In Memoriam Gytis Leopoldas Vaitkūnas

Publikuota: 2019-03-30 Autorius: Mb.info
In Memoriam Gytis Leopoldas Vaitkūnas

“Mano koncertų nuolatinis klausytojas ir vertintojas buvo mano tėvelis - menotyrininkas, filosofas, prof. Gytis Vaitkūnas. Jis nemažai metų buvo ir Vilniaus universiteto dėstytojas - dėstė meno filosofiją, kultūros istoriją istorijos fakultete, buvo labai mėgiamas studentų, jo paskaitos buvo labai gausiai lankomos. Pernai per Velykas (balandžio 1 dieną) netekome tėvelio, jis iškeliavo į amžinybę, taip ir nespėjęs išgirsti mano kūrinio, sukurto specialiai jam,” - prisimena prof. G. Vaitkūno dukra vargonininkė ir kompozitorė Liauda Vaitkūnaitė.

Vargoninės muzikos mylėtojai prof. G. Vaitkūno atminimui skirtame koncerte “In Memoriam Gytis Leopoldas Vaitkūnas” galės pasidžiaugti jo mylimais kūriniais, kuriuos šeštadienį, kovo 30 d., 18 val. VU Šv. Jonų bažnyčioje atliks L. Vaitkūnaitė ir smuikininkė Justė Martinkėnaitė.

Koncerto programoje skambės J.S. Bacho Fantazija ir fuga c-moll, M.K. Čiurlionio Fuga cis-moll, C. Francko Pastoralė ir L. Vaitkūnaitės kūriniai “Nežinomas, “Malda”, “Kelias į šventovę”, “Pokalbis su šventąja” ir “Saulės užtemimas”.

Kaip pasakojo vargonininkė, jos kūrinys “Nežinomas” - tai pirmasis L. Vaitkūnaitės kūrinys smuikui ir vargonams, parašytas Justei Martinkėnaitei ir ne kartą atliktas.

“Pavadinimas „Nežinomas“ kilo iš įspūdžio, kai suskamba nežinomo autoriaus kūrinys, daug kartų girdėta frazė pasirodo nepažįstama, ar po pažįstamu pavadinimu paslepiamas visai neatpažintas reiškinys. Toks yra ir šitas kūrinys. Paprasta forma pridengia vidinę audrą. Paprastų dviejų sąskambių sugretinimas virsta užslėptų sąskambių tarpusavio santykių istorija. Toks nežinomas buvo ir G. Vaitkūnas – kol neišgirsdavo jo kalbos, niekas neįsivaizduodavo, kokia gili mintis glūdi po kiekviena idėja,” - teigė L. Vaitkūnaitė.

Vargonininkė prisimena, kad M.K. Čiurlionio Fuga cis-moll Čiurlionio dailės palikimo tyrinėtojui, knygos apie jo dailę autoriui G. Vaitkūnui buvo kaip sena lietuviška daina, tik be žodžių.

“Iš tiesų, nuo pirmojo iki paskutinio garso fugoje skamba kažkas nepaprastai lietuviško, nors neišgirsime nei citatos, nei intonacijos, nei dar ko nors, kas apčiuopiamai susietų su lietuvių liaudies dainomis. Tarsi Raigardo slėnis – matosi, kad Dzūkijos gamta - bet kodėl ir iš ko matosi – įvardint negali,” - sakė L. Vaitkūnaitė.

Koncertą užbaigs L. Vaitkūnaitės „Saulės užtemimas“, skirtas mylimo tėvelio atminimui.

“Čia skamba du pradai – šviesioji ir tamsioji saulė. Šviesa tiesiog šviečia, tiesiog yra, ji panaši į paukščio giesmę. Kur yra šviesa, ten yra gyvybė ir niekas nesigilina, kaip ji atrodo, tiesiog gyvena. Tamsa įžengia po truputį – pradžioj tik kaip šviesos šešėlis, vėliau uždengia truputį saulės, galiausiai – visą saulę. Tamsa nėra tiesiog šviesos nebuvimas. Kai įsižiūri, pamatai, kad ir ji šviečia. Kaip šviečia tamsa? Kaip šviečia saulė anapus saulės?” - tokius klausimus savo kūrinyje kelia menininkė.

Liauda Vaitkūnaitė - vargonininkė, kompozitorė, muzikos mokytoja ir šlovintoja. 1996-2004 m. mokėsi Lietuvos muzikos akademijoje (dabar Lietuvos Muzikos ir teatro akademija), kur baigė vargonų (2003, prof. V. Survilaitės klasė) ir kompozicijos (2004, prof. O. Balakausko klasė) magistrantūros studijas. Nuo studijų metų koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje, įvairiuose koncertuose, festivaliuose, konkursuose, o taip pat liturgijoje skamba jos kūriniai. Nuo 2003 m. dirba vargonininke bažnyčiose ir įvairių muzikinių dalykų mokytoja meno mokyklose bei vaikų darželyje, nuolatos koncertuoja ir kuria kūrinius vargonams, įvairiems instrumentams, instrumentiniams bei vokaliniams ansambliams, solistams, orkestrui ir vaikams, taip pat giesmes.

Smuikininkė Justė Martinkėnaitė baigė LMTA ir įgijo bakalauro bei magistratūros diplomus (R.Katiliaus, R. Vosyliūtės, M. Švėgždos fon Bekker klasės). Su vargonininkėmis L. Vaitkūnaite ir J. Kazakevičiūte dalyvavo vargonų ir kamerinės muzikos koncertų cikle „Gaudžia istoriniai vargonai“ (2004, 2005). Dalyvauja įvairiuose senovinės bei šiuolaikinės muzikos, netradicinių sudėčių projektuose. Grojo tarptautiniuose jaunimo orkestruose: Landesjugendorchester Nordrhein-Westfalen, Europa Philharmonie. Lietuvos kompozitorių kamerinės muzikos atlikimo konkurse kartu su pianiste E. Stanevičiūte laimėjo I vietą. Nuo 2006 m. yra Kauno miesto simfoninio orkestro artistė.

Šis renginys yra VU Kultūros centro organizuojamo ciklo „Muzikos valanda VU Šv. Jonų bažnyčioje“ dalis. Ciklo organizatoriai siekia supažindinti klausytojus su daugiau kaip 2000 metų istoriją turinčiu Muzikos instrumentų karaliumi, didžiausiais Lietuvos vargonais, atskleisti šio instrumento grožį ir itin plačias galimybes bei siūlo pasižiūrėti nemokamą video ekskursiją po VU Šv. Jonų bažnyčios vargonus: http://www.organduo.lt/lt

Susiję nariai

Vidas Pinkevičius

Vidas Pinkevičius

Vilniaus universiteto vargonininkas, Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytojas

Komentarai