi“, kad mūsų kultūros politika – nedemokratiška. Ji neturi demokratinio savirefleksijos mechanizmo. Nei jos administravimo struktūroje, nei kultūros įstaigų sistemoje nėra kultūros politikos analizės ir perspektyvos kūrimo, prognozės centro, kuris analizuotų situaciją, teiktų išvadas ir pasiūlymus kultūros politikos modelio atnaujinimui, teiktų jo kaitos projektų idėjas. Jo nebuvimas gimdo daug kuriozų ir nesusipratimų mūsų šalyje. Štai konkretus pavyzdys, kur nuveda nepermąstyti, neišgryninti sprendimai – Lietuvos Respublikos atkūrimo šimtmečio programa, kuria ketiname minėti 2018 metais Vasario 16 šimtmetį. Programa be biudžeto, be profesionalaus specialistų biuro, atsakingo už programą, t. y. be galvos ir be kojų. Vadinama valstybine, bet be valstybės, nes jos biudžeto lėšų nebus – tik nuimant nuo tų nuolatinių kultūros programų, kur ir taip trūksta. Dar baisiau – programa be meto, be tinkamo šūkio, o jau patyčių sulaukusiu moto – „Įkvėpti ateities“, kurį valstybei padovanojo viena UAB, begalinam Vyriausybės džiaugsmui ir mūsų visų, visos Lietuvos ir išeivijos galvos bei širdies skausmui.

Kaimyninės tautos, kurios su mumis 2018 m. švęs savo valstybės šimtmetį, jau atvirai juokiasi iš mūsų, kad mes, labiausiai emigruojanti Baltijos valstybė, nuolat netenkanti savo piliečių. Matyt jaučiamės to įkvėpti? Gal mus įkvepia dar ir kiti mūsų stulbinantys pasiekimai, kaip lyderiaujančios vietos Europoje pagal suvartoto alkoholio kiekį ir savižudybių skaičių? Gal ir tokie faktai mus įkvepia, jog ¼ Lietuvos gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos ir kad Lietuva pagal patyčias puikuojasi prizinėse vietose Pasaulinėse „varžybose“?

Skaudėjo man, kai skaičiau, kaip „Metų“ žurnale paskalbtame rašinyje „Mūsų likimo šimtmetis“ profesorė Viktorija Daujotytė išmintingai, giliai ir prasmingai savo požiūrį išdėstė dėl Lietuvos Respublikos atkūrimo šimtmečio programos šūkio, taip apmąstydama jo keistumą, kuriam, pritarė Premjero vadovaujama koordinacinė taryba: „Koks pompastiškas ir koks tuščias (...) yra mums siūlomas šimtmečio šūkis: „Įkvėpti ateities“. Taip, tikras šūkis, meistriškas reklaminis konstruktas, be mažiausio invokacijos pėdsako, be tradicijos, be tikėjimo ir pasitikėjimo. Jeigu neturime pasitikėjimo Lietuva, kuri yra buvusi, negalime turėti tikėjimo ir būsima, būsiančia. Ateitis, kurios bandome šauktis tuščiais žodžiais, tuščia. Ateities šaknys dabartyje, dabarties – praeityje. Ne tuščia, bespalvė ir bekvapė ateitis įkvepia, o gyvas gyvenimas, kurį reikia pakelti, ištverti, išlaikyti ir sustiprinti, kad kas nors šioje žemėje būtų ir po mūsų. Nebus Lietuvoje mūsų vaikų, nebus ir vaikų vaikų. Labiausiai veikia ne įkvėpimai, o laisvi įsipareigojimai. Nežinome, kaip jie atsiranda, bet atsiranda, gimsta lyg iš nieko, bet ne, ne iš nieko, o iš savųjų jautimo, iš to, kad savuosius, savąją gentį, kalbą, žemę skauda taip pat kaip savąjį kūną.“

Mūsų visų susivokimui užtektų tik pripažinti savo klaidas ir jas neatidėliotinai imti taisyti.

Negaliu atvirai nepasakyti, kad profesorės išvados yra esminės, kad bendrojo gėrio ir prasmės siekiantys žmonės negali susitaikyti su valstybinei programai pakištu reklaminiu konstruktu, kuris tuščias ir beprasmis. O juk galėjome turėti tokį paprastą, tikrą ir sykiu emociškai stiprų, kupiną tradicinės invokacijos šūkį Šimtmečio programai iš mūsų himno, kurį pasiūlė profesorė – „Lietuva, tėvynė mūsų“. Visgi, dar yra laiko šį nesusipratimą pakoreguoti, bet tam reikia valios ir noro. Mūsų visų susivokimui užtektų tik pripažinti savo klaidas ir jas neatidėliotinai imti taisyti, kol dar tik juokiasi mūsų kaimynai, o ne visas pasaulis.

