Lietuvių kompozitoriaus kūrybą populiarina užsienio šalių leidyklos

Publikuota: 2021-01-20 Autorius: Mb.info
Lietuvių kompozitoriaus kūrybą populiarina užsienio šalių leidyklos

Galima sakyti, simboliška: besibaigiant metams Nyderlandų leidykla Bronsheim Music išleido dar vieną kompozitoriaus Kazio Daugėlos kūrinį - keturių dalių siuitą “Metai” skaitovui ir orkestrui (koncertiniam ir fanfariniam pučiamųjų instrumentų orkestrams). Šį kūrinį Kazys Daugėla sukūrė remdamasis K. Donelaičio poemos “Metai” siužetais. Tai vienas dažniausiai iš lietuvių į užsienio kalbas verčiamų kūrinių, 1977 m. įtrauktas į UNESCO Europos literatūros šedevrų sąrašą. Donelaičio poema nuo pat XIX a. dabar jau yra išversta į 16 kalbų, tame tarpe ir vertimas į olandų kalbą (vertėjas Michiel de Vaan, išleido „HaEs producties“, 2019 m. pabaigoje).

https://bronsheimmusic.com/the-seasons-wind-band

K. Donelaičio poemoje aprašomą kaimo gyvenimą  visais metų laikais kompozitorius savo  siuitoje atvaizdavo naudodamas gimtojo Mažosios Lietuvos krašto liaudies dainų melodijas. Kai kurios iš jų užrašytos vos ne prieš 200 metų. Daugiausia dainų panaudota iš Kristiano Barčo (vok. Christian Bartsch (1832 – 1890 )  parengto ir išleisto lietuvių liaudies dainų rinkinio „Dainų balsai“ ir Liudviko Rėzos (1776 – 1840 ) lietuvių liaudies dainų rinkinio „Dainos oder Littauische Volkslieder".

„ Jei neabejosime, kad dainos siela yra jos melodijoje, tai turėtų būti tiesa ir tai, jog liaudies dainą teisingai suprasime tik tada, kai patys ją dainuosime arba klausysimės“, – taip tuomet svarstė Ch. Bartschas. Juk negalėjo numatyti, kad jo laikais natūralioje aplinkoje skambėjusios dainos kartu su pačiais Rytų Prūsijos gyventojais bus išnaikintos. O gal ir numatė? Todėl jas ir gelbėjo.

Su senovės epais ir senovine pasaulėjauta „Metus“ sieja ciklinio laiko idėja, išreikšta Saulės kelionės dangumi vaizdu. Pagrindinis šio muzikinio kūrinio herojus - saulė, su ja susijusi gamtos įvairovė, gyvybė ir darbai. Poemoje meiliai saulele vadinama Saulė pavasariop grįžta ir kopia į zenitą, o rudenį ritasi tolyn, visą laiką diktuodama valstiečių darbus ir užsiėmimus. Amžinajame būties rate gimstama, senstama, mirštama, viskas kartojasi, nieko naujo neatsitinka. Donelaitis „Metus“ pabaigė žodžiu „vargsim“, taip išsakydamas žmogaus gyvenimo esmę.

https://www.youtube.com/watch?v=FP5KtCv4_aw

Praėjusių metų rudenį leidykla Bronsheim Music išleido vieną brandžiausių kompozitoriaus Kazio Daugėlos kūrinių - choralinę fantaziją “Šv. Kazimiero choralas” orkestrui ir vargonams. (koncertiniam ir fanfariniam pučiamųjų instrumentų orkestrams). Partitūros anotacijoje trumpai pristatoma Šv. Kazimiero gyvenimo istorija. Šiame kūrinyje  kompozitorius muzikos išraiškos priemonėmis norėjo  nupiešti žinomiausio visų laikų lietuvio Šv.Kazimiero paveikslą, perteikti vienintelio Lietuvos šventojo ir Lietuvos globėjo amžinas dvasines ir moralines vertybes.

https://bronsheimmusic.com/st-casimir-choral-fantasy-wind-band

Kūrinio viduryje kompozitorius panaudojo ir išplėtojo žinomiausią lietuvių kunigo ir poeto Antano Strazdo (1760 - 1833) giesmę "Pulkim ant kelių", kuri prieš mišias Lietuvos bažnyčiose tebegiedama ir šiandien. Kūrinį autorius paskyrė savo tėvo Kazimiero šviesiam atminimui.

https://www.youtube.com/watch?v=fQnUcR4lnbk&t=113s

2020 metų pradžioje leidykla  PHM productions (Jungtinė Karalystė)  išleido  Kazio Daugėlos kūrinio “Lithuanian Dances” (Lietuviški šokiai) partitūrą ir orkestrinius balsus variniam pučiamųjų instrumentų orkestrui (Brass Band). Šį kūrinį Europos varinių pučiamųjų instrumentų asociacijos (EBBA) komisija buvo atrinkusi, kaip privalomą kūrinį jaunimo development kategorijoje 2020 m. pavasarį Palangoje turėjusiam įvykti Europos varinių pučiamųjų instrumentų orkestrų čempionatui. Dėl pasaulinės pandemijos šis renginys buvo atšauktas.

Kazio Daugėlos kūryba yra  bene labiausiai iš lietuvių kompozitorių publikuojama Vakarų Europos leidyklose. Atgimimo laikotarpiu K. Daugėlos sukurtas patriotinis, koncertinis maršas ,,Ąžuolėlis“ („The Young Oak“) paskelbtas Norman E. Smith (JAV) enciklopediniuose leidiniuose: 2000 m. “March Music Notes“ („Geriausių pasaulio maršų žinynas“) ir 2002 m. „Program Notes for Band“ („Žinomiausių kūrinių pučiamųjų orkestrams žinynas“).

