Alytaus muzikos mokykla švenčia 65 metų sukaktį

Publikuota: 2022-12-01 Autorius: Gabrielė Dambauskaitė
Alytaus muzikos mokykla švenčia 65 metų sukaktį

Alytaus muzikos mokyklos 65-mečio jubiliejaus renginyje miesto teatro Didžiojoje salėje netrūko sveikinimų, emocijų ir, žinoma, muzikos. Lapkričio 18-oji buvo ypatinga mokyklos bendruomenei, jos bičiuliams, Alytui, svečiams ir visiems, kam rūpi profesionalus muzikinis ugdymas.

Sveikinimo kalboje mokyklos direktorė Gabrielė Dambauskaitė palygino mokyklą su muzikanto sielos namais, su bičių aviliu, kuriame iki saulėlydžio dūzgia įvairios melodijos. Pasak jos, per 65 metus Muzikos mokykla Alytaus miesto kultūros ir meno istorijoje įrašė ne vieną garbingą puslapį. Išugdyti garsiausi klasikinio, populiariojo ir liaudies meno atlikėjai, kompozitoriai, mokslininkai, muzikos pedagogo kelią pasirinko ir savo profesija didžiuojasi ne viena dešimtis mūsų absolventų, kurie ne tik moko, bet ir kuria savo mokyklas, studijas Lietuvoje ir pasaulyje. Alytaus miesto koncertų salės visada pilnos išsilavinusių, žinančių meno vertę klausytojų. O ir miesto meno mėgėjų kolektyvuose galima pasikliauti Muzikos mokyklos auklėtiniais, jų artistišku muzikavimu, grojimo ansambliuose, orkestruose patirtimi.

„Ne veltui palyginu muzikantus su darbščiomis bitelėmis, – sakė direktorė, – muzika reikalauja pasiaukojančio darbo ir sparnų, kurie pakylėja į gražiausius spalvingus žiedynus. Mus supa ne tik žaliuojančios pušys, kurių dėka mokyklos aplinkoje sklando meninė kūrybinė dvasia. Jaučiame miesto bendruomenės, vadovų, socialinių partnerių paramą, kolegų profesionalų palaikymą. Švęskime visi drauge!“.

Renginio vedėja Vida Grišmanauskienė trumpai priminė trumpą Mokyklos istoriją: „Alytaus muzikos mokykla įkurta 1957 metais. Per 65 metus mokykla išleido 2300 absolventų – keitėsi mokiniai, mokytojai, vadovai, mokyklos patalpos, netgi mokyklos pavadinimas. Per šį laikotarpį mokyklai vadovavo Albinas Lisauskas, Mindaugas Aižinas, Viktorija Matulevičienė, Nijolė Regina Jasiukėnienė, prof. dr. Aldona Vilkelienė ir dabartinė direktorė Gabrielė Dambauskaitė. Visais laikais vadovai kūrė tradicijas, jas palaikė, puoselėjo vaikų talentą, jų pilietiškumą, ieškojo naujų muzikinio ugdymo formų, metodų, inovacijų, nuosekliai rūpinosi muzikos instrumentų baze, mokyklos aplinka ir stengėsi užtikrinti, kad muzika alytiškiams būtų svarbi namų bei koncertų salių viešnia“.

Šiuo metu mokykloje dirba 52 mokytojai. Mokytojai pasižymi aukštu profesionalumu: mokytojo eksperto kategorija turi 5, metodininko 21, vyr. mokytojo – 15 mokytojų. Daugiau kaip pusė mokytojų yra buvę Mokyklos auklėtiniai, sugrįžę dirbti į gimtąjį miestą. Beveik pusė mokytojų turi magistro laipsnį, sklandžiai bendrauja užsienio kalba, dalyvauja tarptautinėse projektinėse veiklose, skaito metodinius pranešimus. Mokykloje yra septyni skyriai – Fortepijono, Styginių instrumentų, Liaudies instrumentų, Akordeono, Pučiamųjų instrumentų, Teorinis ir Teatro, kuriuose mokosi 585 mokiniai. Jie gali rinktis iš 35 mokymo programų, groti pučiamųjų, akordeonistų, liaudies instrumentų orkestruose, simfoniniame orkestre „Svajonė“ ir daugybėje instrumentinių ansamblių. Mokyklos kolektyvai aktyviai dalyvauja konkursuose, festivaliuose, respublikinėse moksleivių ir suaugusiųjų Dainų ir šokių šventėse. Mokiniai aktyviai koncertuoja savo mokyklose, miesto renginiuose, kituose Lietuvos miestuose ir užsienyje.

