Skelbiami dokumentų priėmimai premijoms gauti

Publikuota: 2017-10-20 Autorius: MB inf.
Skelbiami dokumentų priėmimai premijoms gauti

Kultūros ministerija kviečia teikti paraiškas: Vyriausybės kultūros ir meno premijoms, už geriausiai parengtus ir vykdytus vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektus, už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose, už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą bei Martyno Mažvydo premijoms gauti.

 • Vyriausybės kultūros ir meno premijoms gauti
  Kultūros ministerija kviečia teikti paraiškas Vyriausybės kultūros ir meno premijoms gauti.
  Vyriausybės kultūros ir meno premija skiriama Lietuvos, taip pat pasaulio lietuvių kultūros ir meno kūrėjams ir veikėjams (toliau – pretendentai) už svarų indėlį į kultūrą ir meną ir ypatingus šios srities nuopelnus.
  Pretendentus turi teisę siūlyti Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, kitose Europos Sąjungos valstybėse ir trečiosiose valstybėse registruoti juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai (toliau – organizacijos). Organizacija gali siūlyti vieną pretendentą ar vieną pretendentų kolektyvą. Jei pretendentas yra pateiktas Nacionalinei kultūros ir meno premijai gauti, jis negali tais pačiais metais būti teikiamas Vyriausybės kultūros ir meno premijai. 
  Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisija, įvertinusi siūlomų pretendentų veiklą Lietuvos kultūros ir meno kontekste, atrenka asmenis, kuriems rekomenduoja skirti premijas. Kasmet skiriama ne daugiau kaip 12 premijų. Nuo 2008 m. Vyriausybės kultūros ir meno premija yra 340 bazinių socialinių išmokų dydžių. Premijos gali būti skiriamos pavieniams pretendentams arba pretendentų kolektyvui. Premija, skiriama pretendentų kolektyvui, paskirstoma po lygiai kiekvienam šio kolektyvo nariui. 
  Organizacija, teikdama paraišką, pristato:
  1. organizacijos vadovo pasirašytą rekomendaciją, kurioje išsamiai ir argumentuotai atskleidžiami 2. pretendento ypatingi nuopelnai Lietuvos kultūrai ir menui;
  3. pretendento kūrybinės veiklos aprašymą (pageidautina ne daugiau kaip 2 psl.);
  4. pretendento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  5. pretendento asmeninius kontaktus. 
  Popierinę paraišką (originalą) siųskite adresu:
  Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Istorinės-kultūrinės atminties įprasminimo skyrius, Kultūros ministerija, J. Basanavičiaus g. 5, 01118 Vilnius; Ant voko nurodykite ,,Vyriausybės kultūros ir meno premijos“ 
  Papildomai būtina pateikti kūrybinės veiklos aprašymo bei rekomendacijos elektronines kopijas (Word‘o formate, be parašų) adresu: vilija.vysniauskiene@lrkm.lt.
   Pakartotinai siūlyti pretendentą galima praėjus 5 metams po premijos skyrimo.
  Išsamesnę informaciją teikia Istorinės-kultūrinės atminties įprasminimo skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Vyšniauskienė, tel. (85) 2193428, el.p. vilija.vysniauskiene@lrkm.lt
  Paraiškas galima teikti iki 2017 m. lapkričio 6 d.
   
 • Už geriausiai parengtus ir vykdytus vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektus gauti.
  Premijomis siekiama skatinti kultūros įstaigas ir kultūros kūrėjus, įvertinti jų veiklą vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos srityje.
  Kasmet skiriamos 3 premijos kultūros kūrėjams, rengiantiems ir vykdantiems vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos projektus. Premijos mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai (toliau – Kultūros ministerija).
  Premijų dydis – 46 bazinės socialinės išmokos
  Premijas skiria kultūros ministras Vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos ekspertų komisijos teikimu.
  Premijos skiriamos kasmet gruodžio mėnesį.
  Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2016 m. ši premija nėra teikiama įstaigoms.
  Dokumentus siųskite Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Regionų kultūros skyriui, jadvyga.liseviciute@lrkm.lt, 8 (5) 219 3446
  Dokumentai priimami iki lapkričio 15 d.
 • Už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose gauti
  Premijos tikslas – skatinti kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų profesinę veiklą, įvertinti geriausius jų pasiekimus ir darbus.
  Premijai gauti gali būti pristatomi kultūros centrų vadovai, kultūros ir meno darbuotojai, dirbantys kultūros centruose.
  Pareiškėjai turi pateikti šiuos dokumentus: kandidato gyvenimo ir veiklos aprašymą; dvi rekomendacijas; kandidatų darbų aprašymus, medžiagą apie įgyvendintus projektus (iliustracinę medžiagą, leidinius, lankstinukus ir kt.)
  Dokumentus siųskite Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Regionų kultūros skyriui, el.p. jadvyga.liseviciute@lrkm.lt, tel. 8 (5) 219 3446 Dokumentai priimami iki lapkričio 15 d.

 • Už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą gauti.
  Premijų tikslas – įvertinti asmenų nuopelnus etninės kultūros veikloje.
  Premijoms gauti gali būti pristatomi Lietuvoje ir užsienyje gyvenantys liaudies muzikos, papročių saugotojai ir pateikėjai, folkloro ansamblių, mėgėjų teatrų vadovai, nevalstybinių muziejų įkūrėjai ir vadovai, etninės kultūros medžiagos rinkėjai, tautodailininkai, liaudies meistrai, tautinio paveldo kūrėjai.
  Dokumentus siųskite Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento Regionų kultūros skyriui, irena.keziene@lrkm.lt, 8 (5) 219 3445 
  Dokumentai priimami iki lapkričio 15 d.

 • Martyno Mažvydo premijai gauti
  Skelbiamas dokumentų priėmimas Martyno Mažvydo premijai už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui gauti.
  Kandidatus premijoms gauti turi teisę siūlyti fiziniai ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys.
  Siūlant kandidatus Kultūros ministerijai reikia pateikti šiuos dokumentus:
  dviejų kandidatą siūlančių pareiškėjų rekomendacijas; kandidato gyvenimo, profesinės ir (arba) mokslinės veiklos aprašymą; kandidato 5 kalendorinių metų profesinės ir (arba) mokslinės veiklos, už kurią siūloma premijuoti, aprašymą (atsižvelgiant į nuostatų 12 punkte išvardintus kriterijus);
  papildomai galima pateikti nuotraukas, leidinius ir kitą medžiagą, atskleidžiančią kandidato darbų reikšmę bei išskirtinumą.
  Dokumentus siųskite Meno ir kūrybinių industrijų politikos departamento patarėjai Rasai Balčikonytei, rasa.balcikonyte@lrkm.lt, 8 (5) 219 3588 
  Dokumentai priimami iki lapkričio 15 d.

  Daugiau informacijos rasite:
  www.lrkm.lt
Komentarai