Žmogaus misterija. Dedikacija Vincui Kudirkai

Publikuota: 2014-01-16 Autorius: MB inf.
Žmogaus misterija. Dedikacija Vincui Kudirkai

Lietuvos muzikų sąjunga kviečia į renginių ciklą „Susitikimai Vilniaus rotušėje“. Šį sekmadienį, sausio 19 d. 16.00 val. įvyks popietė, skirta Lietuvos didžiavyriui dr. Vincui Kudirkai, drąsiai laikytinu tautinio atgimimo epochos sąžine. Renginys skiriamas Vinco Kudirkos 155-osioms gimimo ir laikraščio „Varpas“ steigimo 125-osioms metinėms 

Vincas Kudirka – išskirtinė asmenybė Lietuvos valstybės istorijoje ir kultūroje. Aktorės Virginijos Kochanskytės, pianistės Ingos Maknavičienės, styginių kvarteto ,,Musica Libera“ ir dainininko Liudo Mikalausko parengta programa kviečia naujai atrasti nepelnytai primirštą kūrėją – rašytoją, poetą, publicistą, muziką, valstybininką, himno autorių Vincą Kudirką.

Popietės programa – tai unikali proga išgirsti retai atliekamus V. Kudirkos muzikinius bei literatūrinius kūrinius ir prisiliesti prie iškilaus kūrėjo gyvenimo. V. Kudirkos kūryboje skelbiamos tiesos yra suaugusios su mūsų istorija, lūkesčiais, išbandymais. Jo kūryboje slypi galia, auginanti mus kaip žmones ir kaip lietuvius.

,,Būdamas tik mėgėjas kompozitorius, tik tarp kitų darbų imdavęsis jį traukiančios fortepijono kūrybos ir čia naudojęs liaudies dainų motyvus, V. Kudirka istoriškai tapo mūsų nacionalinės muzikos pradininku.“ – rašo prof. Vytautas Lansbergis natų sąsiuvinio ,,Vincas Kudirka ,,Muzikos valandos”(1998. Sudarytojas, parengėjas, redaktorius V. Lansbergis) įvade.

Prof. Vytautas Kubilius yra pasakęs, kad V. Kudirka – viena iš uolų, ant kurios laikosi ne tik lietuvių kalba, kultūra, bet ir valstybingumas.

Programoje: Vinco Kudirkos eilės, proza, satyros, prisiminimai, laiškai, instrumentiniai kūriniai, Česlovo Sasnausko daina ,,Karvelėli“  (žodžiai V. Kudirkos), dainos.

Dalyvauja: aktorė Virginija Kochanskytė, tarptautinių konkursų laureatai pianistė Inga Maknavičienė ir dainininkas Liudas Mikalauskas bei styginių kvartetas „Musica Libera“ (Sandra Dirgėlaitė ir Rovena Žiogė (smuikai), Edvinas Kaziukaitis (altas), Tomas Mikalauskas (violončelė).

Įėjimas nemokamas.

           

Apie atlikėjus 

  

Virginija Kochanskytė – teatro, televizijos, kino ir poezijos aktorė. Garsiausių šalies režisierių (E. Nekrošius, G.Padegimas, J. Vaitkus ir kt.) spektakliuose yra sukūrusi daug įdomių, įsimintinų vaidmenų, už kuriuos yra pelniusi ne vieną aukštą apdovanojimą. Tačiau didžiąją savo kūrybinės energijos dalį aktorė skiria kameriniams projektams. Ją pelnytai galima vadinti viena pirmųjų aktorių, kuri Lietuvos teatrinėje erdvėje įtvirtino „poezijos artistės“ sampratą kaip savarankišką, savitą ir labai įdomų žanrą. Kochanskytė bendradarbiauja su muziejais, bibliotekomis, rašo kamerinių spektaklių scenarijus, juos režisuoja, kuria įvairių Lietuvos ir užsienio poetų bei rašytojų literatūrines kompozicijas. Taip pat ji yra inicijavusi, režisavusi ir drauge su kitų sričių menininkais (muzikais, dailininkais) atlikusi daugybę projektų, kuriuos žiūrovai mato tiek prestižiniuose šalies meno renginiuose (Kauno „Pažaislio festivalyje“, Nidos „Thomo Manno festivalyje“, Klaipėdos „Jūros šventėje“, ,,Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“ ir kt.), tiek ir atokiausių Lietuvos miestelių kultūros namų ir mokyklų salėse, sakralinėse erdvėse. Su savo koncertinėmis programomis aktorė ne kartą yra gastroliavusi JAV, Kanadoje, Čekijoje, Estijoje, Rusijoje. Aktorės teigimu, jai visada buvo artima Nobelio literatūros premijos laureatės, lenkų poetės Visłavos Šimborskos nuostata: „norėčiau savęs, mylinčios žmones, o ne žmogiškumą“. Ši mintis nuolat yra pabrėžiama kiekviename aktorės projekte, kuomet ji teatro kalba pasakoja apie tuos, kurie, nepaisydami net nepalankiausių aplinkybių, sugeba kurti orų ne tik savo, bet ir kitų žmonių gyvenimą. 