Daugiau nei 20 metų Muzikos mokykloje integruojami vaikai, turinys sveikatos ar raidos sutrikimų. Muzikos mokykla yra įtraukioji mokykla, kurioje sudarytos sąlygos skleistis kiekvieno gabaus muzikai mokinio talentui.

Šioje mokykloje užgimė meilė muzikai ir svajonės, kurios atvėrė didžiąsias scenas talentingiems mokiniams, kaip antai, operos primadonai (mecosopranas) Justinai Gringytei, smuikininkei Ūlai Kinderytei, pianistei Rasai Vitkauskaitei, muzikos terapeutei Zitai Abramavičiūtei ir daugeliui kitų. Džiugu, kad šiandien pačius gabiausius mokinius remia ir paskatina Justinos Gringytės labdaros ir paramos fondas, Alytaus miesto visuomeniniai klubai „Zonta“, „Rotary“, „Dzūkijos Lions“, choras „De Žavu“, verslo atstovai, Alytaus miesto savivaldybė.

Alytaus muzikos mokykloje projektinė veikla vyksta nuo 2005 metų. Dalyvauta tokiuose projektuose, kaip Grundvig, Comenius, Erasmus. Bendradarbiavimas tarptautinėje erdvėje atvėrė daugybė naujų galimybių, užmegzti ryšiai su ugdymo institucijomis Europos Sąjungos šalyse, JAV, Turkijoje. Muzikos mokykloje vykdomi ir vietos projektai, Kultūros paso programa. Nenutyla pušyne įsikūrusios mokyklos klasės ir kiemelis net birželio mėnesį. Vasarą vyksta užsiėmimai gamtoje, intensyviai rengiamasi miesto šventėmis, festivaliams, konkursams, organizuojamos kūrybinės stovyklos, atvyksta kompozitoriai iš Lietuvos ir užsienio, kurie dalijasi muzikinio pasaulio paslaptimis.

Pažymėtini koncertai-susitikimai su buvusiais mokyklos auklėtiniais. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Juozo Gruodžio konservatorija, Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vytauto Didžiojo universitetu, o tai praplečia galimybes konsultuotis dėl tolimesnės mokinių profesinės karjeros, stebėti buvusių mokinių, dabartinių studentų, pasiekimus, vykdyti bendrus meninius projektus.

Jau kelis dešimtmečius Alytaus muzikos mokykla bendradarbiauja su Lietuvos muzikų sąjunga, kuriai vadovauja prof. Audronė Žigaitytė-Nekrošienė. Ši sąjunga suteikia galimybę Muzikos mokyklos scenoje išgirsti tokius pasaulyje pripažintus atlikėjus, kaip prof. Davidas Geringas, Kasparas Uinskas ir daugybę kitų atlikėjų.

Mokyklos „Muzikinė sukaktis“ sukvietė gausų būrį svečių ir draugų – pasveikinti atvyko Alytaus miesto meras, Nerijus Cesiulis, mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė, Lietuvos respublikos Seimo nariai Julius Sabatauskas ir Robertas Šarknickas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos atstovai, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus atstovai, Alytaus miesto Švietimo įstaigų atstovai, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos atstovai, Alytaus miesto klubų „Zonta“, „Rotary“, „Dzūkijos Lions“ nariai, Lietuvos muzikų sąjungos prezidentė, profesorė Audronė Žigaitytė-Nekrošienė, Lietuvos konservatorijų, aukštųjų, meno ir muzikos mokyklų atstovai, Alytaus miesto paslaugų centro atstovai, Muzikos mokyklos mokiniai, jų tėveliai ir svečiai.

