Paskelbti Tarptautinio kamerinių ansamblių konkurso “Muzikinė akvarelė -2018“ laureatai

Publikuota: 2018-03-21 Autorius: Kazys Daugėla
Paskelbti Tarptautinio kamerinių ansamblių konkurso “Muzikinė akvarelė -2018“ laureatai

Kovo 8 - 11 d. Anykščiuose vyko didelio dėmesio sulaukęs VI-asis Tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas „Muzikinė akvarelė – 2018“. Nuo 2008 metų kas dvejus metus organizuojamame konkurse šį kartą dalyvavo jaunieji kamerinės muzikos atlikėjai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Baltarusijos, Italijos, Ispanijos bei Japonijos. Šiais metais keturias dienas trukusiame renginyje visose 9-iose  amžiaus ir kategorijų grupėse muzikavo 77  ansambliai, koncertavo virš 300 atlikėjų, kuriuos paruošė per 100 muzikos pedagogų. Konkurso organizatoriai – Anykščių muzikos mokykla, Balio Dvariono muzikos mokykla ir Asociacija muzikų centras „Muzikos idėjos“. Konkurso iniciatorius – obojininkas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros vedėjas profesorius Dr. Robertas Beinaris.

Kazio Daugėlos parengtas vaizdo reportažas iš VI-ojo Tarptautinio kamerinių ansamblių konkurso „Muzikinė akvarelė – 2018“, vykusio Anykščiuose: https://youtu.be/Hhun76TsWKI

Šis kas dvejus metus organizuojamas renginys suburia kylančius talentus.

„Praėjusių konkursų metu pati konkurso idėja buvo pakylėta į labai aukštą lygį. Dalyvavo daug puikių atlikėjų, išsiplėtė dalyvių geografija. Šis renginys kuo puikiausiai pristato Lietuvą, jos kultūrą, aukšto lygio jaunus atlikėjus, todėl tokie konkursai yra nepaprastai svarbūs“, – interviu prieš konkursą sakė konkurso vertinimo komisijos pirmininkas – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius Algirdas Vizgirda.

Konkursui buvo ruošiamasi kruopščiai ir atsakingai. Šio konkurso tikslas – jaunimui atskleisti kamerinio muzikavimo grožį ir savo gabumus, pasisemti tarptautinių konkursų patirties, pažinti įvairių šalių kamerinio muzikavimo tradicijas, plėsti repertuarą. Konkurse kviečiami dalyvauti visų specialybių moksleiviai ir studentai. Tačiau pagrindinis konkurso reikalavimas - ansamblio sudėtyje turėjo būti bent vienas pučiamasis instrumentas, o ansamblio sudėtis buvo galima įvairi. Dalyvių amžiaus grupė nustatoma pagal datą 2017.11.30 – kiek metų vyriausiam ansamblio dalyviui yra iki šios datos. Programa pasirenkama laisvai, bet pageidautina, kad skambėtų vienas klasikinio stiliaus kūrinys. Įvairių Lietuvoje vykstančių tarptautinių renginių kontekste – tai ypatingas renginys. Dar besimokančių, studijuojančių atlikėjų, kamerinių ansamblių konkurse gali dalyvauti atlikėjai įvairiose amžiaus grupėse. Ypatinga tai, kad programas rengia ir patys mažiausi iki 10 metų amžiaus muzikai (junior grupė).

Konkurso dalyviai buvo skirstomi į šešias amžiaus grupes bei dvi kategorijas – A ir B. Šiame konkurse dalyvavo mokiniai ir studentai iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, E. F. Dall'Abaco Konservatorijos (Italija),  Krokuvos muzikos akademijos (Lenkija), Balstogės F. Šopeno Muzikos Universiteto (Lenkija), Baltarusijos Valstybinės muzikos akademijos, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos, Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos, Emils Darzins muzikos mokyklos (Latvija), Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos, Vilniaus rajono Rudaminos meno mokyklos, Kauno rajono Garliavos meno mokyklos, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos, Balstogės valstybinės vidurinės mokyklos (Lenkija), Rygos Jazepo Medinio I muzikos mokyklos (Latvija), Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos, Kėdainių muzikos mokyklos, Valstybinės Olecko Ignaco Paderevskio I pakopos muzikos mokyklos (Lenkija), Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos, Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos, Punsko I pakopos muzikos mokyklos (Lenkija), Alytaus muzikos mokyklos, Anykščių muzikos mokyklos, Panevėžio rajono Šilagalio kultūros centro.