M. K. Oginskio polonezo „Atsisveikinimas su Tėvyne“ aranžuotė koncertiniam pučiamųjų orkestrui išleista Vokietijoje, Rundel leidykloje, Vokietijos Nacionalinio Kariuomenės orkestro (Musikkorps der Bundeswehr), diriguojamo Walter Ratzek įrašyta kompaktinėje plokštelėje Lord of Seven Seas.

Kūrinio „Adeste, Fideles“ aranžuotė varinių pučiamųjų instrumentų kvintetui ir vargonams išleista Nyderlandų De Haske leidykloje (2006 m.). Kompozitoriaus originalius kūrinius orkestrui „Fortune“, „Salute“, „Festive Rock“ ir „Hot and Spicy“ išleido De Haske (Nyderlandai) ir Hal Leonard (JAV) leidyklos. Taip šie kūriniai įrašyti kompaktinėse plokštelėse „Funky Winds“ (Slovėnijos Nacionalinis orkestras, dirigentas Otto M.Schwarz, 2007 m.), „Celebrations“( “The Northern Winds”, Nyderlandai, dirigentas Jan de Haan, 2008 m.) „Simply the Best“ („Midwest Winds“, Nyderlandai, dirigentas Jan de Haan, 2009 m.). Kūrinys orkestrui  „Hot and Spicy“ įtrauktas į geriausių pasaulio kūrinių sukurtų orkestrams rinktinę ir  įrašytas kompaktinėje plokštelėje „Zodiac“ („Midwest Winds“, Nyderlandai, dirigentas Jan de Haan, 2010 m.).

Kazys Daugėla yra vienas ryškiausių Lietuvos orkestrinės muzikos kūrėjų, parengęs per 700 muzikos kūrinių aranžuočių, orkestruočių, redakcijų. Originalūs ir aranžuoti K.Daugėlos kūriniai yra atliekami Lietuvos ir užsienio šalių orkestrų.

Kaip teigia Kazys Daugėla „ Tarp užsienio šalių leidyklų vyksta didžiulė konkurencija ir jos šiuo metu išgyvena ne pačius geriausius laikus su pardavimais, nes vis daugiau publikuojama kūrinių internete. Vis dėl to tradicinė „popierinė“ gaidų, kaip ir knygų leidyba nesustojo. Daugelis leidyklų turi senus ryšius su savo pastoviais klientais, t. y. orkestrais, dirigentais, atlikėjais, su kuriais palaiko glaudžius kūrybinius ryšius, suteikia visokeriopą paramą festivalių, konkursų, seminarų ir kitų renginių metu. Nė viena leidykla nerizikuos spausdinti kūrinio, jeigu jis bus nepaklausus tarp orkestrų - kūrinio negalės parduoti. Partitūros su visais orkestriniais balsais parengimas leidybai atsieina didelius kaštus leidykloms,  didelė dalis lėšų skiriama reklamai, vadybai, garso ir vaizdo įrašams, CD gamybai. Todėl nenuostabu, kad žymiausios Vakarų Europos leidyklos kelia labai aukštus reikalavimus kūrinių autoriams. Pasirinkti kūriniai leidybai turi būti ne tik aukšto meninio lygio, tačiau ir nepriekaištingai atlikta orkestruotė. Šiuo metu Europoje, taip pat ir Lietuvoje yra tradiciškai nusistovėjusios  trys populiariausios pučiamųjų orkestrų rūšys pagal skirtingas instrumentų sudėtis. Pirmoje vietoje didžiausią rinką  visame pasaulyje užima  lietuviškai apibūdinamas koncertinis pučiamųjų instrumentų orkestras arba simfoninis pučiamųjų instrumentų orkestras su labai išplėsta instrumentų sudėtimi. Angliškai ši orkestro rūšis turi keletą pavadinimų: concert band, symphonic band, wind band, marching band ir kt. Antroje vietoje pagal  gausumą tiek Europoje, tiek ir Lietuvoje yra vario dūdų orkestrai Brass Band. Tai Didžiojoje  Britanijoje atsiradusi ir išpopuliarėjusi orkestro rūšis, kurios sudėtyje tik variniai pučiamieji ir mušamieji instrumentai. Trečioje vietoje – fanfariniai pučiamųjų instrumentų orkestrai fanfare band. Tai labiausiai paplitę Nyderlanduose ( šalies nacionalinis pasididžiavimas), Belgijoje ir kai kuriose kitose šalyse orkestrai, keletas šio tipo puikių orkestrų esama Lietuvoje. Beveik visos Vakarų Europos leidyklos suinteresuotos populiaresnius kūrinius išleisti visoms trims skirtingoms orkestrų sudėtims, kurių kiekviena turi savitą specifiką ir reikalauja papildomų orkestruotės žinių ir įgūdžių. Taigi kompozitoriams tenka nemenkas iššūkis.  Nors autoriams atitenka tik nedidelė honoraro dalis už parduotus leidinius, vis tik kompozitoriai suinteresuoti, kad jų kūrinius publikuotų gerą vardą tarptautinėje rinkoje išsikovojusios leidyklos. Tai suteikia kompozitoriams žinomumą ir populiarumą“.

Kompozitorius Kazys Daugėla tikisi, kad šie kūriniai pasibaigus karantinui papildys daugelio Europos profesionalių orkestrų repertuarą ir prisidės prie lietuviškos muzikos sklaidos užsienyje.

Susiję nariai

Kazys Daugėla

Kazys Daugėla

Kompozitorius, aranžuotojas, dirigentas, LMTA profesorius

Komentarai