Uždarykime dangų Rusijos kultūrai ir menui

Publikuota: 2022-04-13 Autorius: Lietuvos meno kūrėjų asociacijos Konferencija
Uždarykime dangų Rusijos kultūrai ir menui

Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei, Lietuvos Respublikos Ministrei Pirmininkei, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų Ministrui, Lietuvos Respublikos kultūros Ministrui, Lietuvos kultūros ir meno bendruomenei, Šalies žiniasklaidai

Uždarykime dangų Rusijos kultūrai ir menui

Lietuvos meno kūrėjų asociacijos Konferencija, reaguodama į pirmomis š.m. balandžio dienomis visą pasaulį apskriejusias žinias apie Rusijos karių įvykdytas civilių žudynes Ukrainoje, kviečia šalies vadovybę uždaryti dangų – paskelbti embargą Rusijos kultūrai ir menui Lietuvoje iki karo Ukrainoje pabaigos.

Nužmogėję padarai, kurie Rusijos akumuliuota agresija niekino bei žiauriai išžudė Bučos, Borodiankos, Mariupolio ir kitų Ukrainos miestų nekaltus gyventojus, pasauliui prisistato esą didžių Rusijos menininkų palikuonys bei nacijos, kūrusios pasaulines meno vertybes, atstovai. Jie didžiuodamiesi savinasi ir Rusijos humanistų kūrinius, mėgina jais užmaskuoti savo nužmogėjimą bei šovinizmą. Kultūrą ir meną Rusija amžiais naudodavo savo imperialistinių galių įtvirtinimui, net jei patys kūrėjai oficialiajai valdžios ideologijai nepritardavo. Tam tikdavo įvairūs simboliai ar žodžiai, net tie, kuriuos bandydavo perinterpretuoti maištaujantys menininkai. Taip žmonių pasąmonėje būdavo įtvirtinama agresoriaus galia ir keliama baimė. Embargo metu kviečiame pamąstyti, kiek Rusijos kultūra ir menas tiesiogiai ar netiesiogiai skleidė bei įtvirtino kolonializmo idėjas.

Suprasdami, kad tai politinis žingsnis, kviečiame Lietuvos vadovus iš tikrųjų veikti, o ne „reikšti susirūpinimą“, kaip daro dauguma Europos politikų. Paskelbdami embargą Rusijos kultūrai ir menui, parodytume, kad nežabota ir nesuvokiama agresija gali būti stabdoma ne tik ekonominiais svertais, bet ir bent jau laikinai atmetant agresoriaus kultūrinį pasididžiavimą ir tuo aiškiai pasakant, jog humanistines idėjas skleidžiančiu menu ir kultūra neįmanoma užmaskuoti nei Ukrainoje rusų karių vykdomo genocido, nei vaikų prievartavimo tėvų akivaizdoje. Manome, kad už žudikų ir jiems vadovaujančių karo vadų veiksmus privalo atsakyti valstybė bei tauta, nes tie žudikai – jos dalis.

Kviečiame mūsų šalies institucijas, paskelbus šį embargą, suburti forumą, kurio metu įvairioms visuomenės grupėms, tarp jų ir tautinėms bendrijoms, atstovaujančios organizacijos sutartų dėl embargo įgyvendinimo plano ir formų. Nesiūlome daryti individualių išimčių, kad nekiltų cenzūros įspūdžio. Kviečiame embargą įgyvendinti sisteminiais sprendimais. Pritariame bendravimui su tais kūrėjais, kurie aiškiai ir nedviprasmiškai bei iškart pasmerkė Rusijos karą prieš Ukrainą, tačiau be jų kūrybos sklaidos Lietuvoje, iki bus atšauktas šis embargas. Palaikome sumanymą pervadinti Vilniuje esantį Rusų dramos teatrą. Kviestume jį pavadinti Tautų teatru.

Primindami jau išsakytą siūlymą akcentuojame, – šis kultūrinis embargas nėra nukreiptas į konkrečius asmenis, Lietuvos meno kūrėjų asociacija išskirtinai karo metu ragina nusisukti nuo agresoriaus, – kviečiame paskelbti embargą Rusijos kultūrai ir menui iki bus visiškai atkurtas 1994 m. Budapešto memorandumu numatytas Ukrainos žemių vientisumas, išvestas paskutinis agresoriaus kareivis, su visa ginkluote, – iki to laiko, kai tarptautinio Tribunolo bus nustatyta, o agresoriaus prisiimta atsakomybė: nuo kada ir kaip Rusija mokės reparacijas Ukrainai, kada realiai įsigalios ir bus pradėtos vykdyti bausmės šio genocido organizatoriams ir vykdytojams. Ir tik tada, kai bus atlikti šie veiksmai, galėtume svarstyti embargo Rusijos kultūrai ir menui atšaukimą.

Antrojo pasaulinio karo metai buvo ne visai tinkamas laikas Sąjungininkų užnugaryje rengti Beethoveno koncertus, o dabartinis karas – ne pats tinkamiausias laikas statyti Čechovo pjeses. Visa tai prisiminsime, kai valstybė teroristė bus sutramdyta ir tikroji jos kultūra bus išmušta diktatoriams iš rankų kaip minkštosios galios įrankis.

2022-04-12 LMKA Konferencija

Nuotraukoje:
2022 m. balandžio 3 d., Buča (LT), Bucha (EN), Буча (UKR).
Mila Teshaieva nuotrauka. 

 

Komentarai