Atlikimas buvo vertinamas pagal keturis kriterijus – ansambliškumą; muzikalumą ir artistiškumą; atlikimo techniką, intonaciją, meistriškumą; kūrinio interpretaciją ir programos pasirinkimą. Buvo taikoma 25 balų vertinimo sistema.

Konkurso organizatoriai į Lietuvą sukvietė ir solidžią tarptautinę komisiją, nemažai jos narių jau ne pirmą kartą vertino šio konkurso atlikėjus. Tarptautinės vertinimo komisijos sudėtis buvo paskelbta pirmąją konkurso dieną. Vertinimo komisiją sudarė ne mažiau kaip keturi nariai visose grupėse ir kategorijose. Konkurso vertinimo komisijos pirmininkas – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, Lietuvos nacionalinės filharmonijos ansamblio „Muzika humana“ meno vadovas ir dirigentas Algirdas Vizgirda. Konkurso vertinimo komisijos nariai – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesoriai Petras Vyšniauskas (saksofonas) ir Adomas Kontautas (trimitas); kompozitorius, pianistas, džiazo muzikos ekspertas profesorius Saulius Šiaučiulis, Baltarusijos Valstybinės muzikos akademijos pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros vedėjas profesorius Dr. Vladimir Skorokhodov (klarnetas); Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedros vedėjas, profesorius, meno daktaras, Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytojas, Lietuvos nacionalinės filharmonijos ansamblio „Muzika humana“ artistas Robertas Beinaris; Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė, meno daktarė, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos kamerinio ansamblio metodinės grupės pirmininkė Indrė Baikštytė (fortepijonas); kompozitorius, aranžuotojas, dirigentas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas Kazys Daugėla; Anykščių muzikos mokyklos direktorė Kristina Vičinienė; Anykščių muzikos mokyklos direktorės pavaduotoja Sigita Urbonavičienė (fortepijonas); Rygos Jazepo Medinio I muzikos mokyklos Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų skyriaus metodinės grupės pirmininkė Inga Grinvalde (fleita); Lenkijos Olecko I laipsnio Ignaco Paderevskio muzikos mokyklos, Suvalkų II laipsnio muzikos mokyklos, Punsko I laipsnio muzikos mokyklos mokytoja Veronika Kordovska (klarnetas); Rygos Jazepo Medinio I muzikos mokyklos mokytoja, tarptautinio jaunųjų atlikėjų kamerinių ansamblių festivalio-konkurso „We Play Music with Friends“ meno vadovė Gunta Melbarde (fortepijonas); Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos projektų ir metodinės veiklos koordinatorė, kompozitorė Vaida Beinarienė.

Pirmąją konkurso dieną Anykščių muzikos mokyklos salėje debiutavo trys patys mažiausieji junior kategorijos ansambliai iki 10 metų amžiaus. Daugiausia balų komisija skyrė (94 balai iš 100 galimų) Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos ansambliui: Agotai Riškevičiūtei (išilginė fleita), Laurynui Beinariui (išilginė fleita) ir Klėjai Kašūbaitei (fortepijonas); mokytojai Ula Čaplikaitė ir Rimas Gerasimovas.

 Kiek vėliau scenoje pasirodė  I grupės A kategorijos iki 12 metų amžiaus muzikos mokyklų ir gimnazijų moksleivių ansambliai. 1 vieta  (94 balai) paskirta Kauno Juozo Naujalio Muzikos gimnazijos ansambliui “Piano – clarinet”: Amelijai Lapinskaitei (klarnetas) ir Kamilei Palekauskaitei (fortepijonas); mokytojai Vitalius Žemaitis ir Birutė Kumpikienė.

