Rugsėjo 1-oji LMTA bendruomenėje

Publikuota: 2017-09-02 Autorius: MB inf.
Rugsėjo 1-oji LMTA bendruomenėje

Lietuvos muzikos ir teatro akademija rugsėjo 1-ąją pradėjo neeilinius studijų metus. 2018-aisiais, greta Atkurtos Lietuvos 100-mečio, seniausia mūsų krašto aukštoji muzikos, teatro ir kino mokykla švęs ir savo reikšmingą sukaktį – 85-metį. Neeilinių mokslo metų pradžios iškilmėse Akademijos pirmakursius ir visą bendruomenę pasveikino LMTA alumnė, Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Josson: „Jūs – lyg visos Lietuvos kultūros jėgainė, o pagrindinis tos jėgainės kraujas yra studentai. Tad ugdykite ir puoselėkite juos.“

Studijų metų pradžios iškilmėse Akademijos bendruomenę ir į ją įsiliejusius pirmakursius tradiciškai pasveikino LMTA rektoriaus. Prof. Zbignevas Ibelgauptas kreipėsi į jaunimą padrąsinimo žodžiais: „Šiemet, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio išvakarėse, kaip ir kasmet, rugsėjo 1-ąją mes atverčiame naują Akademijos istorijos lapą. Mąstome apie jau nuveiktus darbus ir drąsiai žiūrime į ateitį, džiugiai pasitikdami jaunų, talentingų žmonių kartą, kurią ugdysime, mokysime ir patys mokysimės; keisimės visi drauge.

Akademija didžiuojasi čia dirbančiais dėstytojais – kūrėjais, tyrėjais ir atlikėjais, pelniusiais pripažinimą ir aukščiausius vertinimus pasaulyje, sėkmingai reprezentuojančiais Lietuvos kultūrą. Jie negailėdami laiko ir jėgų noriai dalinsis su jumis savo patirtimi, žiniomis ir profesiniais įgūdžiais.

Akademija nuo šiol taps jūsų antraisiais, o gal ir pirmaisiais namais. Savo namus kuriame patys – taigi kokia bus Akademija, priklausys ir nuo jūsų. Čia vyksta puikūs koncertai, spektakliai, kino filmų peržiūros, knygų pristatymai. Tai yra gražus mūsų studijų rezultatas, tačiau studijos reikalauja ne tik talento, pašaukimo, bet ir milžiniškos kantrybės, didžiulės ištvermės ir pasiaukojimo, sunkaus kasdienio darbo. Neišsigąskite, nebijokite sunkumų. Pasitikėkite mūsų autoritetais, jie padės iškleisti jūsų gebėjimus ir talentą. Drauge su jumis ieškosime atsakymų į klausimus ir kursime naujas žinias, kurios padės suvokti tai, ko nepaaiškina realybė. Tik susikūrus nepakartojamą asmeninį pasaulį tampama tikru menininku ar mokslininku.

Aš linkiu jums atvirumo naujai patirčiai, o mums visiems – džiugios šventės ir sėkmingų naujų mokslo metų!“

Sveikindama LMTA bendruomenę Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonnson pabrėžė, kad LMTA yra jos pačios Alma mater: „Kalbėsiu kaip buvusi studentė, nes tai ypatingas jausmas – vėl pasijusti lyg namie ir prisiminti tuometinius įspūdžius ir lūkesčius. Lietuvos muzikos ir teatro akademija – anuomet Lietuvos valstybinė konservatorija – man yra ir visada liks svarbiausia ugdymo institucija Lietuvoje.

Ko ji mane išmokė? Tos išmoktos pamokos – tai suformuota asmenybė ir sukauptas dvasinis bagažas, padėjęs įveikti visus iššūkius ir išbandymus, su kuriais teko susidurti gyvenimo kelyje. Ši universali bendražmogiška vertybių skalė yra instrumentas, padedantis išlikti absoliučiai visais atvejais: geru ir prastu oru, prieš bangas ir plaukiant pasroviui. Prisimindama anų laikų Akademiją norėčiau pabrėžti, kad tai visuomet buvo labai stipri laisvų, kūrybingų ir talentingų asmenybių bendruomenė.

Visiškai palaikau rektoriaus mintį: tai – bendruomenė, kuri kartu gyveno, mokėsi, vienas kitą ugdė ir laikėsi išvien, tobulėjo kaip vienas nedalomas organizmas, kaip visos Lietuvos kultūros jėgainė. O pagrindinis tos jėgainės kraujas yra studentai – tie talentai, naujoji karta, kuri mums užtikrina Lietuvos kultūros ateitį.

Čia salėje sėdi daugybė mano bičiulių – dabartinių profesorių, dėstytojų. Kreipiuosi į Jus: studentai yra pats didžiausias Akademijos turtas. Mylėkite juos, ugdykite, puoselėkite. Ruoškite naująją kartą, kurios mums taip reikia, kad Lietuva galėtų švęsti ne vieną šimtmetį, o daug šimtmečių.“

Mokslo metų pradžios iškilmes papuošė pirmakursių atikėjų pasirodymai: kontrabosininko Vinco Bačiaus, dainininko Manto Ivanausko ir pianistės Skaistės Kašėtaitės, akompanavo Diana Adomaitė ir Julius Šidlauskas.

Komentarai