Buvau ir esu nepataisoma optimistė, todėl neprarandu vilties, jog mes nustosime šaipytis iš savęs, niekinti šitaip savo Valstybę, sykiu ir jos švęsimą Nepriklausomybės atkūrimo jubiliejų.

 

Apie autorę

Liana Ruokytė-Jonsson – aktorė, vertėja, kultūrinių mainų tarp Lietuvos ir Šiaurės regiono šalių iniciatorė, lietuvių kultūros ambasadorė Šiaurės šalyse. Gimė 1966 m. gegužės 10 d. Klaipėdoje. 1987–1992 m. studijavo režisūrą Lietuvos Muzikos akademijos Teatro fakultete, nuo 1992 m. aktorinio meistriškumo mokėsi aukštojoje scenos mokykloje „Scenskolan“ ir privačioje teatro meno mokykloje “MBV Teaterverkstad”, Stokholme. 1994 m. Stokholmo universitete išlaikė Valstybinį švedų kalbos egzaminą. 1995–1997 m. toliau studijavo aktorinį meną ir teatro režisūrą teatro edukaciniame centre Berlyne, Romoje ir Stokholme, vadovaujant pedagogui, režisieriui ir meno vadovui Jurijui Alschitzui. 1997–1998 vadovavo Baltijos kultūros centro Hässelby pilyje steigimui Stokholme, 1999–2003 Baltijos-Šiaurės šalių kultūrinių mainų asociacijos pirmininkė. Dalyvavo įvairiose Europos kultūrinio bendradarbiavimo ir kultūrinės diplomatijos programose, Šiaurės šalių tarpkultūriniuose forumuose. 2009–2010 m. Kopenhagos mokykloje „Sprogcenter Hellerup“ studijavo danų kalbą.

1987–1990 m. vaidino režisieriaus Alvydo Vizgirdos vadovaujamame Pilies teatre, Klaipėdoje, 1994–1997 m. – profesionalaus teatro trupėje „Cinnober“, Stokholme. 1991 m. dirbo lietuviškų žinių laidų rengėja ir vedėja Švedijos nacionalinio radijo, Baltijos šalių redakcijoje, Stokholme. 1992–1999 m. – kanceliarijos vedėja Lietuvos ambasadoje Švedijoje, nuo 1999-ųjų LR ambasados kultūros atašė Švedijos Karalystėje, Stokholme (1999–2008), nuo 2008 m. – Danijos Karalystėje, Islandijos Respublikoje ir Norvegijos Karalystėje. Mėnesinio kultūros žurnalo Kultūros barai redkolegijos narė (Skandinavijos šalys), Tarptautinio poezijos festivalio „Poetinis Druskininkų ruduo“ ekspertų komisijos narė. Bendradarbiavo su Lietuvos kultūros savaitraščiais Šiaurės Atėnai, Literatūra ir menas, 7 meno dienos, anksčiau – su dienraščio Lietuvos Rytas kultūros priedu „Mūzų malūnas“, LRT ir kitais Lietuvos televizijos kanalais.

2005 m. apdovanota „LT tapatybės“ pagrindiniu prizu ir premija už geriausią Lietuvos kultūros pristatymą užsienyje 2004 metais. 2005 m. už lietuvių poezijos vertimus į švedų kalbą pelnė Lietuvos rašytojų sąjungos apdovanojimą „Metų vertėjas į užsienio kalbas“, kuris teikiamas tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ metu.

Daugiausia verčia iš lietuvių į švedų ir iš švedų į lietuvių kalbą (poezija, proza, įvairūs str.). Per 1999–2008 m. išleistos aštuonios lietuvių literatūros vertimų į švedų kalbą knygos ir viena vertimų knyga į norvegų kalbą. Be švedų, gerai moka rusų, anglų, danų kalbas, gerai supranta  norvegų kalbą, turi vokiečių kalbos pagrindus.