Toliau sekė II grupės A kategorijos iki 15 metų amžiaus muzikos mokyklų ir gimnazijų moksleivių ansambliai. 1 vieta  (98 balai) atiteko Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos ansambliui: Brigitai Beinarytei (fleita), Augustui Vasiliauskui (saksofonas altas) ir Kotrynai Buividaitei (fortepijonas); mokytojai Ula Čaplikaitė, Albina Šikšniūtė ir Gintaras Mockus.

Po to sekė III grupės A kategorijos  iki 18 metų amžiaus muzikos mokyklų, gimnazijų, bei konservatorijų moksleivių ansamblių pasirodymai. 1 vieta (94 balai) paskirta Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos ansambliui: Pijui Paškevičiui (obojus), Nagliui Kmieliauskui (smuikas), Rūtai Buišaitei (smuikas), Gustavui Ignui Betingiui (altas) ir Povilui Paukštei (violončelė); mokytojai Robertas Beinaris ir Irma Bakševičienė.

Pirmos konkurso dienos vakare varžėsi net penki IV grupės A kategorijos iki 21 metų amžiaus Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų kameriniai ansambliai. Šį kartą komisija daugiausiai – 96 balus skyrė net dviem sostinės studentų ansambliams, kuriuos paruošė prof. dr. Robertas Beinaris: Tadas Girčys (obojus), Gabrielė Zaneuskaitė (altas), Benediktas Bartulis (fortepijonas) ir Paulius Gefenas (fleita), Agnė Ivanauskaitė (obojus), Ugnė Kaušiūtė (fortepijonas).

Kovo 9 d. konkurso programa tęsėsi visą dieną vienu metu užpildant visas Anykščių muzikos mokyklos ir Kultūros centro erdves. Buvome nudžiuginti - gerai organizuota renginio eiga, šiltu priėmimu. Kiekvienai mokyklai buvo skirtos klasės, kiekvienam ansambliui buvo suteikta galimybė prieš konkursinį pasirodymą parepetuoti koncertų salėje. Mažesnius atlikėjus scenoje keitė vyresni, instrumentinių duetų pasirodymai pynėsi su trio, kvartetais, kvintetais. Po pasirodymų vaikų tarpe vyravo džiaugsminga ir meilės muzikai atmosfera. Ir ant scenos, ir salėje neblėso šypsenos jaunųjų atlikėjų ir jų mokytojų veiduose.

Antrąją konkurso dieną Anykščių muzikos mokyklos salėje konkursinę programą pristatė net 17  I grupės B kategorijos iki 12 metų amžiaus papildomo ugdymo mokyklų moksleivių ansambliai. Pirmos dvi vietos buvo paskirtos net dviem šauniai muzikavusiems Garliavos meno mokyklos ansambliams, kuriuos išugdė talentingi šios mokyklos pedagogai Birutė Berkmonienė ir Gražina Regina Leckienė: Mantui Berkmonui (fleita), Lukassui Gossui (fortepijonas) - 97 balai ir Godai Berkmonaitei (fleita), Ūla Geištoraitytei (fortepijonas) - 94 balai.

Toliau sekė II grupės B kategorijos iki 15 metų amžiaus 12 jaunimo ansamblių pasirodymai. Vertinimo komisija daugiausiai (96) balų paskyrė Anykščių muzikos mokyklos mokytojos Linos Pipirienės vadovaujamam  kolektyvui „Pavana“: Meda Petkauskaitė (fleita), Laurynas Klimašauskas (fleita), Vaiva Unčiūraitė (smuikas), Vasarė Budreikaitė (smuikas),  Faustina Pipiraitė (spinetas), Nedas Raugalė (gitara), Ieva Mažvilaitė (kontrabosas), Gustas Žemaitis (būgnas).  Dar viena pirma vieta buvo skirta Punsko muzikos mokyklos (Lenkija) klarnetininkų trio, surinkusiems 94 balus: Deivid Senda, Martyna Mularczyk, Ernest Iwaszko; mokytoja Weronika Kordowska.

