Spaudai parengtas Vytauto Bacevičiaus Koncertas fortepijonui

Publikuota: 2023-12-26 Autorius: Vykintė Stundytė-Pier
Spaudai parengtas Vytauto Bacevičiaus Koncertas fortepijonui

Pirmą kartą parengta XX amžiaus vidurio lietuvių kompozitoriaus Vytauto Bacevičiaus pirmojo lietuviško koncerto fortepijonui ir orkestrui Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr. 1 (sur les thèmes lithuaniens), Op. 12 redakcija

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, ruošdamasis 2025 m. minėti vieno iš žymiausių̨ šalies kompozitorių̨ – Vytauto Bacevičiaus – 120-ąsias gimimo metines, planuoja įgyvendinti plačią̨ kultūrinę̨ programą. Svarbus šios programos uždavinys – parengti ir paruošti spaudai reikšmingiausius kompozitoriaus kūrinius, tęsti jo kūrybinio palikimo sklaidą ir įamžinimą.

Koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr. 1 (sur les thèmes lithuaniens), Op. 12 – pirmasis šio žanro kūrinys lietuvių muzikos istorijoje, kurio natos taps tinkamos atlikti, prieinamos ir patrauklios atlikėjams ir dirigentams Lietuvoje ir užsienyje. „Pirmą kartą parengta Bacevičiaus koncerto redakcija sudarys sąlygas mūsų ir užsienio atlikėjams lengviau susipažinti su kūriniu, įtraukti jį į koncertines programas ir atlikti šio kūrinio įrašus“ teigia projekto kuratorius, pianistas ir V. Bacevičiaus muzikos ekspertas dr. Gabrielius Alekna.

Artėjant V. Bacevičiaus gimimo sukakčiai, iki šiol, deja, nėra išspausdinta nei viena jo orkestrinė partitūra. „Planuojama, kad šio kūrinio publikavimas pradės visų V. Bacevičiaus koncertų fortepijonui redagavimo ir parengimo spaudai procesą. Taigi, artėjantis kompozitoriaus jubiliejus (2025 m.) bus sutiktas net tik paroda ir koncertais Lietuvoje bei užsienyje, bet ir svariais redakcinio, leidybinio darbo rezultatais“ – pažymi muziejaus direktorė Nideta Jarockienė. Šią redakcija sudaro partitūra, orkestro partijos ir Gabrieliaus Aleknos parengtas klavyras (perdirbimas dviems fortepijonams.

Kompozitorius ir pianistas Vytautas Bacevičius (1905–1970) šiandien plačiai pripažįstamas kaip pati svarbiausia XX amžiaus vidurio lietuvių muzikinės kultūros asmenybė, vienas pirmųjų avangardistų tarpukario Lietuvoje, kvietęs kurti modernią Lietuvą. Tai „pirmas kompozitorius Lietuvoje, kuris neša dabartinės europietiškos muzikos kultūros orientaciją“, – 1932 m. rašė apie jį Jeronimas Kačinskas. Vytautas Bacevičius bene vienintelis po M. K. Čiurlionio paliko didžiulį ir vertingą fortepijoninės bei simfoninės muzikos palikimą, pats buvo puikus koncertuojantis pianistas.

V. Bacevičiaus keturi koncertai fortepijonui ir orkestrui yra vieni reikšmingiausių šio žanro kūrinių Lietuvos muzikos istorijoje. Jie taip pat puikiai reprezentuoja kompozitoriaus kūrybinį braižą ir įeina į jo geriausių kūrinių grupę. 1929 m. sukurtas koncertas fortepijonui ir orkestrui Nr. 1 „Lietuviškomis temomis“, Op. 12 – tai pirmasis Lietuvos muzikoje šio žanro kūrinys. Tarpukariu koncertas buvo ne kartą paties autoriaus atliekamas tiek Lietuvoje, tiek tokiuose mietuose kaip Praha, Varšuva, Ryga ir Paryžius, mat puikiai reprezentavo naująją ano meto Lietuvos muziką. Galbūt jausdamas šio įvykio svarbą ir nukrypdamas nuo savo ankstesnės praktikos, kompozitorius į kūrinį įtraukė keletą lietuvių liaudies melodijų ir pridėjo paantraštę "sur les thèmes lithuaniens" („lietuviškomis temomis“).

Kūrinys neprarado savo aktualumo, populiarus ir tarp šių dienų atlikėjų. Tai iliustruoja kūrinio įrašai: Aido Puodžiuko ir LVSO įrašas Lietuvos Muzikos Informacijos Centro (LMIC) ir vėliau (2007) britų kompanijos Toccata Classics išleistoje pirmojoje V. Bacevičiaus orkestrinės muzikos plokštelėje ("Vytautas Bacevičius: Orchestral Music"); taip pat šio projekto kuratoriaus Gabrieliaus Aleknos ir LNSO 2021 m. įrašas, kurį plokštelėje "Vytautas Bacevičius: Orchestral Works, Vol. II" artimiausiu metu ruošiasi išleisti didžiausia pasaulyje klasikinės muzikos leidybos kompanija NAXOS.

Projekto partneris – Lietuvos muzikos informacijos centras. Tai sistemingai ir nuosekliai lietuvišką muziką propaguojanti institucija, turinti skaitmeninį natų knygyną ir integruotą duomenų bazę. Šioje institucijoje saugomi V. Bacevičiaus kūrinių rankraščiai bei neišlikusių rankraščių kopijos.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba

Prisegtos nuotraukos:

1.V. Bacevičius. Niujorkas, 1947, LTMKM

2.V. Bacevičius su mokiais. Kaunas, 1932, LTMKM

3. Dr. Gabrielius Alekna

4. Dr. Gabrielius Alekna įrašų sesijoje LNF su kompozitore Žibuokle Martinaityte ir dirigente Giedre Šlekyte, 2020 m. Foto D. Matvejev

Komentarai