Netektis: mirė Irena Budriūnienė

Publikuota: 2021-10-15 Autorius:
Netektis: mirė Irena Budriūnienė

Netektis. Vakar, spalio 14 dieną netekome chorvedės Irenos Budriūnienės.

Budriūnų giminė mus itin brangi - juk jau 90 skaičiuojame nuo brolių Budriūnų pradėto leisti muzikos meno ir mokslo žurnalo MUZIKOS BARAI pirmojo numerio. Beje, dienos šviesą išvydusio spalio 1 dieną. Tad ir su p. Irena bei Algimantu Budriūnais ir MUZIKOS BARUS, ir Lietuvos muzikų sąjungą siejo graži bičiulystė… Nuoširdi užuojauta sunkią netekties valandą Algimantui Budriūnui, šeimai ir artimiesiems…

Baigusi Utenos 2-ąją vidurinę mokyklą, 1954–1958 m. choro dirigavimo mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje (dėst. D. Einikienė). 1958–1963 m. choro dirigavimo studijas tęsėLietuvos valstybinėje konservatorijoje (doc. P. Bekerio klasė).

Nuo 1956 m. kurį laiką dirbo muzikos vadove Vilniaus 8-ajame vaikų darželyje, o 1959–1964 m. buvo muzikos ir dainavimo mokytoja, vaikų chorų vadovė Vilniaus 22-ojoje vidurinėje mokykloje. Jaunučių ir jaunių chorus parengė 1964 m. I respublikinei moksleivių dainų šventei.

1965–1967 m. Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Fizikos – matematikos fakulteto meno būrelių vadovė, studentų dainų ir šokių ansamblio „Šviesa" chormeisterė. Su šiuo kolektyvu gastroliavo Lietuvoje, Rusijoje, Vokietijoje ir Suomijoje.

Nuo 1966 m. choro dirigavimo ir kitų disciplinų dėstytoja, dieninio ir neakivaizdinio skyriaus choro studijų chormeisterė Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje (konservatorijoje). Išugdė apie 50 jaunųjų chorvedžių, kurių dalis sėkmingai pasirodė ir respublikiniuose jaunųjų atlikėjų konkursuose. Parašė metodinį darbą „Kai kurie choro dirigavimo individualių mokymo planų sudarymo principai", tris diplomus pelnė respublikiniuose pedagoginiuose skaitymuose. 

1986 už ilgametį gerą darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą buvo apdovanota LTSR Aukštojo ir spec. viduriniojo mokslo ministerijos Garbės raštu. 1993 įstojo į Lietuvos Muzikų sąjungą. Iš pedagoginio darbo Vilniaus konservatorijoje išėjo 2001. 1992-1993 vadovavo šv. Kazimiero bažnyčios vaikų chorui, nuo 1994 iki 1997 dirbo mažylių grupės muzikos mokytoja privačioje pianistės S. Vaškelaitienės meninio ugdymo studijoje "Artium", 2008-2009 VOBT vaikų choro studijos solfedžio mokytoja.
Nuo 2003 iki šiol su vyru yra šv. Jono Teologo vienuolyno Išganytojo bažnyčios giesmininkai.

Išaugino du sūnus: Antaną ir Romualdą.

 

Susiję nuotraukų galerijos

Irena Budriūnienė

Irena Budriūnienė

2016-11-20

Susiję nariai

Antanas Budriūnas

Antanas Budriūnas

vargonininkas, kompozitorius, choro dirigentas, pedagogas

Bronius Budriūnas

Bronius Budriūnas

kompozitorius, choro dirigentas, vargonininkas, pedagogas

Motiejus Budriūnas

Motiejus Budriūnas

Kompozitorius, chorvedys

Irena Budriūnienė

Irena Budriūnienė

Choro dirigentė

Komentarai