 

Tarp 12-kos III grupėje B kategorijoje  iki 18 metų amžiaus jaunimo ansamblių geriausi pripažinti buvo Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokyklos ansamblis (97 balai): Kristupas Kačionas (obojus), Simas Šakenis (fortepijonas), vadovaujamas mokytojų Roberto Beinario ir Tatjanos Radovič ir Rygos Jāzeps Mediņš 1-osios muzikos mokyklos klarnetininkų kvartetas “Perpetuum mobile“(96 balai): Rolands Arnis, Līva Juruša, Pēteris Eduards Kalniņš; mokytojas Jānis Ansons. Šiems dviem ansambliams buvo paskirtos prizinės pirmosios vietos.

Po pietų Anykščių kultūros centre vyko aukščiausiosios V grupės A kategorijos studentų iki 25 metų amžiaus ansamblių pasirodymai. Kamerinio muzikavimo meistriškumą pademonstravo 10 įvairios sudėties ansamblių iš Lietuvos, Italijos, Latvijos, Lenkijos ir Baltarusijos. Daugiausia balsų komisija paskyrė (96 balus) Krokuvos muzikos akademijos studentų medinių pučiamųjų instrumentų ansambliui „Cream Quintet (Poland)“: Amelia Lewandowska (fleita), Aleksandra Majda (obojus), Mateusz Woźniak (klarnetas), Paweł Cal (valtorna), Mateusz Stawiarski (fagotas), dėstytojas prof. Paweł Solecki. Dar viena pirma vieta (94 balai) buvo paskirta Lietuvos muzikos ir teatro akademijos trimitų kvartetui: Andriui Stankevičiui, Apolinarui Dubauskui, Vaivai Putriūtei ir Kristijonui Sakalauskui. Šį ansamblį konkursui paruošė jaunas LMTA dėstytojas Linas Rupšlaukis.

 

Konkurso metu vyko ir plati edukacinė programa. Kovo 10 d. muzikai profesionalai vedė seminarą – meistriškumo kursus „Kamerinės muzikos atlikimo principai ir interpretavimo specifika”.

Anykščių muzikos mokykloje A, B kategorijų  grupių nugalėtojai buvo apdovanoti diplomais (I, II, III vietos) ir specialiais prizais. Nė vienas dalyvis neliko be prizo: visi gavo ta proga rėmėjų išleistus spalvingus ir informatyvius bukletus bei suvenyrus su konkurso simbolika.

 

 Konkurso dienos vakare paskelbti geriausiai pasirodę kameriniai ansambliai džiūgavo – sekmadienio rytą jų laukė naujas konkursas.  Dėl „Grand Prix“ apdovanojimo sekmadienį vykusiame finale galėjo varžytis tik atlikėjai, užėmę pirmąsias vietas visose A ir B kategorijose.

Šiais metais Tarptautinio kamerinių ansamblių konkurso "Muzikinė akvarelė - 2018" GRAND PRIX laimėtojais  tapo net trys ansambliai (visi prof. dr. Roberto Beinario auklėtiniai!!!), kadangi A kategorijoje du Lietuvos muzikos ir teatro akademijos ansambliai surinko po vienodą balų skaičių: Tadas Girčys (obojus), Gabrielė Zaneuskaitė (altas), Benediktas Bartulis (fortepijonas) ir Paulius Gefenas (fleita), Agnė Ivanauskaitė (obojus), Ugnė Kaušiūtė (fortepijonas) – jie savo pasirodymais pelnė daugiausia simpatijų ir tapo konkurso lyderiai.

Iš visų B kategorijos ansamblių geriausiai buvo įvertintas Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos duetas: Kristupas Kačionas (obojus) ir Simas Šakenis (fortepijonas), vadovaujamas mokytojų Roberto Beinario ir Tatjanos Radovič.