Alytaus miesto meras, Nerijus Cesiulis sveikino tėvelius, mokytojus, dėkojo ne tik už plačiai pasaulyje skleidžiamą muziką, bet ir garsinamą brangų vardą – „Alytus“ ir linkėjo gyvuoti šimtus metų.

Buvusi Alytaus muzikos mokyklos direktorė prof. dr. Aldona Vilkelienė pasidžiaugė, kad iš šių ilgų dešimtmečių net 32-jus metus Mokykla gyvuoja nepriklausomoje Lietuvoje, kur dirbama kitaip ir ugdoma kitaip. Prisiminė pirmosios laidos mokinę, taip pat, ir buvusią ilgametę šios mokyklos solfedžio mokytoją, Danutę Vaitkienę, palygino pirmuosius mokinius su šių laikų vaikais, retoriškai klausdama, kas juos jungia. Pasak profesorės, kodas yra vienas – talentas ir pašaukimas.

Lietuvos muzikų sąjungos prezidentė, profesorė Audronė Žigaitytė-Nekrošienė džiaugėsi tokia gausia Mokyklos bendruomene ir gražia jos istorija, kurios veikla įsilieja į visos Lietuvos muzikų veiklą. Ji išreiškė viltį, kad stipri kultūra regionuose skleis ir toliau muziką, šviesą ir tiesą visoje Lietuvoje. Kolegos, mokyklų vadovai sveikinimo kalbose pastebėjo, kad muzikuojantys mokiniai pasiekia daug geresnių rezultatų ir bendrojo ugdymo pamokose.

Kad Alytaus muzikos mokykla ugdo tikrus talentus, išskleidžia jaunų žmonių sparnus, nešančius juos per muzikos ir gyvenimo dangų, galima buvo įsitikinti šventiniame koncerte, kuriame tarp Mokyklos mokinių ir mokytojų muzikavo buvę mokiniai: Tadas Pasaravičius, saksofonininkas, kolektyvo „The Collective Abroad“ narys, džiazo festivalių ir koncertų organizatorius, Lietuvos kariuomenės mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ Didžiosios kunigaikštienės Birutės Ulonų bataliono orkestro narys; Skirmantė Kirkliauskaitė, pianistė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesoriaus Petro Geniušo IV kurso studentė; Irmantas Mikalonis, birbynininkas, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro mokytojas metodininkas, tautinės muzikos ansamblio „Ralio“ vadovas.

Šventiniame renginyje pagerbti Alytaus muzikos mokyklos mokytojai ir darbuotojai – jiems įteikti direktoriaus ir mero padėkos raštai. Renginio svečiams nuostabias muzikines akimirkas dovanojo Alytaus muzikos mokyklos Instrumentinis ansamblis (vadovė Rita Frendzelienė); jaunosios vokalistės (mokytoja Birutė Jočienė); Pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Rimantas Jočys); Liaudies instrumentų orkestras (vadovas Dainius Stepanavičius); Akordeonistų orkestras (vadovė Rūta Vaičaitienė) ir simfoninis orkestras „Svajonė“ (vadovė Daiva Martikonytė, dirigentas Vytautas Kiminius).

Šventė baigėsi, bet Muzikos mokyklos bendruomenė nesigręžia į kasdieninę rutiną – prieš akis Kalėdiniai renginiai, metodinių dienų, konkursų ir festivalių pavasaris, meninės kūrybos vasara. Netruks praeiti penkeri metai iki mokyklos 70 jubiliejaus, o iki to laiko užsibrėžta daug tikslų, kuriems įgyvendinti reikės drąsių svajonių, bendruomenės sutelktumo ir daug valandų, praleistų muzikuojant, kad jaunas talentas išsiskleistų ir žydėtų gražiausiomis melodijomis.

 

Susiję video galerijos

Alytaus muzikos mokyklai 65

Susiję nariai

Gabrielė Dambauskaitė

Gabrielė Dambauskaitė

Alytaus muzikos mokyklos direktorė

Aldona Vilkelienė

Aldona Vilkelienė

mokslininkė, pedagogė, rašytoja, visuomenininkė

Komentarai