Svarbesni kultūrinių mainų projektai

Inicijavo ir įgyvendino kartu su Lietuvos ir  Šiaurės šalių kultūros institucijomis keletą sėkmingų stambių, valstybinės reikšmės Lietuvos-Šiaurės šalių kultūrinių mainų projektų: „Musical links: Sweden-Lithuania 2002-2003“ (Muzikos saitai: Švedija-Lietuva 2002-2003), „Lithuania in Focus at the Gothenburg Book fair 2005“ (Lietuva – pagrindinė viešnia tarptautinėje Gioteborgo knygų mugėje 2005), koordinavo Baltijos šalių-Švedijos kultūrinių mainų projektų: „Möt Baltikum!“ (Susitikimas su Baltijos šalimis, 2001), „Baltikumåret“ (Baltijos Metai, 2000, Švedijos instituto inicijuota programa) ir kt. Kartu su Lietuvos dailės muziejumi koordinavo bendrą su Švedija projektą – parodą Vilniuje „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinės vėliavos ir žemėlapiai“ UNESCO Pasaulio paveldo komiteto posėdžio Vilniuje metu ir tarpininkavo dėl Švedijoje saugomų istorinių trofėjų nemokamo paskolinimo Lietuvai, derintis su Švedijos nacionaliniu karo muziejumi ir Švedijos karo archyvu. 2009 m. inicijavo ir kartu su Lietuvos nacionaline filharmonija įgyvendino Lietuvos vardo 1000-mečiui pažymėti Šiaurės šalyse skirtą muzikinį projektą – Lietuvos kamerinio orkestro kartu su lietuvių kilmės žymiu smuikininku Julian Rachlin gastroles Šiaurės šalių garsiausiose koncertų salėse. 2011 m. inicijavo, prodiusavo ir įgyvendino meninio-muzikinio projekto „Jūra miške“, skirto M. K. Čiurlionio 100-osioms mirties metinėms paminėti, pristatymą Danijoje (koncertų turas po Danijos miestus 2011 m).

Pasivaikščiojimai su Liana Ruokyte (TV1)>>> 

BIBLIOGRAFIJA: 

Vertimai į švedų kalbą
Sigitas Geda, Fallande ängel i Palanga (poems), Ariel, 2001 (grupinis vertimas).
Jurga Ivanauskaitė, ištraukos iš romano Kelionė į Šambalą (A trip to Shambala) Tarptautinei Göteborgo knygų mugei ir Nacionaliniam Švedijos radijui.
Gintaras Grajauskas, eilėraščiai Stokholmo poezijos festivaliui 2000 and 2003 (publikuota literatūros žurnaluose 00TAL ir Finsk Tidskrift, 2001).
Artūras Valionis, eilėraščiai Stokholmo poezijos festivaliui 2003 (publikuota literatūros žurnale 00TAL, 2004).
Jonas Mekas, eilėraščiai literatūros žurnalui Pequod, nr. 31 ir 32, 2002.
Gintaras Grajauskas, Benflöjt : [eilėraščiai], Ariel, 2002 (grupinis vertimas).
Sigitas Parulskis, Mortui sepulti sint: [eilėraščiai], Ariel, 2002 (grupinis vertimas).
Eugenijus Ališanka, Gudaben: [eilėraščiai], Ariel, 2002 (grupinis vertimas).
Herkus Kunčius, De försvunna texterna: [esė], Ariel, 2003, (su Mikaeliu Nydahlu and Virginija Jurgaityte).
Agnė Žagrakalytė, eilėraščiai litaratūros festivaliui „Mariehamns litteraturdagar“, 2005.
Sigitas Parulskis, En hund av marmor [Marmurinis šuo: [eilėraščiai], Ariel, 2005 (su Mikaeliu Nydahlu).
Lietuvių poezijos antologija Litauen diktar: Möte i gryningen. 26 samtida poeter, Tranan, 2005 (su Juriu Kronbergu).
Alvydas Šlepikas ir Kornelijus Platelis, eilėraščiai poezijos festivaliui „Södermalms Poesifestival“ (Sődermalms Poetry Festival 2005), publikuota literatūriniame žurnale PostScriptum (nr. 1–2, 2005, Fredlaer Förlag).
Leonardas Gutauskas Brev från Viešvilė (Laiškai iš Viešvilės): [proza]), Ariel, 2006 (su Mikaeliu Nydahlu)

Šiuo metu verčia Daivos Čepauskaitės poezijos knygą Den grønne malen, kuri turi pasirodyti 2012 m.

Straipsnių, esė vertimai
Sigitas Geda, „Vi levde som bröder“ („Gyvenome kaip broliai“). Specialus numeris dedikuotas Genadijui Ajgi: Allt längre: Ajgi. Tidskrift för litteratur Ariel, nr. 3–4 (88), 2006.

Vertimai į lietuvių kalbą
Rein Raud, „Meninė laisvė kaip saugumo vožtuvas“ (Artistic freedom, the safety valve), Kultūros barai, nr. 9, 2004.
Bruno K. Öijer, Kol nuodai veikia (Medan giftet verkar): [eilėraščiai iš 5 poezijos rinkinių], Vilnius: Apostrofa, 2004.
Ulf Eriksson, Carina Nynäs, Katarina Frostensson, Thomas Tidholm, Eva Ström, Bob Hansson, Bengt Berg eilėraščiai poezijos festivaliui „Poetinis Druskininkų ruduo“, publikuota festivalio almanachuose 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 ir literatūrinėje Lietuvos spaudoje.

Vertimai į norvegų kalbą
Sigitas Parulskis, Marmorhunden (Marmurinis šuo: [eilėraščiai]), Forlaget Oktober, Oslo, Norway, 2008 (su Gunnaru Waernessu ir Mikaeliu Nydahlu).

Komentarai