Šis populiarus tarptautinis konkursas literatūriniuose Anykščiuose nudažo miestą muzikinėmis spalvomis bei muzikinėmis nuotaikomis ir pažymi mūsų šaliai reikšmingą datą.

Kovo 11-osios dienos proga jauniausių konkurso dalyvių atliekama muzika skambėjo jaukiai renovuotame Anykščių kultūros centre. Iškilmingame koncerte „Muzikinė akvarelė – Lietuvai” pasirodė ne tik konkurso laureatai, Antano Baranausko pagrindinės mokyklos ir Anykščių muzikos mokyklos moksleiviai, bet ir svečiai: profesorius dr. Robertas Beinaris (obojus), profesorius Petras Vyšniauskas (saksofonas) ir profesorius Saulius Šiaučiulis (fortepijonas). Koncertą vedė Justė Jankauskaitė. Anykštėnams šiame konkurse atstovavo du puikūs Anykščių muzikos mokyklos ansambliai: „Pavana“ (mok. Lina Pipirienė) ir mokyklos saksofonininkų kvartetas (mok. Visvaldas Jonušas).

Kovo 11 dienos popietę, po konkurso laureatų koncerto, atsiimdami organizatorių teikiamus apdovanojimus, palydimi klausytojų aplodismentų, atlikėjai nors akimirkai galėjo pasijusti tikromis žvaigždėmis. Muzikinio renginio pabaigoje padėkos raštais buvo apdovanoti organizatoriai, vertinimo komisijos nariai. Nepamirštos ir atlikėjų mokytojų pastangos ruošiant mokinius bei vedant juos profesionaliosios muzikos keliu.

Šių metų rugsėjo 15 d. Druskininkuose XVI tarptautinio menų vasaros festivalio “Vasara su M.K.Čiurlioniu” metu įvyks kamerinių ansamblių konkurso „Muzikinė akvarelė – 2018“ pirmųjų vietų laureatų koncertas ir jų įrašytos kompaktinės plokštelės pristatymas. Apdovanoti bus ir laureatų mokytojai.

Pasak konkurso organizatorės Anykščių muzikos mokyklos direktorės Kristinos Vičinienės, praūžusį kamerinių ansamblių konkursą „Muzikinė akvarelė -2018” galima vertinti kaip neįkainojamą galimybę bendrauti, pasisemti idėjų, pažinčių, bręsti ir tobulėti, rasti įkvėpimo, inspiracijų naujiems projektams, plėsti akiratį, atsikratyti stereotipų, atsiverti naujiems horizontams. Be šių patirčių, neįsivaizduojamas ir kūrybinis augimas.

Puikiai organizuotas renginys paliko gerą įspūdį. Šio konkurso sėkmingo egzistavimo paslaptis – įvairių kartų glaudus bendradarbiavimas, tauri pagarba mokiniui, o mokytojas, galintis išugdyti auklėtinių gebėjimą dirbti su džiaugsmu, apvainikuojamas laurų vainiku. Tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas „Muzikinė akvarelė” užtikrintai tvirtina savo pozicijas – ir  pateikdamas aukšto lygio muzikos, ir atlikdamas edukacinę misiją, ir būdamas ryškus ženklas bendroje Anykščių krašto kultūros panoramoje, keliantis jos prestižą, skatinantis regiono turizmą, nes Anykščiai ieškantiems poilsio bei atgaivos akiai ir dvasiai turi ką pasiūlyti. O pedagogams linkime ištvermės, kantrybės ir meilės ugdant jaunuosius muzikos talentus.

 

Susiję video galerijos

VI-asis Tarptautinis kamerinių ansamblių konkursas „Muzikinė akvarelė – 2018

Susiję nuotraukų galerijos

Susiję nariai

Robertas Beinaris

Robertas Beinaris

Obojinininkas

Kazys Daugėla

Kazys Daugėla

Kompozitorius, aranžuotojas, dirigentas, LMTA docentas

Komentarai