Varšuvos universiteto choras atlieka kalėdines giesmes

Publikuota: 2023-12-25 Autorius: Skirmantė Valiulytė
Varšuvos universiteto choras atlieka kalėdines giesmes

Į kalėdinį Vilniaus šurmulį gruodžio 27–30 d. įsilies svečių iš Lenkijos atliekamos Kalėdų giesmės. Ciklą „Lenkų kalėdinės giesmės Vilnijoje“ keliose sostinės bažnyčiose pristatysiantis Varšuvos kardinolo Stefano Višinskio universiteto choras, vadovaujamas dirigento ir meno vadovo Michało Sławeckio, atliks giesmių koncertinę programą „Užgiedosiu Jėzui“. Svečiai giedos ir Mišiose, tuo praturtindami šventinę liturgiją. Koncertuose taip pat diriguos Piotras Arseniukas.

„Lenkų kalėdinės giesmės Vilnijoje“ – tai ciklas, pristatantis lenkų muzikos kūrinius, susijusius su Kalėdų laikotarpiu. Giedodami koncertuose ir liturgijoje, norime klausytojams perteikti tradicinio lenkiško repertuaro grožį, šimtmečiais virpinusį žmonių širdis ir įkvėpusį menininkus kūrybai. Šis ciklas yra mūsų kolektyvo 55-ųjų veiklos metinių minėjimo dalis“, – sako choro meno vadovas Michałas Sławeckis.

Koncertinėje programoje „Užgiedosiu Jėzui“ skambės muzika chorui a cappella ir su vargonų akompanimentu. Išgirsime chorui pritaikytas tradicines kalėdines giesmes (Stanisławo Niewiadomskio, Felikso Rączkowskio, choro įkūrėjo kun. Zbigniewo Piaseckio), naujas kompozicijas ir chorinius perdirbinius (Michało Sławeckio, Aleksandro Jano Szopos, Stanisławo Morytos), kompozicijas su vargonų palydėjimu (Jano Maklakiewicziaus), o taip pat užsienio kompozitorių (Jacques Lacôme, Charles Wood) kūrinius bei klausytojams paruoštą staigmeną – lietuviškai giedamą kalėdinę giesmę.

Varšuvos kardinolo Stefano Višinskio universiteto choras 2023–2024 metais švenčia kolektyvo įkūrimo ir kūrybinės veiklos 55-metį. Chorą tuometinėje Varšuvos Katalikų teologijos akademijoje įkūrė kun. Zbigniewas Piaseckis. 1980–2014 m. kolektyvo meno vadovu ir dirigentu buvo Čenstakavos arkivyskupijos kun. Kazimieras Szymonikas. Nuo 2014 m. chorui vadovauja Fryderyko Chopino muzikos universiteto profesorius Michałas Sławeckis.

M. Sławeckis garsėja kaip vargonininkas, kompozitorius, dirigentas, grigališkojo choralo tyrinėtojas. 2001–2006 m. Varšuvos F. Chopino muzikos akademijoje studijavo bažnytinę muziką, o 2003–2008 – kompoziciją. Kaip kompozitorius, vargonininkas ir grigališkojo choralo tyrėjas tobulinosi Italijoje, Romoje studijavo pas Alberto Turco ir Danielį Saulnierį. Aktyviai dalyvauja Lenkijos ir Europos muzikinėje veikloje. Vadovauja ne tik kard. S. Višinskio universiteto chorui, bet ir moterų ansambliui „Clamaverunt iusti“, su kuriuo 2011 m. tarptautiniame Areco chorų konkurse laimėjo I vietą krikščioniškosios monodijos kategorijoje. 2012 m. F. Chopino muzikos akademijoje apsigynė daktaro disertaciją. Dėsto bažnytinę muziką, tyrinėja grigališkąją semiologiją, dermes, estetiką, istoriją, atlikimo tendencijas. Kaip grigališkojo choralo žinovas ir vargoninkas ne kartą yra viešėjęs Lietuvoje, dėstė Grigališkojo choralo savaitėse Marijampolėje, koncertavo su Vilniaus arkikatedros choru „Schola Gregoriana Vilnensis“. Su pastaruoju kolektyvu įrašė giesmių iš senųjų Vilniaus rankraščių garso albumą „Gaude Maria Virgo“, nusifilmavo LRT kurtame filmų cikle „Vilnius 700. Muzikinė kelionė laiku“.

Gražius kūrybinius santykius su Lietuvos religinės muzikos atlikėjais puoselėjančiam vadovui viešnagė Vilniuje bus sugrįžimu į pamiltą miestą, o štai jo vadovaujamas choras Lietuvoje lankysis pirmą kartą. Už galimybę viešėti Vilniuje ir čia surengti koncertus choras bei jo vadovas dėkingi jų atstovaujamam universitetui, svetingai priėmusioms Vilniaus parapijoms, koncertinio turo oficialiam partneriui – Lenkijos nacionaliniam fondui.

Varšuvos kardinolo Stefano Višinskio universiteto choro pristatomo ciklo „Lenkų kalėdinės giesmės Vilnijoje“ renginiai vyks: gruodžio 27 d., trečiadienį, 18 val. šv. Mišios ir koncertas Vilniaus šv. Juozapo bažnyčioje (Pilaitėje); gruodžio 28 d., ketvirtadienį, 16 val. Mišios Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje (senamiestyje) ir 18 val. Mišios ir koncertas Vilniaus šv. arkangelo Rapolo bažnyčioje (Šnipiškėse); gruodžio 29 d., penktadienį, 17 val. Mišios ir koncertas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (Naujojoje Vilnioje).

Komentarai