Ekologinėse akcijose, Sąjūdžio mitinguose aktorės įtaigus balsas, pripildytas keliančios žmogaus dvasią energijos, stiprino žmonių širdyse tikėjimą ir viltį, kad laisvės troškimas bus apvainikuotas pergale. 

Aktorė Virginija Kochanskytė yra UNICEF Lietuvos nacionalinio komiteto Geros Valios ambasadorė. 

 

Pianistė Inga Maknavičienė per visą kūrybinio darbo laikotarpį surengė per 900 koncertų Lietuvoje ir užsienyje (Austrijoje, Belgijoje, Estijoje, Čekijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, Suomijoje, Rusijoje ir kt.). I. Maknavičienė koncertuoja kaip pianistė solistė, kameriniuose ansambliuose ir su Lietuvos kameriniais ir simfoniniais orkestrais. Kartu su kolegomis vilniečiais ir žymiais Klaipėdos krašto menininkais yra parengusi daugelį kamerinės (fortepijoninio dueto, trimito, fleitos, vokalinės ir kt.) muzikos programų. Pianistė dalyvauja rašytojų ir poetų knygų pristatymuose, kartu su Klaipėdos valstybinio dramos teatro aktoriais ir šio krašto literatūrologais, istorikais rengia muzikines literatūrines istorines kompozicijas. 2004 m. vasario 16 d. I. Maknavičienė apdovanota kaip geriausia 2003 m. Klaipėdos universiteto menininkė, 2006 m. jai paskirta KU KLASCO premija ,,Už nuopelnus menotyros ir meno srityje“, 2007 m. jai suteiktas KU docento vardas. 

Liudas Mikalauskas – vienas įžymiausių lietuvių jaunosios kartos bosų savo išskirtiniu balso tembru ir artistiškumu pelnęs didžiulę publikos meilę. L. Mikalauskas yra 12 tarptautinių dainininkų konkursų Grand Prix ir I-ųjų vietų laureatas, iš jų žymiausi: II-asis tarptautinis Adam Didur operos dainininkų konkursas (Lenkija),  XIII-as tarptautinis Ada Sari dainininkų konkursas (Lenkija), VIII-as tarptautinis I. Jurjevos vardo konkursas (Estija), tarptautinis dainininkų konkursas „XXI amžiaus menas“ (Ukraina),  II-asis tarptautinis dainininkų konkursas „Langas į Europą“ (Rusija).  2006 m. buvo apdovanotas  LR Kultūros ministerijos premija „Už geriausią profesionaliojo meno 2006 m. debiutą“. 2007 m. Mikalauskas stažavosi Didžiojoje Britanijoje „Royal Welsh College of Music and Drama“. Liudas Mikalauskas dainuoja Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre bei visuose Lietuvos muzikiniuose teatruose. Šiuo metu yra paruošęs 15 vaidmenų įvairiuose spektakliuose, žymiausi iš jų: Figaras – W. A. Mozart operoje „Figaro vedybos“, Mefistofelis – Ch. Gounod operoje „Margarita“, Don Bazilio – G. Rossini operoje „Sevilijos kirpėjas“, Ubertas – G. B. Pergolesi operoje „Tarnaitė ponia“, Davaina – G. Kuprevičiaus operoje „Karalienė Bona“, Papagenas – W. A. Mozart operoje „Užburtoji fleita“ ir kt. Dainininkas dažnai kviečiamas dainuoti su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu, Kauno simfoniniu, Šv. Kristoforo kameriniu, Camerata Klaipėda ir kitais Lietuvos orkestrais. Yra dainavęs Lenkijoje su Varšuvos nacionalinės operos, Poznanės operos teatro, Katovice Filharmonia Slaska, Filharmonijos Sudecka simfoniniais orkestrais. 

2008 m. Liudas Mikalauskas pelnė „Auksinio balso“ titulą LRT muzikiniame projekte „Triumfo arka“. 

 

„Musica Libera“ – keturių talentingų muzikų kolektyvas, susibūręs uostamiestyje. Kvartete griežia Sandra Dirgėlaitė ir Rovena Žiogė (smuikai), Edvinas Kaziukaitis (altas) ir Tomas Mikalauskas (violončelė). Pasak pačių kvartetistų, jų pagrindinis tikslas – praplėsti klasikinės ir populiarios muzikos ribas. Kvartetas pasižymi kūribiškumu, jų atliekama muzika įvairi, spalvinga, o repertuaras – nuo Bacho iki šiuolaikinės muzikos. Kvartetas nevengia eksperimentų, atlikdamas akademine sudėtimi ir populiariąją estradinę muziką.  

 

 

 

Komentarai